Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 a policyjna » 1 aT ekonomista-reklama » 1 b psychologii społ. » 1 bT stylista/moda » 1 c psychologii społ. » 1 cT logistyk » 2 a policyjna » 2 a T ekon./log. » 2 b psychologia » 2 b T rekl./moda » 3 a LO polic/psych » 3 a T ekon/log » 3 b T rekl/moda » 4 A/G T ekon/rach » 4 A/P LO policyjna/psychologia » 4 A/P T ekon/rach » 4 B/G T reklama moda » 4 B/P T reklama moda » 4 C/G T logistyk » 4 C/P T logistyk

Plany nauczycieli

» Belka K. » Bibiela A. » Bober M. » Bobulska M. » Cembrzyńska K. » Ciepłak B. » Czekaj S. » Czekaj W. » Domałeczna A. » Drzewiecka - Świderska A. » Eckert - Kinecka J. » Fajer B. » Fehler A. » Górny B. » Grabowska K. » Grzelewska M. » Grzyb M. » Herisz A. » Horak-Janikowska M. » Hyla A. » Jarosz-Lewandowska D. » Jarzębak S. » Jastal I. » Jurek D. » Kapela W. » Kęsik K. » Kolanik E. » Kowalska R. » Kozłowska Nowak J. » Łoziak P. » Majka-Sowińska B. » Małek J. » Michalik M. » Misiak I. » Nawrocka L. » Niedziela B. » Nobis-Biernacka S. » Patałąg T. » Puchała A. » Qaddourah H. » Rojowski J. » Rybicka J. » Rybkowska A. » Sadowska - Nowak A. » Sieńko - Jarosz D. » Staszewska K. » Swiers A. » Swiers M. » Swiers P. » Szarzyńska B. » Szeliga A. » Szmalec B. » Tarczyńska E. » Tomalak R. » Tomczyk I. » Warmuz M. » Wesołka M. » Winszczyk B. » Włoczka P.

Klasa 1 a policyjna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język polski
1 a policyjna - Szmalec B. (sala 56)
Język polski
1 a policyjna - Szmalec B. (sala 28)
1 08:15-09:00 Chemia
1 a policyjna - Majka-Sowińska B. (sala 40)
Historia
1 a policyjna - Rojowski J. (sala 45)
Filozofia
1 a policyjna - Tomczyk I. (sala 17)
Język polski
1 a policyjna - Szmalec B. (sala 28)
2 09:05-09:50 Religia
1 a religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 a religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
Geografia
1 a policyjna - Michalik M. (sala 17)
język niemiecki
1 a niem. gr 1 - Patałąg T. (sala 4)
język niemiecki
1 a niem. gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 5)
Matematyka
1 a policyjna - Warmuz M. (sala 28)
Historia
1 a policyjna - Rojowski J. (sala 45)
3 10:00-10:45 Informatyka
1 a inf. gr 1 - Winszczyk B. (sala 34)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 2 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
zajęcia z wychowawcą
1 a policyjna - Belka K. (sala 22)
Historia i teraźniejszość
1 a policyjna - Nawrocka L. (sala 27)
Matematyka
1 a policyjna - Warmuz M. (sala 28)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 a policyjna - Rojowski J. (sala 45)
4 11:00-11:45 Fizyka
1 a policyjna - Tomalak R. (sala 15)
Historia i teraźniejszość
1 a policyjna - Nawrocka L. (sala 40)
Geografia
1 a policyjna - Michalik M. (sala 17)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 1 - Czekaj W. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 2 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
Matematyka
1 a policyjna - Warmuz M. (sala 28)
5 11:55-12:40 język angielski
1 a ang. gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
1 a ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 3)
Biologia
1 a policyjna - Bobulska M. (sala 43)
Informatyka
1 a inf. gr 2 - Winszczyk B. (sala 14)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 1 - Czekaj W. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 1 - Czekaj W. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 2 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
język angielski
1 a ang. gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
1 a ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 3)
6 12:50-13:35 język niemiecki
1 a niem. gr 1 - Patałąg T. (sala 4)
język niemiecki
1 a niem. gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 5)
Matematyka
1 a policyjna - Warmuz M. (sala 28)
wiedza o społeczeństwie
1 a policyjna - Belka K. (sala 22)
język angielski
1 a ang. gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
1 a ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 3)
Religia
1 a religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 a religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
7 13:40-14:25 wiedza o społeczeństwie
1 a policyjna - Belka K. (sala 22)
8 14:30-15:15 Język polski
1 a policyjna - Szmalec B. (sala 28)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 1 aT ekonomista-reklama - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 aT reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Wykonywanie prac biurowych
1 aT ekonomista - Niedziela B. (sala 14)
1 08:15-09:00 Biologia
1 aT ekonomista-reklama - Bobulska M. (sala 43)
Wykonywanie prac biurowych
1 aT ekonomista - Niedziela B. (sala 14)
Podstawy reklamy
1 aT reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Język polski
1 aT ekonomista-reklama - Szmalec B. (sala 50)
Wykonywanie prac biurowych
1 aT ekonomista - Niedziela B. (sala 15)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 aT reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
2 09:05-09:50 zajęcia z wychowawcą
1 aT ekonomista-reklama - Winszczyk B. (sala 34)
Religia
1 aT- bLO religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 aT religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
Historia i teraźniejszość
1 aT ekonomista-reklama - Nawrocka L. (sala 22)
Filozofia
1 aT ekonomista-reklama - Tomczyk I. (sala 22)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
1 aT reklama - Górny B. (sala 50)
3 10:00-10:45 Religia
1 aT- bLO religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 aT religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
Matematyka
1 aT ekonomista-reklama - Grzelewska M. (sala 32)
Podstawy ekonomii i statystyki
1 aT ekonomista - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
1 aT reklama - Herisz A. (sala 5)
Geografia
1 aT ekonomista-reklama - Michalik M. (sala 17)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Podstawy reklamy
1 aT reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
4 11:00-11:45 Chemia
1 aT ekonomista-reklama - Majka-Sowińska B. (sala 40)
Informatyka
1 aT inf. gr. 1 - Winszczyk B. (sala 34)
wychowanie fizyczne
1 aT wf gr. 2 - Kolanik E. (sala gimn. 2)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 aT ekonomista-reklama - Tarczyńska E. (sala 24)
język niemiecki
1 aT niem. gr. 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
wychowanie fizyczne
1 aT wf gr. 2 - Kolanik E. (sala gimn. 2)
Matematyka
1 aT ekonomista-reklama - Grzelewska M. (sala 15)
5 11:55-12:40 Historia
1 aT ekonomista-reklama - Horak-Janikowska M. (sala 44)
język niemiecki
1 aT niem. gr. 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 28)
wychowanie fizyczne
1 aT wf gr. 2 - Kolanik E. (sala gimn. 2)
Podstawy ekonomii i statystyki
1 aT ekonomista - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
1 aT reklama - Herisz A. (sala 5)
Historia
1 aT ekonomista-reklama - Horak-Janikowska M. (sala 44)
Matematyka
1 aT ekonomista-reklama - Grzelewska M. (sala 15)
6 12:50-13:35 Język polski
1 aT ekonomista-reklama - Szmalec B. (sala 28)
język angielski
1 aT ang. gr 1 - Szeliga A. (sala 3)
język angielski
1 aT ang. gr. 2 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
1 aT ang. gr 1 - Szeliga A. (sala 3)
język angielski
1 aT ang. gr. 2 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 aT reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Podstawy ekonomii i statystyki
1 aT ekonomista - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
1 aT reklama - Górny B. (sala 50)
7 13:40-14:25 Język polski
1 aT ekonomista-reklama - Szmalec B. (sala 28)
Fizyka
1 aT ekonomista-reklama - Tomalak R. (sala 49)
Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
1 aT ekonomista - Belka K. (sala 22)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
1 aT reklama - Herisz A. (sala 5)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 aT reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Informatyka
1 aT inf. gr. 2 - Winszczyk B. (sala 34)
wychowanie fizyczne
1 aT wf gr. 1 - Jarzębak S. (sala gimn. 2)
8 14:30-15:15 wychowanie fizyczne
1 aT wf gr. 1 - Jarzębak S. (sala gimn. 2)
język niemiecki
1 aT niem. gr. 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
język niemiecki
1 aT niem. gr. 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
wychowanie fizyczne
1 aT wf gr. 1 - Jarzębak S. (sala gimn. 2)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 1 b psychologii społ. - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Historia i teraźniejszość
1 b psychologii społ. - Nawrocka L. (sala 15)
Matematyka
1 b psychologii społ. - Warmuz M. (sala 28)
1 08:15-09:00 Język polski
1 b psychologii społ. - Staszewska K. (sala 24)
Historia i teraźniejszość
1 b psychologii społ. - Nawrocka L. (sala 22)
zajęcia z wychowawcą
1 b psychologii społ. - Włoczka P. (sala 48)
Chemia
1 b psychologii społ. - Majka-Sowińska B. (sala 40)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 b psychologii społ. - Rojowski J. (sala 45)
2 09:05-09:50 Język polski
1 b psychologii społ. - Staszewska K. (sala 24)
Religia
1 aT- bLO religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 b religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
Historia
1 b psychologii społ. - Rojowski J. (sala 45)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 1 - Kolanik E. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 2 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
Geografia
1 b psychologii społ. - Michalik M. (sala 17)
3 10:00-10:45 Religia
