Bartosz Bednarczyk ,  Paskal Kubik i Weronika Weistand to trójka uczniów klasy policyjnej VII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących, którzy zakwalifikowali się do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. 

Tak jak ich koleżanki i koledzy w poprzednich latach, również oni w kwietniu  podejmą do ostatniego etapu Olimpiady, by zmierzyć się z innymi w walce o Indeks  gwarantujący im przyjęcie do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Olimpiada składa się z trzech etapów. Pierwszy etap to "ćwierćfinał", w którym mieli za zadanie napisać pracę na jeden z wybranych przez siebie tematów z listy zagadnień przygotowanych przez organizatora konkursu oraz "półfinał" - weryfikujący ich wiedzę w teście on line, w którym wykazali się wiedzą między innymi z zakresu prawa, WOS-u, historii Policji. Dzięki uzyskanym wysokim wynikom zakwalifikowali się do ostatniego- finałowego etapu. Opiekunem naukowym uczniów  jest mgr Katarzyna Belka nauczyciel przedmiotów prawnych w ZSAEiO.

Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów!

Serdecznie zapraszamy na spotkania szkoleniowe dla rodziców organizowane w ramach poradnianej inicjatywy jaką jest „Szkoła dla rodziców”.

W ramach spotkania proponujemy prelekcję - wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Każde ze spotkań to szansa na wzbogacenie swoich umiejętności wychowawczych jak również wzajemnej wymiany doświadczeń, wzmocnienie swojej skuteczności rodzicielskiej oraz konstruktywną rozmowę o trudnościach współczesnej młodzieży.

Spotkania będą odbywać się z pomocą platformy Microsoft Teams, a prowadzić je będą pracownicy poradni.  

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 3 marca 2021 roku o godzinie 16.00 a poświęcone będzie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży oraz higienie cyfrowej w czasie edukacji zdalnej - poprowadzą je psycholodzy Poradni Agata Susek-Kaczyńska oraz Magdalena Konieczna.

Link do pierwszego spotkania w dniu 3 marca poniżej:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTljMDllMzgtNDhkYy00ZWUwLWJlNDgtNDRjMWEyNzA0Zjcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d>

 

Udział w spotkaniach „Szkoła dla rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia; nie ma konieczności uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, może uczestniczyć jedynie w jednym, wybranym przez siebie.

Szczegóły dotyczące spotkań dostępne na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl oraz facebooku poradnianym.

 

Zapraszamy

Wojciech Żywczok – dyrektor

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu

Plac Klasztorny 2,

tel.32 2819405

Serdecznie dziękujemy za Wasze dotychczasowe zaangażowanie w zbiórkę baterii, organizowanej w bibliotece szkolnej w ramach I Cyklu Ogólnopolskiego Projektu Ekologicznego Edukujemy – Pomagamy. Znowu udowodniliście, że Wasze bateryjne serducha biją mocno i nieprzerwanie:) Z radością informujemy, że przystąpiliśmy do II cyklu zbiórki baterii i jak zwykle wybraliśmy grupę Wolontariat. W tej edycji wspieramy Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach. Zbiórka odbywa się w bibliotece szkolnej.

Przesyłamy pozdrowienia i czekamy na baterie:)
Nauczyciele  bibliotekarze.

baterie

przybliżenieANNA ŻYŁA- Wystawa malarstwa „PRZYBLIŻENIE”” w SqArt Gallery -Bytom ul. Wrocławska 32/34, II piętro

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa w dniu 4 marca 2021 roku o godz.18.00 do SqArt Gallery w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 32/34, gdzie odbędzie się otwarcie wystawy malarstwa częstochowskiej artystki malarki wystawiającej w kraju i najczęściej we Włoszech - ANNY ŻYŁY, której autorka nadała tytuł: „PRZYBLIŻENIE”. Wstęp będzie wolny od opłat.

Znamienny i wieloznaczeniowy jest tytuł Wystawy, tak, jak i twórczość artystki, która zainspirowana jest Naturą. Autorkę prac malarskich interesują różne, na pozór banalne motywy i elementy Natury, które zmienia czas i działalność człowieka w kontekście rozwoju cywilizacyjnego na Ziemi.

Zaobserwowane zjawiska interpretuje na płótnie oraz w malarstwie naściennym jako kompozycje oparte na własnych emocjach, bogatych  gamach kolorystycznych i własnej logice kreacji formy, by doszukiwać się skrywanych przez Naturę tajemnic.

Zwiedzający wnikając w twórczość artystki będą mogli razem z Nią wzajemnie wzbogacać się emocjonalnie i wykazywać PRZYBLIŻENIE do odbioru sztuki malarstwa na żywo używając serca i intelektu.

Poprzez warstwę wizualną artystka skłania do odczytania  innych pozytywnych aspektów ukrytych  w swoich dziełach plastycznych.

Po długim czasie lockdawnu następuje PRZYBLIŻENIE się do Natury i do SqArt Gallery w Bytomiu.

W dniu otwarcia Wystawy będzie możliwość indywidualnego spotkania i rozmowy z Artystką.

Wystawę będzie można zwiedzać on- line na stronie www.sqart.pl.

W czasie dwumiesięcznego trwania Wystawy galeria umożliwi jej zwiedzania z marszandem i historykiem sztuki SqArt Gallery. Prace artystki będą również do nabycia.

*Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania galerii dotyczącym obostrzeń i profilaktyki COVID-19, który dostępny jest na stronie www.sqart.pl w zakładce KONTAKT.