Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie.
 

Od 25 marca2020r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia odbywać się będą na odległość, według planu lekcji danej klasy lub danego ucznia (nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia) przy wykorzystaniu przez nauczycieli i uczniów najróżniejszych dostępnych możliwości, które zostaną ustalone między prowadzącym – nauczycielem, a uczniami danego zespołu klasowego.

W razie jakichkolwiek uwag dotyczących organizacji zajęć proszę o ich niezwłoczne zgłaszanie równolegle nauczycielowi prowadzącemu lekcję i wychowawcy klasy poprzez wysłanie informacji za pośrednictwem mobi dziennika. 

Jednocześnie podkreślam, że wybrana forma  zajęć musi być dostępna dla każdego ucznia, co oznacza, że jeśli uczeń nie ma możliwości uczestniczenia w zaproponowanej formie aktywności, nauczyciel zobowiązany jest do ustalenia indywidualnie  sposobu, w jakim uczeń realizował będzie obowiązek nauki na jego lekcjach. 

Nauczyciele dostępni są od jutra dla swoich uczniów i rodziców w czasie trwania ich wspólnych zajęć edukacyjnych zgodnie z planem lekcji oraz w czasie ustalonego dyżuru.  

Do dyspozycji uczniów i rodziców są również pedagodzy szkolni. Harmonogram dyżurów dostępny jest na stronie internetowej szkoły i na FB.   

Życzymy wszystkiego co najlepsze, wytrwania w tym trudnym dla nas wszystkich okresie i w razie jakichkolwiek pytań, czy też problemów służę pomocą 

Z życzeniami zdrowia i spokoju
Dagmara Jarosz-Lewandowska
Dyrektor ZSAEiO