1 aT- bLO religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 b religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Informatyka
1 b inf. gr 2 - Winszczyk B. (sala 34)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 1 - Kolanik E. (sala gimn. 2)
Matematyka
1 b psychologii społ. - Warmuz M. (sala 28)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 1 - Kolanik E. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 2 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
Matematyka
1 b psychologii społ. - Warmuz M. (sala 28)
4 11:00-11:45 Filozofia
1 b psychologii społ. - Tomczyk I. (sala 21)
język niemiecki
1 b niem. gr. 2 - Patałąg T. (sala 4)
język niemiecki
1 b niem. gr.1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 5)
język angielski
1 b ang gr 1 - Jastal I. (sala 27)
język angielski
1 b ang. gr. 2 - Włoczka P. (sala 48)
Matematyka
1 b psychologii społ. - Warmuz M. (sala 28)
Historia
1 b psychologii społ. - Rojowski J. (sala 45)
5 11:55-12:40 język angielski
1 b ang gr 1 - Jastal I. (sala 27)
język angielski
1 b ang. gr. 2 - Włoczka P. (sala 48)
język angielski
1 b ang gr 1 - Jastal I. (sala 27)
język angielski
1 b ang. gr. 2 - Włoczka P. (sala 48)
Fizyka
1 b psychologii społ. - Tomalak R. (sala 49)
Język polski
1 b psychologii społ. - Staszewska K. (sala 24)
język angielski
1 b ang gr 1 - Jastal I. (sala 27)
język angielski
1 b ang. gr. 2 - Włoczka P. (sala 48)
6 12:50-13:35 Biologia
1 b psychologii społ. - Bobulska M. (sala 43)
język angielski
1 b ang gr 1 - Jastal I. (sala 27)
język angielski
1 b ang. gr. 2 - Włoczka P. (sala 48)
Biologia
1 b psychologii społ. - Bobulska M. (sala 43)
język niemiecki
1 b niem. gr. 2 - Patałąg T. (sala 4)
język niemiecki
1 b niem. gr.1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 5)
Język polski
1 b psychologii społ. - Staszewska K. (sala 24)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
1 b wf gr 2 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
Informatyka
1 b inf. gr 1 - Winszczyk B. (sala 14)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 1 bT stylista/moda - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Matematyka
1 bT stylista/moda - Swiers A. (sala 32)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda - Rybkowska A. (sala 18)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT moda - Rybicka J. (sala 47)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT stylista - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
Wychowanie do życia w rodzinie
1 bT stylista/moda - Fajer B. (sala 56)
1 08:15-09:00 Podstawy odzieżownictwa
1 bT moda - Rybicka J. (sala 47)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT stylista - Kęsik K. (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda - Rybkowska A. (sala 18)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT stylista - Rybicka J. (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT moda - Rybicka J. (sala 47)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT stylista - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
Religia
1 bT - cT religia - Fajer B. (sala 56)
Biologia
1 bT stylista/moda - Bobulska M. (sala 43)
2 09:05-09:50 Chemia
1 bT stylista/moda - Majka-Sowińska B. (sala 40)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda - Rybkowska A. (sala 18)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT stylista - Rybicka J. (sala 47)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda - Kęsik K. (sala 19)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT stylista - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
Język polski
1 bT stylista/moda - Staszewska K. (sala 24)
Matematyka
1 bT stylista/moda - Swiers A. (sala 32)
3 10:00-10:45 Język polski
1 bT stylista/moda - Staszewska K. (sala 24)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda - Rybkowska A. (sala 18)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT stylista - Rybicka J. (sala 47)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda - Kęsik K. (sala 19)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT stylista - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
Język polski
1 bT stylista/moda - Staszewska K. (sala 24)
język angielski
1 bT ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
1 bT ang.gr. 2 - Jastal I. (sala 27)
4 11:00-11:45 edukacja dla bezpieczeństwa
1 bT stylista/moda - Rojowski J. (sala 45)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda - Rybkowska A. (sala 18)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT stylista - Rybicka J. (sala 47)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT stylista - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
wychowanie fizyczne
1 bT wf gr.2 - Kolanik E. (sala gimn. 2)
Fizyka
1 bT stylista/moda - Tomalak R. (sala 40)
Informatyka
1 bT inf. gr. 1 - Winszczyk B. (sala 34)
wychowanie fizyczne
1 bT wf gr.2 - Kolanik E. (s.gimn.)
5 11:55-12:40 Geografia
1 bT stylista/moda - Michalik M. (sala 17)
Historia i teraźniejszość
1 bT stylista/moda - Nawrocka L. (sala 40)
język angielski
1 bT ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
1 bT ang.gr. 2 - Jastal I. (sala 27)
Historia
1 bT stylista/moda - Rojowski J. (sala 45)
wychowanie fizyczne
1 bT wf gr.2 - Kolanik E. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 bT wg gr. 1 - Jarzębak S. (siłow. 2 Chł.)
6 12:50-13:35 Historia
1 bT stylista/moda - Rojowski J. (sala 45)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT moda - Rybicka J. (sala 47)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT stylista - Kęsik K. (sala 18)
Plastyka
1 bT stylista/moda - Herisz A. (sala 5)
zajęcia z wychowawcą
1 bT stylista/moda - Staszewska K. (sala 24)
Informatyka
1 bT inf. gr. 2 - Winszczyk B. (sala 34)
wychowanie fizyczne
1 bT wg gr. 1 - Jarzębak S. (siłow. 2 Chł.)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
1 bT wg gr. 1 - Jarzębak S. (siłow. 2 Chł.)
język niemiecki
1 bT niem. gr. 1 - Patałąg T. (sala 4)
język niemiecki
1 bT niem. gr. 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 5)
Matematyka
1 bT stylista/moda - Swiers A. (sala 32)
język niemiecki
1 bT niem. gr. 1 - Patałąg T. (sala 4)
język niemiecki
1 bT niem. gr. 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 5)
Religia
1 bT - cT religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 bT religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 1 c psychologii społ. - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Informatyka
1 c inf. gr. 2 - Winszczyk B. (sala 34)
Informatyka
1 c inf. gr 1 - Winszczyk B. (sala 34)
1 08:15-09:00 język angielski
1 c ang. gr 1 - Małek J. (sala 50)
język angielski
1 c ang. gr 2 - Jastal I. (sala 27)
Biologia
1 c psychologii społ. - Bobulska M. (sala 43)
Historia i teraźniejszość
1 c psychologii społ. - Nawrocka L. (sala 15)
język angielski
1 c ang. gr 1 - Małek J. (sala 50)
język angielski
1 c ang. gr 2 - Jastal I. (sala 27)
Fizyka
1 c psychologii społ. - Tomalak R. (sala 14)
2 09:05-09:50 język angielski
1 c ang. gr 1 - Małek J. (sala 50)
język angielski
1 c ang. gr 2 - Jastal I. (sala 27)
Historia i teraźniejszość
1 c psychologii społ. - Nawrocka L. (sala 22)
Matematyka
1 c psychologii społ. - Ciepłak B. (sala 41)
Historia
1 c psychologii społ. - Horak-Janikowska M. (sala 44)
Biologia
1 c psychologii społ. - Bobulska M. (sala 43)
3 10:00-10:45 wychowanie fizyczne
1 c wf gr 1 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 c wf gr. 2 - Łoziak P. (s.gimn.)
Chemia
1 c psychologii społ. - Cembrzyńska K. (sala 40)
Religia
1 c religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 c religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
język angielski
1 c ang. gr 1 - Małek J. (sala 50)
język angielski
1 c ang. gr 2 - Jastal I. (sala 27)
Historia
1 c psychologii społ. - Horak-Janikowska M. (sala 44)
4 11:00-11:45 wychowanie fizyczne
1 c wf gr 1 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 c wf gr. 2 - Łoziak P. (s.gimn.)
Geografia
1 c psychologii społ. - Michalik M. (sala 17)
Matematyka
1 c psychologii społ. - Ciepłak B. (sala 41)
język angielski
1 c ang. gr 1 - Małek J. (sala 50)
język angielski
1 c ang. gr 2 - Jastal I. (sala 27)
język niemiecki
1 c niem. gr. 1 - Fehler A. (sala 5)
język niemiecki
1 c niem. gr. 2 - Patałąg T. (sala 4)
5 11:55-12:40 Religia
1 c religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 c religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
język niemiecki
1 c niem. gr. 1 - Fehler A. (sala 5)
język niemiecki
1 c niem. gr. 2 - Patałąg T. (sala 4)
zajęcia z wychowawcą
1 c psychologii społ. - Bobulska M. (sala 43)
Język polski
1 c psychologii społ. - Grzyb M. (sala 15)
Filozofia
1 c psychologii społ. - Tomczyk I. (sala 17)
6 12:50-13:35 Język polski
1 c psychologii społ. - Grzyb M. (sala 50)
Matematyka
1 c psychologii społ. - Ciepłak B. (sala 44)
Matematyka
1 c psychologii społ. - Ciepłak B. (sala 41)
Język polski
1 c psychologii społ. - Grzyb M. (sala 15)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 c psychologii społ. - Rojowski J. (sala 45)
7 13:40-14:25 Język polski
1 c psychologii społ. - Grzyb M. (sala 50)
wychowanie fizyczne
1 c wf gr 1 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 c wf gr. 2 - Łoziak P. (s.gimn.)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 1 cT logistyk - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 wychowanie fizyczne
1 cT wf gr. 2 - Kolanik E. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 cT wf gr. 2 - Kolanik E. (s.gimn.)
