Uwaga mieszkańcy! Ważny komunikat Wydziału Edukacji

Rusza tegoroczna edycja rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 

Grafika

Do 7 września 2022 roku szkoły mogą składać do Wydziału Edukacji wnioski o dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Mogą się o nie starać rodzice i opiekunowie uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice/opiekunowie składają wniosek do dyrektora szkoły do dnia 5 września 2022 roku.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

Więcej informacji można znaleźć w Komunikacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu

9.00 - w auli szkolnej zostaną wręczone świadectwa z wyróżnieniem

10.00 - reszta uczniów ma spotkanie z wychowawcami w swoich klasach

Jako społeczność szkolna ZSAEiO zebraliśmy kwotę 568,43 zł na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Rada Rodziców całą kwotę przelała na konto POLSKIEGO CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ  wskazanej przez Szkolny Samorząd. Uczniowie własnoręcznie wykonywali symboliczne flagi z żółto niebieskich tasiemek, które symbolizują naszą solidarność z Ukrainą.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i realne wsparcie

Organizatorzy akcji