Ponetex Logistics sp. z o.o., należy do holenderskiej grupy Carpenter Europe. W skład grupy wchodzą także firmy Timmermans, oraz Axell. Działalność Ponetex Logistics w Polsce datuje się od 1995 roku. Firma jest dostawcą nowoczesnych rozwiązań logistycznych dla wszystkich podmiotów, które chcą powierzyć realizację swoich projektów logistycznych profesjonalnemu operatorowi.
Ponetex współpracuje z klientami na zasadzie długoletnich kontraktów, wymianie know-how oraz wspólnemu dążeniu do optymalnych rozwiązań.
Usługi, w których specjalizuje się Ponetex Logistics to:

♦   logistyka kontraktowa wraz z całym pakietem usług (magazynowanie, przepakowywanie, kompletacja towaru, konfekcja, co-packing, przygotowywanie zestawów promocyjnych, etykietowanie)
♦   transport krajowy (dystrybucja drobnicy, przewozy całopojazdowe i częściowe
♦   transport międzynarodowy (transporty drobnicowe, transporty całopojzdowe i częściowe)
Obraz Ponetex