Język polski
1 cT logistyk - Staszewska K. (sala 24)
1 08:15-09:00 język angielski
1 cT ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
1 cT ang. gr.2 - Szeliga A. (sala 3)
Język polski
1 cT logistyk - Staszewska K. (sala 24)
wychowanie fizyczne
1 cT wf gr. 2 - Kolanik E. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 cT wf gr.1 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
Religia
1 bT - cT religia - Fajer B. (sala 56)
Historia
1 cT logistyk - Horak-Janikowska M. (sala 44)
2 09:05-09:50 Przechowywanie zapasów
1 cT logistyk - Górny B. (sala 48)
Język polski
1 cT logistyk - Staszewska K. (sala 24)
język angielski
1 cT ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
1 cT ang. gr.2 - Szeliga A. (sala 3)
Zabezpieczanie majątku
1 cT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Organizowanie pracy magazynów
1 cT logistyk - Jarosz-Lewandowska D. (sala 22)
3 10:00-10:45 Organizowanie pracy magazynów
1 cT logistyk - Jarosz-Lewandowska D. (sala 14)
Historia i teraźniejszość
1 cT logistyk - Nawrocka L. (sala 28)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
1 cT logistyk - Górny B. (sala 50)
Filozofia
1 cT logistyk - Tomczyk I. (sala 15)
Matematyka
1 cT logistyk - Grzelewska M. (sala 15)
4 11:00-11:45 Przyjmowanie i wydawanie zapasów
1 cT logistyk - Górny B. (sala 50)
Matematyka
1 cT logistyk - Grzelewska M. (sala 15)
język niemiecki
1 cT niem. gr.1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 5)
język niemiecki
1 cT niem. gr.2 - Patałąg T. (sala 4)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 cT logistyk - Rojowski J. (sala 45)
Geografia
1 cT logistyk - Michalik M. (sala 17)
5 11:55-12:40 zajęcia z wychowawcą
1 cT logistyk - Górny B. (sala 50)
Podstawy logistyki
1 cT logistyk - Jarosz-Lewandowska D. (sala 21)
Podstawy logistyki
1 cT logistyk - Jarosz-Lewandowska D. (sala 24)
język niemiecki
1 cT niem. gr.1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 5)
język niemiecki
1 cT niem. gr.2 - Patałąg T. (sala 4)
Przechowywanie zapasów
1 cT logistyk - Górny B. (sala 50)
6 12:50-13:35 Bezpieczeństwo i higiena pracy
1 cT logistyk - Jurek D. (sala 27)
Matematyka
1 cT logistyk - Grzelewska M. (sala 17)
Przechowywanie zapasów
1 cT logistyk - Górny B. (sala 48)
Fizyka
1 cT logistyk - Tomalak R. (sala 14)
Biologia
1 cT logistyk - Bobulska M. (sala 43)
7 13:40-14:25 Chemia
1 cT logistyk - Cembrzyńska K. (sala 40)
Historia
1 cT logistyk - Horak-Janikowska M. (sala 44)
Informatyka
1 cT inf. gr. 2 - Winszczyk B. (sala 34)
wychowanie fizyczne
1 cT wf gr.1 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
Religia
1 bT - cT religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 cT religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
8 14:30-15:15 Wychowanie do życia w rodzinie
1 cT logistyk - Tarczyńska E. (sala 15)
Informatyka
1 cT inf. gr.1 - Winszczyk B. (sala 14)
wychowanie fizyczne
1 cT wf gr.1 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 2 a policyjna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Religia
2 a religia - Fajer B. (sala 56)
1 08:15-09:00 Geografia
2 a policyjna - Michalik M. (sala 17)
Matematyka
2 a policyjna - Grabowska K. (sala 32)
język niemiecki
2 a policyjna - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
język niemiecki
2 a policyjna - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
język angielski
2 a policyjna - Jastal I. (sala 27)
2 09:05-09:50 Historia
2 a policyjna - Horak-Janikowska M. (sala 44)
Język polski
2 a policyjna - Swiers M. (sala 15)
język angielski
2 a policyjna - Jastal I. (sala 27)
język angielski
2 a policyjna - Jastal I. (sala 27)
Chemia
2 a policyjna - Cembrzyńska K. (sala 40)
3 10:00-10:45 Geografia
2 a policyjna - Michalik M. (sala 17)
Język polski
2 a policyjna - Swiers M. (sala 15)
Język polski
2 a policyjna - Swiers M. (sala 15)
zajęcia z wychowawcą
2 a policyjna - Drzewiecka - Świderska A. (sala 3)
Podstawy przedsiębiorczości
2 a policyjna - Jarosz-Lewandowska D. (sala 22)
4 11:00-11:45 Biologia
2 a policyjna - Bobulska M. (sala 43)
wiedza o społeczeństwie
2 a policyjna - Belka K. (sala 22)
Język polski
2 a policyjna - Swiers M. (sala 15)
Religia
2 a religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 a religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Fizyka
2 a policyjna - Tomalak R. (sala 48)
5 11:55-12:40 wiedza o społeczeństwie
2 a policyjna - Belka K. (sala 22)
Historia
2 a policyjna - Horak-Janikowska M. (sala 44)
Matematyka
2 a policyjna - Grabowska K. (sala 47)
Matematyka
2 a policyjna - Grabowska K. (sala 47)
Biologia
2 a policyjna - Bobulska M. (sala 43)
6 12:50-13:35 Chemia
2 a policyjna - Cembrzyńska K. (sala 40)
prawo cywilne
2 a policyjna - Belka K. (sala 22)
Matematyka
2 a policyjna - Grabowska K. (sala 47)
Matematyka
2 a policyjna - Grabowska K. (sala 47)
Geografia
2 a policyjna - Michalik M. (sala 17)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
2 a policyjna - Czekaj W. (s.gimn.)
Informatyka
2 a policyjna - Winszczyk B. (sala 14)
wiedza o społeczeństwie
2 a policyjna - Belka K. (sala 22)
wychowanie fizyczne
2 a policyjna - Czekaj W. (sala gimn. 2)
8 14:30-15:15 wychowanie fizyczne
2 a policyjna - Czekaj W. (s.gimn.)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 2 a T ekon./log. - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Wykonywanie prac biurowych
2 aT ekonomista - Niedziela B. (sala 14)
Wykonywanie prac biurowych
2 aT ekonomista - Niedziela B. (sala 14)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
2 aT logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
1 08:15-09:00 zajęcia z wychowawcą
2 a T ekon./log. - Domałeczna A. (sala 31)
wychowanie fizyczne
2 aT wf. gr 1 - Kolanik E. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 aT wf. gr 2 - Łoziak P. (s.gimn.)
Podstawy ekonomii i statystyki
2 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Zabezpieczanie majątku
2 aT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Sporządzanie biznesplanu
2 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
2 aT logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Sporządzanie biznesplanu
2 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Organizowanie pracy magazynów
2 aT logistyk - Jarosz-Lewandowska D. (sala 22)
2 09:05-09:50 Biologia
2 a T ekon./log. - Bobulska M. (sala 43)
Informatyka
2 aT inf. gr 1 - Winszczyk B. (sala 34)
wychowanie fizyczne
2 aT wf. gr 2 - Łoziak P. (s.gimn.)
Podstawy przedsiębiorczości
2 a T ekon./log. - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Religia
2 aT religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 aT religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
wychowanie fizyczne
2 aT wf. gr 1 - Kolanik E. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 aT wf. gr 2 - Łoziak P. (s.gimn.)
3 10:00-10:45 język niemiecki
2 aT niem. gr 1 - Fehler A. (sala 5)
język niemiecki
2 aT niem. gr 2 - Patałąg T. (sala 4)
Sporządzanie biznesplanu
2 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
2 aT logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
2 aT ekonomista - Belka K. (sala 22)
Organizowanie pracy magazynów
2 aT logistyk - Jarosz-Lewandowska D. (sala 14)
Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
2 aT ekonomista - Belka K. (sala 22)
Obsługa klientów i kontrahentów
2 aT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Informatyka
2 aT inf. gr 2 - Winszczyk B. (sala 34)
wychowanie fizyczne
2 aT wf. gr 1 - Kolanik E. (s.gimn.)
4 11:00-11:45 Historia
2 a T ekon./log. - Horak-Janikowska M. (sala 44)
Podstawy ekonomii i statystyki
2 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Przechowywanie zapasów
2 aT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Fizyka
2 a T ekon./log. - Tomalak R. (sala 49)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 aT ekonomista - Jurek D. (sala 21)
Organizowanie pracy magazynów
2 aT logistyk - Jarosz-Lewandowska D. (sala 5)
Chemia
2 a T ekon./log. - Cembrzyńska K. (sala 40)
5 11:55-12:40 Język polski
2 a T ekon./log. - Staszewska K. (sala 24)
Język polski
2 a T ekon./log. - Staszewska K. (sala 24)
Geografia
2 a T ekon./log. - Michalik M. (sala 17)
Matematyka
2 a T ekon./log. - Swiers P. (sala 41)
Matematyka
2 a T ekon./log. - Swiers P. (sala 22)
6 12:50-13:35 Język polski
2 a T ekon./log. - Staszewska K. (sala 24)
Religia
2 aT religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 aT religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
Historia
2 a T ekon./log. - Horak-Janikowska M. (sala 44)
Matematyka
2 a T ekon./log. - Swiers P. (sala 45)
język niemiecki
2 aT niem. gr 1 - Fehler A. (sala 5)
język niemiecki
2 aT niem. gr 2 - Patałąg T. (sala 4)
7 13:40-14:25 Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
2 aT ekonomista - Misiak I. (sala 34)
Obsługa klientów i kontrahentów
2 aT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
2 aT ekonomista - Misiak I. (sala 34)
Podstawy logistyki
2 aT logistyk - Górny B. (sala 50)
język angielski
2 aT ang. gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
2 aT ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 3)
język angielski
2 aT ang. gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
2 aT ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 3)
Zabezpieczanie majątku
2 aT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
8 14:30-15:15 Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
2 aT ekonomista - Misiak I. (sala 34)
Podstawy logistyki
2 aT logistyk - Górny B. (sala 50)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 2 b psychologia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Geografia
2 b psychologia - Michalik M. (sala 17)
język angielski
2 b ang. gr 1 - Włoczka P. (sala 48)
język angielski
2 b ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 3)
1 08:15-09:00 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 b religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
Religia
2 bT - bLO religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 b religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
Religia
2 bT - bLO religia - Fajer B. (sala 56)
Historia
2 b psychologia - Rojowski J. (sala 45)
Biologia
2 b psychologia - Bobulska M. (sala 43)
Informatyka
2 b inf. gr 1 - Winszczyk B. (sala 34)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 2 - Kolanik E. (s.gimn.)
