KLAUZULA INFORMACYJNA dot. monitorowania stanu zdrowia ucznia w związku  z zapobieganiem  rozprzestrzeniania się COVID-19

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) stosowanego począwszy od 25 maja 2018r., informuję,że:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Webera 6 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres:Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
    COVID-19 w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki.
  2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany.
  3. Dane  przetwarzane będą zgodnie z procedurą przyjęta w placówce przez okres 14dni.
  4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).
  5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  7. Danenie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. monitorowania stanu zdrowia