KLAUZULA INFORMACYJNA – FACEBOOK

 Administratorem danych osobowych jest:

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących, ul. Webera 6, 41-902 Bytom

tel. 32 281 03 88, 32 282 34 82 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres:Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a) na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody na publikację danych osobowych nafanpagu placówki prowadzonym na portalu społecznościowym Fecebook Inc.,

b) na podstawie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. fRODO w celu prowadzenia fanpage na portaluspołecznościowym FacebookInc. i za jego pośrednictwem promowania działalności placówki (subskrypcja ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”) oraz komunikacji za pomocą dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, czaty, wiadomości)
w zakresie danych identyfikacyjnych konto oraz opublikowanych na profilu; 

  1. Odbiorcy danych osobowych jest właściciel portalu Facebook, 1601 S. California Ave, PaloAlto, CA 94304, USA na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. Ponadto odbiorcami stają się inni użytkownicy aplikacji, którzy korzystają oraz przeglądają treści fanpagu placówki. 
  1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora:

c) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
d) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
e) niezależnie od wskazanych okresów przetwarzania danych przez Administratora własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook; 

  1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679); 
  1. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
  1. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z zastrzeżeniem charakteru przepływu danych w ramach działalności serwisu Facebook. Serwis Facebook może profilować Państwa dane osobowe więcej informacji pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
  1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych
    w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego więcej informacji pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest niezbędne w przypadku korzystania z wybranych funkcjonalności serwisu.

KLAUZULA INFORMACYJNA – Instagram