2 09:05-09:50 język niemiecki
2 b niem. gr 1 - Patałąg T. (sala 4)
język niemiecki
2 b niem. gr 2 - Fehler A. (sala 5)
język niemiecki
2 b niem. gr 1 - Patałąg T. (sala 4)
język niemiecki
2 b niem. gr 2 - Fehler A. (sala 5)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 1 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 2 - Kolanik E. (s.gimn.)
Biologia
2 b psychologia - Bobulska M. (sala 43)
język angielski
2 b ang. gr 1 - Włoczka P. (sala 48)
język angielski
2 b ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 3)
3 10:00-10:45 wiedza o społeczeństwie
2 b psychologia - Belka K. (sala 22)
język angielski
2 b ang. gr 1 - Włoczka P. (sala 48)
język angielski
2 b ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 3)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 1 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 2 - Kolanik E. (s.gimn.)
Historia
2 b psychologia - Rojowski J. (sala 45)
Fizyka
2 b psychologia - Tomalak R. (sala 48)
4 11:00-11:45 Podstawy przedsiębiorczości
2 b psychologia - Jarosz-Lewandowska D. (sala 14)
Biologia
2 b psychologia - Bobulska M. (sala 43)
Chemia
2 b psychologia - Cembrzyńska K. (sala 40)
Geografia
2 b psychologia - Michalik M. (sala 17)
Matematyka
2 b psychologia - Swiers P. (sala 41)
5 11:55-12:40 psychologia
2 b psychologia - Cembrzyńska K. (sala 40)
Język polski
2 b psychologia - Swiers M. (sala 15)
Język polski
2 b psychologia - Swiers M. (sala 15)
język angielski
2 b ang. gr 1 - Włoczka P. (sala 48)
język angielski
2 b ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 3)
Chemia
2 b psychologia - Cembrzyńska K. (sala 40)
6 12:50-13:35 Matematyka
2 b psychologia - Swiers P. (sala 15)
Język polski
2 b psychologia - Swiers M. (sala 15)
Język polski
2 b psychologia - Swiers M. (sala 15)
zajęcia z wychowawcą
2 b psychologia - Cembrzyńska K. (sala 40)
Matematyka
2 b psychologia - Swiers P. (sala 41)
7 13:40-14:25 Matematyka
2 b psychologia - Swiers P. (sala 15)
Matematyka
2 b psychologia - Swiers P. (sala 27)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 1 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
język angielski
2 b ang. gr 1 - Włoczka P. (sala 48)
język angielski
2 b ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 3)
8 14:30-15:15 Informatyka
2 b inf. gr 2 - Winszczyk B. (sala 34)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 2 b T rekl./moda - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Podstawy reklamy
2 bT reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Kęsik K. (sala 19)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Rybkowska A. (sala 18)
1 08:15-09:00 Religia
2 bT - bLO religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 bT religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
Religia
2 bT - bLO religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 bT religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Kęsik K. (sala 19)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 bT reklama - Puchała A. (sala 49)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Rybkowska A. (sala 18)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 bT reklama - Jurek D. (sala 32)
Chemia
2 b T rekl./moda - Cembrzyńska K. (sala 40)
2 09:05-09:50 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Kęsik K. (sala 18)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 bT reklama - Puchała A. (sala 49)
język angielski
2 bT ang. gr 1 - Jastal I. (sala 27)
język angielski
2 bT ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 3)
Podstawy odzieżownictwa
2 bT moda - Rybicka J. (sala 47)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 bT reklama - Puchała A. (sala 49)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Rybkowska A. (sala 18)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 bT reklama - Puchała A. (sala 49)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 bT moda - Jurek D. (sala 49)
Podstawy reklamy
2 bT reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
3 10:00-10:45 Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Kęsik K. (sala 18)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 bT reklama - Puchała A. (sala 49)
Historia
2 b T rekl./moda - Horak-Janikowska M. (sala 44)
Matematyka
2 b T rekl./moda - Ciepłak B. (sala 41)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Rybkowska A. (sala 18)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 bT reklama - Puchała A. (sala 49)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Kęsik K. (sala 18)
Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
2 bT reklama - Rybicka J. (sala 47)
4 11:00-11:45 Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Kęsik K. (sala 18)
Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
2 bT reklama - Rybicka J. (sala 47)
wychowanie fizyczne
2 bT wf gr 1 - Łoziak P. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 bT wf gr 2 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
Podstawy przedsiębiorczości
2 b T rekl./moda - Bobulska M. (sala 43)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Rybkowska A. (sala 18)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 bT reklama - Puchała A. (sala 49)
Język polski
2 b T rekl./moda - Staszewska K. (sala 24)
5 11:55-12:40 język niemiecki
2 bT niem. gr 1 - Patałąg T. (sala 4)
język niemiecki
2 bT niem. gr 2 - Fehler A. (sala 5)
wychowanie fizyczne
2 bT wf gr 1 - Łoziak P. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 bT wf gr 2 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
Historia
2 b T rekl./moda - Horak-Janikowska M. (sala 44)
zajęcia z wychowawcą
2 b T rekl./moda - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Język polski
2 b T rekl./moda - Staszewska K. (sala 24)
6 12:50-13:35 Geografia
2 b T rekl./moda - Michalik M. (sala 17)
Fizyka
2 b T rekl./moda - Tomalak R. (sala 49)
Informatyka
2 bT inf. gr 1 - Winszczyk B. (sala 14)
wychowanie fizyczne
2 bT wf gr 2 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
Informatyka
2 bT inf. gr 2 - Winszczyk B. (sala 34)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 bT reklama - Puchała A. (sala 49)
język angielski
2 bT ang. gr 1 - Jastal I. (sala 27)
język angielski
2 bT ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 3)
7 13:40-14:25 Język polski
2 b T rekl./moda - Staszewska K. (sala 24)
Matematyka
2 b T rekl./moda - Ciepłak B. (sala 44)
Matematyka
2 b T rekl./moda - Ciepłak B. (sala 41)
Biologia
2 b T rekl./moda - Bobulska M. (sala 43)
język niemiecki
2 bT niem. gr 1 - Patałąg T. (sala 4)
język niemiecki
2 bT niem. gr 2 - Fehler A. (sala 5)
8 14:30-15:15 wychowanie fizyczne
2 bT wf gr 1 - Łoziak P. (s.gimn.)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 3 a LO polic/psych - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Wychowanie do życia w rodzinie
3 a/3bT WdŻ - Fajer B. (sala 32)
1 08:15-09:00 Matematyka
3 a LO polic/psych - Warmuz M. (sala 28)
Informatyka
3 a LO inf gr 2 - Winszczyk B. (sala 34)
Geografia
3 a LO policyjna - Michalik M. (sala 17)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 a LO religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Religia
3 bT - aLO - 3aT religia - Fajer B. (sala 56)
język angielski
3 a LO ang gr 2 - Włoczka P. (sala 48)
Geografia
3 a LO policyjna - Michalik M. (sala 17)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 a LO religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
Religia
3 bT - aLO - 3aT religia - Fajer B. (sala 56)
2 09:05-09:50 Matematyka
3 a LO polic/psych - Warmuz M. (sala 28)
język angielski
3 a LO ang gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
3 a LO ang gr 2 - Włoczka P. (sala 48)
Biologia
3 a LO policyjna - Cembrzyńska K. (sala 40)
Biologia
3 a LO psychologia - Bobulska M. (sala 43)
język niemiecki
3 a LO niem gr 1 - Fehler A. (sala 5)
język niemiecki
3 a LO niem gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
Fizyka
3 a LO polic/psych - Tomalak R. (sala 14)
3 10:00-10:45 język angielski
3 a LO ang gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
3 a LO ang gr 2 - Włoczka P. (sala 48)
Historia
3 a LO polic/psych - Rojowski J. (sala 45)
Geografia
3 a LO policyjna - Michalik M. (sala 17)
Biologia
3 a LO psychologia - Bobulska M. (sala 43)
język angielski
3 a LO ang gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
3 a LO ang gr 2 - Włoczka P. (sala 48)
wychowanie fizyczne
3 a LO wf gr 1 - Czekaj W. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 a LO wf gr 2 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
4 11:00-11:45 język angielski
3 a LO ang gr 2 - Włoczka P. (sala 48)
wiedza o społeczeństwie
3 a LO policyjna - Belka K. (sala 22)
Matematyka
3 a LO polic/psych - Warmuz M. (sala 28)
Historia
3 a LO polic/psych - Rojowski J. (sala 45)
wiedza o społeczeństwie
3 a LO policyjna - Belka K. (sala 22)
Biologia
3 a LO psychologia - Bobulska M. (sala 43)
wychowanie fizyczne
3 a LO wf gr 1 - Czekaj W. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 a LO wf gr 2 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
5 11:55-12:40 Podstawy przedsiębiorczości
3 a LO polic/psych - Bobulska M. (sala 43)
Informatyka
3 a LO inf gr 1 - Winszczyk B. (sala 34)
Geografia
3 a LO psychologia - Michalik M. (sala 17)
Matematyka
3 a LO polic/psych - Warmuz M. (sala 28)
prawo karne
3 a LO policyjna - Belka K. (sala 22)
psychologia
3 a LO psychologia - Cembrzyńska K. (sala 40)
zajęcia z wychowawcą
3 a LO polic/psych - Tarczyńska E. (sala 28)
6 12:50-13:35 Fizyka
3 a LO polic/psych - Tomalak R. (sala 14)
język niemiecki
3 a LO niem gr 1 - Fehler A. (sala 5)
język niemiecki
3 a LO niem gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
Język polski
3 a LO polic/psych - Czekaj S. (sala 24)
Język polski
3 a LO polic/psych - Czekaj S. (sala 27)
Chemia
3 a LO polic/psych - Cembrzyńska K. (sala 40)
7 13:40-14:25 Matematyka
3 a LO polic/psych - Warmuz M. (sala 28)
Język polski
3 a LO polic/psych - Czekaj S. (sala 24)
Język polski
3 a LO polic/psych - Czekaj S. (sala 27)
8 14:30-15:15 wychowanie fizyczne
3 a LO wf gr 1 - Czekaj W. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 a LO wf gr 2 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 3 a T ekon/log - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
3 a T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
wychowanie fizyczne
3 a T wf gr2 - Kolanik E. (s.gimn.)
