Na pomoc Ukrainie

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, z dniem 28 lutego 2022r.

do odwołania Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu, uruchamia zbiórkę rzeczy oraz artykułów spożywczych z przedłużonym terminem ważności

do spożycia dla uchodźców z terenów objętych wojną w Ukrainie.

Zbiórka będzie prowadzona od poniedziałku do piątku

w godz. od 8:00- do 15:00, weekendy od 9:00 do 15:00

w siedzibie Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu przy ul. Moniuszki 13

660-682-050, 698-152-521 

Ponadto Polski Czerwony Krzyż, uruchamiał zbiórkę środków pod hasłem #napomocUkrainie.

Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.

Prosimy o dostarczanie aktualnie najbardziej potrzebnych rzeczy w stanie używalności:

Sprzęt i pościel:

- nowy sprzęt kwatermistrzowski

- łóżka polowe- składane z materacami,

- koce,

- śpiwory,

- karimaty.

Artykuły spożywcze z dłuższym terminem ważności do spożycia:

- konserwy mięsne, rybne, pasztety,

- przetwory mięsne np. pulpety, klopsy, klopsy, gołąbki itp.

- makarony,

- kasze, ryż,

- cukier,

- mąkę

- przetwory warzywne i owocowe,

- olej spożywczy,

Środki higieniczne:

- pampersy

- pasty do zębów

- materiały opatrunkowe

- płyny do kąpieli

NIE ZBIERAMY ODZIEŻY ! 

Zbiórka pieniężna prowadzona będzie w siedzibie Biura Oddziału Rejonowego PCK Bytom , ul. Moniuszki 13 .

Wybory
Rekrutacja dla radnych rozpoczyna się 7 lutego i potrwa do 9 marca 2022 r. do godz. 14.00

Wybory przeprowadzone zostaną 14 marca 2022 roku, zaś ogłoszenie listy nowo wybranych radnych nastąpi do 25 marca 2022 r.

Kandydaci nie mogą starać się jednocześnie o mandat radnego i członka komisji wyborczej.

Kadencja radnych potrwa dwa lata, zaś kandydatem na radnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. w dniu wyboru ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 lat;
  2. zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;
  3. działa na rzecz młodzieży z terenu województwa śląskiego w samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, młodzieżowych radach powiatów lub radach gmin (miast);
  4. wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w sejmiku, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyraża także rodzic lub opiekun prawny;
  5. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd oraz upublicznienie informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża także rodzic lub opiekun prawny.

Zgłoszenia kandydatów, ubiegających się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, przyjmowane będą wyłącznie na formularzach zgłoszeniowych dla kandydatów ubiegających się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego (dla każdego z kandydatów osobno), stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego, do których powinno być dołączone potwierdzenie o działalności kandydata.

Formularz (strona BIP)

Formularze w wersji papierowej wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „Nie otwierać – Nabór kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego” składać należy w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pokój nr 164) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (decyduje data wpływu do Urzędu). Nie dopuszcza się składania dokumentów w postaci elektronicznej.

Wybory przeprowadzi komisja wyborcza powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Złożone kopie dokumentów na wniosek kandydatów zwraca się w ciągu 3 miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Nieodebrane dokumenty w powyższym terminie zostają komisyjnie zniszczone.

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów na radnych i funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (tel. 32 77 40 712, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

źródło: https://mlodzi.slaskie.pl/content/nabor-kandydatow-na-radnych-mlodziezowego-sejmiku-wojewodztwa-slaskiego

politechnika

Serdecznie zapraszam młodzież szkolną wszystkich klas oraz grono pedagogiczne do wysłuchania wykładu prof. Roberta Michnika na temat: „Jak ze smartfona zrobić przenośne laboratorium monitorujące stan naszego zdrowia?” w ramach cyklu „INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA WOKÓŁ NAS”. Wydarzenie organizowane przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej odbędzie się w dniu 10.02.2022 r. o godz. 16.00 za pośrednictwem platformy ZOOM oraz kanału YOUTUBE.  

Zapraszamy do udziału! 

 Dane do logowania są następujące:  

 Platforma ZOOM: 

Temat: Inżynieria biomedyczna wokół nas: Jak ze smartfona zrobić przenośne laboratorium monitorujące stan naszego zdrowia? 

Czas: 10 lut 2022 04:00 PM Warszawa 

https://zoom.us/j/97861306808?pwd=L1AxZ25ZWlFmWVFaYUdZdHhBZEt1Zz09 

Identyfikator spotkania: 978 6130 6808 

Kod dostępu: 981861 

 Kanał YouTube: 

https://youtu.be/NKPlt3chr0A 

  

Cykl INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA WOKÓŁ NAS to seria interesujących wykładów popularnonaukowych. Niezmiennie zachęcamy do przekazania uczniom i korzystania w dowolnym momencie z nagrań wykładów wygłoszonych dotychczas: 

 

Gwiezdne Wojny są bliżej niż myślisz… (dr Sławomir Suchoń) 

Inżynier i lekarz – wspólne dzieło (prof. Witold Walke) 

Ile sinusów jest w człowieku i inne doniesienia z organizmu (prof. Paweł Badura) 

Bionika, czyli rzecz o procesach biologicznych w nauce (prof. Ewaryst Tkacz) 

Modelowanie wypadków samochodowych (dr Michał Burkacki) 

Dotknij pomysł! Druk 3D w inżynierii Biomedycznej (dr Wojciech Kajzer) 

Od sinusa do sygnału mowy (dr Michał Kręcichwost) 

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Wydziału Inżynierii Biomedycznej: 

www.polsl.pl/rib 

 

Z poważaniem 

Paweł Badura