1 08:15-09:00 Informatyka
3 a T inf gr1 - Winszczyk B. (sala 34)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 a T ekonomiści - Misiak I. (sala 41)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 a T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Religia
3 bT - aLO - 3aT religia - Fajer B. (sala 56)
wychowanie fizyczne
3 a T wf gr2 - Kolanik E. (s.gimn.)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 a T religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
Religia
3 bT - aLO - 3aT religia - Fajer B. (sala 56)
2 09:05-09:50 wychowanie fizyczne
3 a T wf gr1 - Łoziak P. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 a T wf gr2 - Kolanik E. (s.gimn.)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 a T ekonomiści - Misiak I. (sala 41)
Planowanie procesów transportowych
3 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Język obcy zawodowy
3 a T ekonomiści - Qaddourah H. (sala 15)
Podstawy logistyki
3 a T logistyk - Górny B. (sala 50)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 a T ekonomiści - Misiak I. (sala 41)
Organizowanie procesów transportowych
3 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
język niemiecki
3 a T niem gr 1 - Fehler A. (sala 5)
język niemiecki
3 a T niem gr 2 - Patałąg T. (sala 4)
3 10:00-10:45 Historia
3 a T ekon/log - Horak-Janikowska M. (sala 44)
język niemiecki
3 a T niem gr 1 - Fehler A. (sala 5)
język niemiecki
3 a T niem gr 2 - Patałąg T. (sala 4)
Geografia
3 a T ekon/log - Rojowski J. (sala 45)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 a T ekonomiści - Misiak I. (sala 41)
Organizowanie procesów transportowych
3 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Chemia
3 a T ekon/log - Cembrzyńska K. (sala 40)
4 11:00-11:45 Matematyka
3 a T ekon/log - Swiers A. (sala 32)
język angielski
3 a T ang gr 1 - Szeliga A. (sala 3)
język angielski
3 a T ang gr 2 - Włoczka P. (sala 48)
Matematyka
3 a T ekon/log - Swiers A. (sala 32)
Matematyka
3 a T ekon/log - Swiers A. (sala 32)
Historia
3 a T ekon/log - Horak-Janikowska M. (sala 44)
5 11:55-12:40 Podstawy ekonomii i statystyki
3 a T ekonomiści - Misiak I. (sala 41)
Organizowanie procesów transportowych
3 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Podstawy ekonomii i statystyki
3 a T ekonomiści - Misiak I. (sala 41)
Język obcy zawodowy
3 a T logistyk - Qaddourah H. (sala 47)
język angielski
3 a T ang gr 1 - Szeliga A. (sala 3)
język angielski
3 a T ang gr 2 - Włoczka P. (sala 48)
Biologia
3 a T ekon/log - Bobulska M. (sala 43)
Matematyka
3 a T ekon/log - Swiers A. (sala 32)
6 12:50-13:35 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
3 a T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Organizowanie procesów transportowych
3 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Informatyka
3 a T inf gr2 - Winszczyk B. (sala 34)
wychowanie fizyczne
3 a T wf gr1 - Łoziak P. (sala gimn. 2)
Fizyka
3 a T ekon/log - Tomalak R. (sala 49)
Podstawy przedsiębiorczości
3 a T ekon/log - Bobulska M. (sala 43)
Matematyka
3 a T ekon/log - Swiers A. (sala 32)
7 13:40-14:25 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
3 a T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
wychowanie fizyczne
3 a T wf gr1 - Łoziak P. (sala gimn. 2)
Język polski
3 a T ekon/log - Grzyb M. (sala 21)
Język polski
3 a T ekon/log - Grzyb M. (sala 15)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
3 a T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Podstawy logistyki
3 a T logistyk - Górny B. (sala 50)
8 14:30-15:15 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
3 a T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Planowanie procesów transportowych
3 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Język polski
3 a T ekon/log - Grzyb M. (sala 15)
zajęcia z wychowawcą
3 a T ekon/log - Fehler A. (sala 5)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 3 b T rekl/moda - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Wychowanie do życia w rodzinie
3 a/3bT WdŻ - Fajer B. (sala 32)
1 08:15-09:00 język niemiecki
3 b T rekl/moda - Fehler A. (sala 5)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 b T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Religia
3 bT - aLO - 3aT religia - Fajer B. (sala 56)
język niemiecki
3 b T rekl/moda - Fehler A. (sala 5)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 b T religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
Religia
3 bT - aLO - 3aT religia - Fajer B. (sala 56)
2 09:05-09:50 Podstawy przedsiębiorczości
3 b T rekl/moda - Rybicka J. (sala 47)
Biologia
3 b T rekl/moda - Bobulska M. (sala 43)
Język polski
3 b T rekl/moda - Staszewska K. (sala 24)
zajęcia z wychowawcą
3 b T rekl/moda - Rybicka J. (sala 47)
Chemia
3 b T rekl/moda - Majka-Sowińska B. (sala 15)
3 10:00-10:45 Matematyka
3 b T rekl/moda - Swiers A. (sala 32)
język angielski
3 b T rekl/moda - Jastal I. (sala 27)
Język polski
3 b T rekl/moda - Staszewska K. (sala 24)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 b T moda - Kęsik K. (sala 19)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 b T reklama - Rybicka J. (sala 47)
Matematyka
3 b T rekl/moda - Swiers A. (sala 32)
4 11:00-11:45 Język polski
3 b T rekl/moda - Staszewska K. (sala 24)
Język obcy zawodowy
3 b T moda - Qaddourah H. (sala 44)
Realizowanie kampanii reklamowej
3 b T reklama - Puchała A. (sala 49)
wychowanie fizyczne
3 b T rekl/moda - Czekaj W. (s.gimn.)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 b T moda - Kęsik K. (sala 19)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 b T reklama - Rybicka J. (sala 47)
Matematyka
3 b T rekl/moda - Swiers A. (sala 32)
5 11:55-12:40 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 b T moda - Kęsik K. (sala 18)
Planowanie kampanii reklamowej
3 b T reklama - Rybicka J. (sala 47)
Historia
3 b T rekl/moda - Rojowski J. (sala 45)
Matematyka
3 b T rekl/moda - Swiers A. (sala 32)
język angielski
3 b T rekl/moda - Jastal I. (sala 27)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
3 b T moda - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Planowanie kampanii reklamowej
3 b T reklama - Rybicka J. (sala 47)
6 12:50-13:35 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 b T moda - Kęsik K. (sala 18)
Planowanie kampanii reklamowej
3 b T reklama - Rybicka J. (sala 47)
wychowanie fizyczne
3 b T rekl/moda - Czekaj W. (s.gimn.)
Geografia
3 b T rekl/moda - Michalik M. (sala 17)
Matematyka
3 b T rekl/moda - Swiers A. (sala 32)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 b T moda - Kęsik K. (sala 19)
Planowanie kampanii reklamowej
3 b T reklama - Rybicka J. (sala 47)
7 13:40-14:25 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 b T moda - Kęsik K. (sala 18)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 b T reklama - Rybicka J. (sala 47)
wychowanie fizyczne
3 b T rekl/moda - Czekaj W. (s.gimn.)
Fizyka
3 b T rekl/moda - Tomalak R. (sala 49)
Historia
3 b T rekl/moda - Rojowski J. (sala 45)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 b T moda - Kęsik K. (sala 19)
Realizowanie kampanii reklamowej
3 b T reklama - Puchała A. (sala 49)
8 14:30-15:15 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 b T moda - Kęsik K. (sala 18)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 b T reklama - Rybicka J. (sala 47)
Język obcy zawodowy
3 b T reklama - Qaddourah H. (sala 40)
Język obcy zawodowy
3 b T reklama - Qaddourah H. (sala 28)
Informatyka
3 b T rekl/moda - Winszczyk B. (sala 14)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 b T moda - Kęsik K. (sala 19)
9 15:20-16:05 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 b T moda - Kęsik K. (sala 18)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 4 A/G T ekon/rach - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Historia i Społeczeństwo
4 A/G T ekon/rach - Horak-Janikowska M. (sala 44)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/G T ekonomiści - Misiak I. (sala 34)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/G T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
1 08:15-09:00 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/G T ekonomiści - Misiak I. (sala 41)
Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
4 A/G T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
Matematyka
4 A/G T ekon/rach - Tomalak R. (sala 14)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/G T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Język obcy zawodowy
4 A/G T rachunkowość - Szeliga A. (sala 3)
2 09:05-09:50 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/G T ekonomiści - Misiak I. (sala 41)
Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
4 A/G T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
wychowanie fizyczne
4 A/G T ekon/rach - Kolanik E. (sala gimn. 2)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/G T ekonomiści - Misiak I. (sala 34)
Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
4 A/G T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/G T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Język obcy zawodowy
4 A/G T rachunkowość - Szeliga A. (sala 3)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/G T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
3 10:00-10:45 Matematyka
4 A/G T ekon/rach - Tomalak R. (sala 15)
Język polski
4 A/G T ekon/rach - Staszewska K. (sala 24)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/G T ekonomiści - Misiak I. (sala 34)
Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
4 A/G T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/G T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
4 A/G T rachunkowość - Górny B. (sala 14)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 A/G T religia zwoln - Wesołka M. (sala 37)
Religia
4 B/GT- IVAGT religia - Fajer B. (sala 56)
4 11:00-11:45 Geografia
4 A/G T ekon/rach - Michalik M. (sala 17)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/G T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
4 A/G T rachunkowość - Górny B. (sala 14)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 A/G T religia zwoln - Wesołka M. (sala 37)
Religia
4 B/GT- IVAGT religia - Fajer B. (sala 56)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/G T ekonomiści - Misiak I. (sala 34)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
4 A/G T rachunkowość - Górny B. (sala 14)
język angielski
4 A/G T ekon/rach - Włoczka P. (sala 27)
5 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
4 A/G T ekon/rach - Kolanik E. (sala gimn. 2)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/G T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
4 A/G T rachunkowość - Górny B. (sala 14)
język niemiecki
4 A/G T ekon/rach - Fehler A. (sala 4)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/G T ekonomiści - Misiak I. (sala 34)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/G T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/G T ekonomiści - Misiak I. (sala 34)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/G T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
4 A/G T ekon/rach - Kolanik E. (sala gimn. 2)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/G T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/G T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/G T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
7 13:40-14:25 Geografia
4 A/G T ekon/rach - Michalik M. (sala 17)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/G T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/G T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
8 14:30-15:15 zajęcia z wychowawcą
4 A/G T ekon/rach - Misiak I. (sala 41)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 4 A/P LO policyjna/psychologia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Obowiązki nauczyciela doradcy zawodowego
4 A/P LO policyjna/psychologia - Winszczyk B. (sala 34)
Religia
4 A/P religia - Fajer B. (sala 56)
1 08:15-09:00 Historia
4 A/P LO policyjna/psychologia - Horak-Janikowska M. (sala 44)
Matematyka
4 A/P LO policyjna/psychologia - Warmuz M. (sala 28)
Język polski
4 A/P LO policyjna/psychologia - Staszewska K. (sala 24)
Matematyka
4 A/P LO policyjna/psychologia - Warmuz M. (sala 28)
Język polski
4 A/P LO policyjna/psychologia - Staszewska K. (sala 24)
2 09:05-09:50 język angielski
4 A/P ang. gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
4 A/P ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 3)
Matematyka
4 A/P LO policyjna/psychologia - Warmuz M. (sala 28)
Matematyka
4 A/P LO policyjna/psychologia - Warmuz M. (sala 28)
zajęcia z wychowawcą
4 A/P LO policyjna/psychologia - Michalik M. (sala 17)
Język polski
4 A/P LO policyjna/psychologia - Staszewska K. (sala 24)
3 10:00-10:45 Matematyka
4 A/P LO policyjna/psychologia - Warmuz M. (sala 28)
Geografia
4 A/P policyjna - Michalik M. (sala 17)
Biologia
4 A/P psychologiczna - Bobulska M. (sala 43)
język angielski
4 A/P ang. gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
4 A/P ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 3)
język niemiecki
4 A/P niem. gr 1 - Fehler A. (sala 5)
język niemiecki
4 A/P niem. gr 2 - Patałąg T. (sala 4)
Geografia
4 A/P policyjna - Michalik M. (sala 17)
Biologia
4 A/P psychologiczna - Bobulska M. (sala 43)
4 11:00-11:45 Matematyka
4 A/P LO policyjna/psychologia - Warmuz M. (sala 28)
Język polski
4 A/P LO policyjna/psychologia - Staszewska K. (sala 24)
język angielski
4 A/P ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 3)
wiedza o społeczeństwie
4 A/P policyjna - Belka K. (sala 22)
Historia
4 A/P LO policyjna/psychologia - Horak-Janikowska M. (sala 44)
język angielski
4 A/P ang. gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
4 A/P ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 3)
5 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
4 A/P wf gr 1 - Czekaj W. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
4 A/P wf gr 2 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
język angielski
4 A/P ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 3)
wiedza o społeczeństwie
4 A/P policyjna - Belka K. (sala 22)
wychowanie fizyczne
4 A/P wf gr 2 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
Religia
4 A/P religia - Fajer B. (sala 56)
język niemiecki
4 A/P niem. gr 1 - Fehler A. (sala 5)
język niemiecki
4 A/P niem. gr 2 - Patałąg T. (sala 4)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
4 A/P wf gr 1 - Czekaj W. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
4 A/P wf gr 2 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
4 A/P wf gr 1 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 4 A/P T ekon/rach - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
4 A/P T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
wychowanie fizyczne
4 A/P T ekon/rach - Kolanik E. (s.gimn.)
1 08:15-09:00 Matematyka
4 A/P T ekon/rach - Swiers A. (sala 32)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/P T ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
4 A/P T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
zajęcia z wychowawcą
4 A/P T ekon/rach - Kowalska R. (sala 35)
2 09:05-09:50 Geografia
4 A/P T ekon/rach - Michalik M. (sala 17)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/P T ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
4 A/P T rachunkowość - Górny B. (sala 14)
Fizyka
4 A/P T ekon/rach - Tomalak R. (sala 14)
język niemiecki
4 A/P T ekon/rach - Patałąg T. (sala 15)
Historia
4 A/P T ekon/rach - Horak-Janikowska M. (sala 44)
3 10:00-10:45 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/P T ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/P T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/P T ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
4 A/P T rachunkowość - Górny B. (sala 14)
Chemia
4 A/P T ekon/rach - Majka-Sowińska B. (sala 40)
Matematyka
4 A/P T ekon/rach - Swiers A. (sala 32)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/P T ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
4 A/P T rachunkowość - Górny B. (sala 14)
4 11:00-11:45 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/P T ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/P T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
język angielski
4 A/P T ekon/rach - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/P T ekonomista - Misiak I. (sala 34)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/P T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
język angielski
4 A/P T ekon/rach - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/P T ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
4 A/P T rachunkowość - Górny B. (sala 14)
5 11:55-12:40 Język obcy zawodowy
4 A/P T ekonomista - Qaddourah H. (sala 28)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/P T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 A/P T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Religia
4 B/P T- APT religia - Fajer B. (sala 56)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/P T ekonomista - Misiak I. (sala 34)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/P T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
wychowanie fizyczne
4 A/P T ekon/rach - Kolanik E. (sala gimn. 2)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 A/P T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Religia
4 B/P T- APT religia - Fajer B. (sala 56)
6 12:50-13:35 Matematyka
4 A/P T ekon/rach - Swiers A. (sala 32)
Matematyka
4 A/P T ekon/rach - Swiers A. (sala 32)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/P T ekonomista - Misiak I. (sala 34)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/P T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
wychowanie fizyczne
4 A/P T ekon/rach - Kolanik E. (sala gimn. 2)
język angielski
4 A/P T ekon/rach - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
7 13:40-14:25 Biologia
4 A/P T ekon/rach - Bobulska M. (sala 43)
wiedza o społeczeństwie
4 A/P T ekon/rach - Belka K. (sala 22)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/P T ekonomista - Misiak I. (sala 34)
Język obcy zawodowy
4 A/P T rachunkowość - Qaddourah H. (sala 28)
Matematyka
4 A/P T ekon/rach - Swiers A. (sala 32)
8 14:30-15:15 Język polski
4 A/P T ekon/rach - Grzyb M. (sala 50)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/P T ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
Język polski
4 A/P T ekon/rach - Grzyb M. (sala 24)
9 15:20-16:05 Język polski
4 A/P T ekon/rach - Grzyb M. (sala 50)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 4 B/G T reklama moda - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 zajęcia z wychowawcą
4 B/G T reklama moda - Kęsik K. (sala 18)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda - Kęsik K. (sala 19)
Planowanie kampanii reklamowej
4 B/G T reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
1 08:15-09:00 Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Realizowanie kampanii reklamowej
4 B/G T reklama - Puchała A. (sala 49)
Chemia
4 B/G T moda - Majka-Sowińska B. (sala 40)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/G T reklama - Puchała A. (sala 49)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda - Kęsik K. (sala 19)
Planowanie kampanii reklamowej
4 B/G T reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
język niemiecki
4 B/G T reklama moda - Fehler A. (sala 5)
2 09:05-09:50 Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Język obcy zawodowy
4 B/G T reklama - Qaddourah H. (sala 45)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/G T reklama - Puchała A. (sala 49)
wychowanie fizyczne
4 B/G T reklama moda - Tarczyńska E. (s.gimn.)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda - Kęsik K. (sala 19)
Geografia
4 B/G T reklama - Rojowski J. (sala 45)
język angielski
4 B/G T reklama moda - Jastal I. (sala 27)
3 10:00-10:45 Chemia
4 B/G T moda - Majka-Sowińska B. (sala 40)
Język obcy zawodowy
4 B/G T reklama - Qaddourah H. (sala 45)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/G T reklama - Puchała A. (sala 49)
wychowanie fizyczne
4 B/G T reklama moda - Tarczyńska E. (s.gimn.)
Historia i Społeczeństwo
4 B/G T reklama moda - Horak-Janikowska M. (sala 44)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 B/G T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Religia
4 B/GT- IVAGT religia - Fajer B. (sala 56)
4 11:00-11:45 wychowanie fizyczne
4 B/G T reklama moda - Tarczyńska E. (s.gimn.)
Matematyka
4 B/G T reklama moda - Swiers A. (sala 32)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 B/G T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Religia
4 B/GT- IVAGT religia - Fajer B. (sala 56)
Język polski
4 B/G T reklama moda - Grzyb M. (sala 15)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda - Kęsik K. (sala 18)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/G T reklama - Puchała A. (sala 49)
5 11:55-12:40 Planowanie kampanii reklamowej
4 B/G T reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Matematyka
4 B/G T reklama moda - Swiers A. (sala 32)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda - Rybkowska A. (sala 18)
Język obcy zawodowy
4 B/G T reklama - Qaddourah H. (sala 45)
Realizowanie kampanii reklamowej
4 B/G T reklama - Puchała A. (sala 49)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda - Kęsik K. (sala 18)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/G T reklama - Puchała A. (sala 49)
6 12:50-13:35 Planowanie kampanii reklamowej
4 B/G T reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Geografia
4 B/G T reklama - Rojowski J. (sala 45)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda - Rybkowska A. (sala 18)
Język obcy zawodowy
4 B/G T reklama - Qaddourah H. (sala 45)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/G T reklama - Puchała A. (sala 49)
7 13:40-14:25 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda - Rybkowska A. (sala 18)
8 14:30-15:15 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda - Rybkowska A. (sala 18)
9 15:20-16:05 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda - Rybkowska A. (sala 18)
10 16:10-16:55 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda - Rybkowska A. (sala 18)
11 17:00-17:45 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda - Rybkowska A. (sala 18)
12 17:50-18:35

Klasa 4 B/P T reklama moda - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Geografia
4 B/P T reklama moda - Michalik M. (sala 17)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
1 08:15-09:00 Fizyka
4 B/P T reklama moda - Tomalak R. (sala 14)
zajęcia z wychowawcą
4 B/P T reklama moda - Szeliga A. (sala 3)
wychowanie fizyczne
4 B/P T reklama moda - Tarczyńska E. (s.gimn.)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda - Kęsik K. (sala 18)
Planowanie kampanii reklamowej
4 B/P T reklama - Rybicka J. (sala 47)
2 09:05-09:50 Matematyka
4 B/P T reklama moda - Swiers A. (sala 32)
Język polski
4 B/P T reklama moda - Czekaj S. (sala 50)
Matematyka
4 B/P T reklama moda - Swiers A. (sala 32)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda - Kęsik K. (sala 18)
Planowanie kampanii reklamowej
4 B/P T reklama - Rybicka J. (sala 47)
3 10:00-10:45 Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Realizowanie kampanii reklamowej
4 B/P T reklama - Rybicka J. (sala 47)
Język polski
4 B/P T reklama moda - Czekaj S. (sala 50)
Język obcy zawodowy
4 B/P T moda - Włoczka P. (sala 48)
Realizowanie kampanii reklamowej
4 B/P T reklama - Rybicka J. (sala 47)
Biologia
4 B/P T reklama moda - Bobulska M. (sala 43)
język angielski
4 B/P T reklama moda - Szeliga A. (sala 3)
4 11:00-11:45 Język polski
4 B/P T reklama moda - Czekaj S. (sala 3)
język niemiecki
4 B/P T reklama moda - Fehler A. (sala 27)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Język obcy zawodowy
4 B/P T reklama - Qaddourah H. (sala 14)
język angielski
4 B/P T reklama moda - Szeliga A. (sala 3)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Realizowanie kampanii reklamowej
4 B/P T reklama - Rybicka J. (sala 47)
5 11:55-12:40 Matematyka
4 B/P T reklama moda - Swiers A. (sala 32)
Religia
4 B/P T- APT religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 B/P T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
wiedza o społeczeństwie
4 B/P T reklama moda - Belka K. (sala 22)
Matematyka
4 B/P T reklama moda - Swiers A. (sala 32)
Religia
4 B/P T- APT religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 B/P T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
6 12:50-13:35 język angielski
4 B/P T reklama moda - Szeliga A. (sala 3)
Chemia
4 B/P T reklama moda - Majka-Sowińska B. (sala 40)
Matematyka
4 B/P T reklama moda - Swiers A. (sala 32)
Historia
4 B/P T reklama moda - Horak-Janikowska M. (sala 44)
wychowanie fizyczne
4 B/P T reklama moda - Tarczyńska E. (s.gimn.)
7 13:40-14:25 Język obcy zawodowy
4 B/P T reklama - Qaddourah H. (sala 27)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda - Kęsik K. (sala 18)
Planowanie kampanii reklamowej
4 B/P T reklama - Rybicka J. (sala 47)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/P T reklama - Górny B. (sala 50)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/P T reklama - Górny B. (sala 50)
wychowanie fizyczne
4 B/P T reklama moda - Tarczyńska E. (s.gimn.)
8 14:30-15:15 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda - Kęsik K. (sala 18)
Planowanie kampanii reklamowej
4 B/P T reklama - Rybicka J. (sala 47)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/P T reklama - Górny B. (sala 50)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/P T reklama - Górny B. (sala 50)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda - Rybkowska A. (sala 18)
9 15:20-16:05 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda - Kęsik K. (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda - Rybkowska A. (sala 18)
10 16:10-16:55 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda - Rybkowska A. (sala 18)
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 4 C/G T logistyk - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 wychowanie fizyczne
4 C/G T wf. gr. 2 - Łoziak P. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
4 C/G T wf. gr. 2 - Łoziak P. (s.gimn.)
Planowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk - Misiak I. (sala 41)
1 08:15-09:00 wychowanie fizyczne
4 C/G T wf. gr. 1 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
4 C/G T wf. gr. 2 - Łoziak P. (s.gimn.)
język angielski
4 C/G T ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
4 C/G T ang. gr. 2 - Jastal I. (sala 27)
Matematyka
4 C/G T logistyk - Warmuz M. (sala 28)
Historia i Społeczeństwo
4 C/G T logistyk - Rojowski J. (sala 45)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
2 09:05-09:50 Organizowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Geografia-R.
4 C/G T logistyk - Rojowski J. (sala 45)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Podstawy logistyki
4 C/G T logistyk - Górny B. (sala 50)
Matematyka
4 C/G T logistyk - Warmuz M. (sala 28)
3 10:00-10:45 Organizowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Religia
4 C/G T religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 C/G T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Religia
4 C/G T religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 C/G T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
język niemiecki
4 C/G T niem. gr. 1 - Fehler A. (sala 5)
język niemiecki
4 C/G T niem. gr. 2 - Patałąg T. (sala 4)
4 11:00-11:45 Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Język polski
4 C/G T logistyk - Staszewska K. (sala 24)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
5 11:55-12:40 Geografia-R.
4 C/G T logistyk - Rojowski J. (sala 45)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Podstawy logistyki
4 C/G T logistyk - Górny B. (sala 50)
zajęcia z wychowawcą
4 C/G T logistyk - Warmuz M. (sala 28)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
6 12:50-13:35 Planowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk - Misiak I. (sala 41)
wychowanie fizyczne
4 C/G T wf. gr. 1 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
4 C/G T wf. gr. 1 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 4 C/P T logistyk - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język polski
4 C/P T logistyk - Czekaj S. (sala 50)
1 08:15-09:00 Język polski
4 C/P T logistyk - Czekaj S. (sala 50)
język angielski
4 C/P T ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
4 C/P T ang. gr. 2 - Jastal I. (sala 27)
Fizyka
4 C/P T logistyk - Tomalak R. (sala 14)
język angielski
4 C/P T ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
2 09:05-09:50 Matematyka
4 C/P T logistyk - Tomalak R. (sala 14)
Chemia
4 C/P T logistyk - Cembrzyńska K. (sala 40)
Geografia
4 C/P T logistyk - Michalik M. (sala 17)
Matematyka
4 C/P T logistyk - Tomalak R. (sala 14)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
3 10:00-10:45 Język polski
4 C/P T logistyk - Czekaj S. (sala 3)
wychowanie fizyczne
4 C/P T logistyk - Czekaj W. (s.gimn.)
Matematyka
4 C/P T logistyk - Tomalak R. (sala 49)
Matematyka
4 C/P T logistyk - Tomalak R. (sala 40)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
4 11:00-11:45 język angielski
4 C/P T ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
4 C/P T ang. gr. 2 - Jastal I. (sala 27)
Religia
4 C/P T religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 C/P T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Podstawy logistyki
4 C/P T logistyk - Górny B. (sala 50)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Religia
4 C/P T religia - Fajer B. (sala 56)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 C/P T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
5 11:55-12:40 Matematyka
4 C/P T logistyk - Tomalak R. (sala 14)
zajęcia z wychowawcą
4 C/P T logistyk - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
Biologia
4 C/P T logistyk - Cembrzyńska K. (sala 40)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Historia
4 C/P T logistyk - Rojowski J. (sala 45)
6 12:50-13:35 wiedza o społeczeństwie
4 C/P T logistyk - Belka K. (sala 22)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Planowanie procesów transportowych
4 C/P T logistyk - Górny B. (sala 50)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
7 13:40-14:25 język niemiecki
4 C/P T niem. gr. 1 - Fehler A. (sala 5)
język niemiecki
4 C/P T niem. gr. 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
Język obcy zawodowy
4 c p T j. obcy zaw. gr 1 - Włoczka P. (sala 48)
Język obcy zawodowy
4 c PT j.obcy zaw. gr 2 - Qaddourah H. (sala 27)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
język angielski
4 C/P T ang. gr. 2 - Jastal I. (sala 27)
8 14:30-15:15 Planowanie procesów transportowych
4 C/P T logistyk - Górny B. (sala 50)
wychowanie fizyczne
4 C/P T logistyk - Czekaj W. (s.gimn.)
9 15:20-16:05 wychowanie fizyczne
4 C/P T logistyk - Czekaj W. (s.gimn.)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Belka Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45 wiedza o społeczeństwie
2 b psychologia (sala 22)
zajęcia z wychowawcą
1 a policyjna (sala 22)
Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
2 aT ekonomista (sala 22)
Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
2 aT ekonomista (sala 22)
4 11:00-11:45 wiedza o społeczeństwie
3 a LO policyjna (sala 22)
wiedza o społeczeństwie
2 a policyjna (sala 22)
wiedza o społeczeństwie
4 A/P policyjna (sala 22)
wiedza o społeczeństwie
3 a LO policyjna (sala 22)
5 11:55-12:40 wiedza o społeczeństwie
2 a policyjna (sala 22)
wiedza o społeczeństwie
4 A/P policyjna (sala 22)
wiedza o społeczeństwie
4 B/P T reklama moda (sala 22)
prawo karne
3 a LO policyjna (sala 22)
6 12:50-13:35 wiedza o społeczeństwie
4 C/P T logistyk (sala 22)
prawo cywilne
2 a policyjna (sala 22)
wiedza o społeczeństwie
1 a policyjna (sala 22)
7 13:40-14:25 wiedza o społeczeństwie
1 a policyjna (sala 22)
wiedza o społeczeństwie
4 A/P T ekon/rach (sala 22)
Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
1 aT ekonomista (sala 22)
wiedza o społeczeństwie
2 a policyjna (sala 22)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Bibiela Aleksandra - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Bober Magdalena - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Bobulska Maria - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Biologia
1 aT ekonomista-reklama (sala 43)
Biologia
1 c psychologii społ. (sala 43)
Biologia
2 b psychologia (sala 43)
Biologia
1 bT stylista/moda (sala 43)
2 09:05-09:50 Biologia
2 a T ekon./log. (sala 43)
Biologia
3 b T rekl/moda (sala 43)
Biologia
3 a LO psychologia (sala 43)
Biologia
2 b psychologia (sala 43)
Biologia
1 c psychologii społ. (sala 43)
3 10:00-10:45 Biologia
4 A/P psychologiczna (sala 43)
Biologia
3 a LO psychologia (sala 43)
Biologia
4 B/P T reklama moda (sala 43)
Biologia
4 A/P psychologiczna (sala 43)
4 11:00-11:45 Biologia
2 a policyjna (sala 43)
Biologia
2 b psychologia (sala 43)
Podstawy przedsiębiorczości
2 b T rekl./moda (sala 43)
Biologia
3 a LO psychologia (sala 43)
5 11:55-12:40 Podstawy przedsiębiorczości
3 a LO polic/psych (sala 43)
Biologia
1 a policyjna (sala 43)
zajęcia z wychowawcą
1 c psychologii społ. (sala 43)
Biologia
3 a T ekon/log (sala 43)
Biologia
2 a policyjna (sala 43)
6 12:50-13:35 Biologia
1 b psychologii społ. (sala 43)
Biologia
1 b psychologii społ. (sala 43)
Podstawy przedsiębiorczości
3 a T ekon/log (sala 43)
Biologia
1 cT logistyk (sala 43)
7 13:40-14:25 Biologia
4 A/P T ekon/rach (sala 43)
Biologia
2 b T rekl./moda (sala 43)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Cembrzyńska Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Chemia
2 b T rekl./moda (sala 40)
2 09:05-09:50 Chemia
4 C/P T logistyk (sala 40)
Biologia
3 a LO policyjna (sala 40)
Chemia
2 a policyjna (sala 40)
3 10:00-10:45 Chemia
1 c psychologii społ. (sala 40)
Chemia
3 a T ekon/log (sala 40)
4 11:00-11:45 Chemia
2 b psychologia (sala 40)
Chemia
2 a T ekon./log. (sala 40)
5 11:55-12:40 psychologia
2 b psychologia (sala 40)
Biologia
4 C/P T logistyk (sala 40)
psychologia
3 a LO psychologia (sala 40)
Chemia
2 b psychologia (sala 40)
6 12:50-13:35 Chemia
2 a policyjna (sala 40)
zajęcia z wychowawcą
2 b psychologia (sala 40)
Chemia
3 a LO polic/psych (sala 40)
7 13:40-14:25 Chemia
1 cT logistyk (sala 40)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Ciepłak Bogdan - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50 Matematyka
1 c psychologii społ. (sala 41)
3 10:00-10:45 Matematyka
2 b T rekl./moda (sala 41)
4 11:00-11:45 Matematyka
1 c psychologii społ. (sala 41)
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35 Matematyka
1 c psychologii społ. (sala 44)
Matematyka
1 c psychologii społ. (sala 41)
7 13:40-14:25 Matematyka
2 b T rekl./moda (sala 44)
Matematyka
2 b T rekl./moda (sala 41)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Czekaj Sylwia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język polski
4 C/P T logistyk (sala 50)
1 08:15-09:00 Język polski
4 C/P T logistyk (sala 50)
2 09:05-09:50 Język polski
4 B/P T reklama moda (sala 50)
3 10:00-10:45 Język polski
4 C/P T logistyk (sala 3)
Język polski
4 B/P T reklama moda (sala 50)
4 11:00-11:45 Język polski
4 B/P T reklama moda (sala 3)
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35 Język polski
3 a LO polic/psych (sala 24)
Język polski
3 a LO polic/psych (sala 27)
7 13:40-14:25 Język polski
3 a LO polic/psych (sala 24)
Język polski
3 a LO polic/psych (sala 27)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Czekaj Wiesław - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50 wychowanie fizyczne
2 b wf gr 1 (sala gimn. 2)
3 10:00-10:45 wychowanie fizyczne
1 c wf gr 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
4 C/P T logistyk (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 a LO wf gr 1 (s.gimn.)
4 11:00-11:45 wychowanie fizyczne
1 c wf gr 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 bT wf gr 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 b T rekl/moda (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 a LO wf gr 1 (s.gimn.)
5 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
4 A/P wf gr 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 bT wf gr 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 1 (s.gimn.)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
4 A/P wf gr 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 b T rekl/moda (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 bT wf gr 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
4 A/P wf gr 1 (sala gimn. 2)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
2 a policyjna (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 b T rekl/moda (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 c wf gr 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 a policyjna (sala gimn. 2)
8 14:30-15:15 wychowanie fizyczne
2 a policyjna (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 a LO wf gr 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
4 C/P T logistyk (s.gimn.)
9 15:20-16:05 wychowanie fizyczne
4 C/P T logistyk (s.gimn.)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Domałeczna Agnieszka - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 a T logistyk (sala 31)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
2 aT logistyk (sala 31)
1 08:15-09:00 zajęcia z wychowawcą
2 a T ekon./log. (sala 31)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 a T logistyk (sala 31)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
2 aT logistyk (sala 31)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 C/G T logistyk (sala 31)
2 09:05-09:50 Organizowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk (sala 31)
Planowanie procesów transportowych
3 a T logistyk (sala 31)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 C/G T logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
3 a T logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/P T logistyk (sala 31)
3 10:00-10:45 Organizowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk (sala 31)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
2 aT logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
3 a T logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/P T logistyk (sala 31)
4 11:00-11:45 Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 C/G T logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/P T logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk (sala 31)
5 11:55-12:40 Organizowanie procesów transportowych
3 a T logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/P T logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk (sala 31)
6 12:50-13:35 Organizowanie procesów transportowych
3 a T logistyk (sala 31)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 C/P T logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/P T logistyk (sala 31)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 C/G T logistyk (sala 31)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 C/P T logistyk (sala 31)
7 13:40-14:25 Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 a T logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
4 C/P T logistyk (sala 31)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 C/P T logistyk (sala 31)
8 14:30-15:15 Planowanie procesów transportowych
3 a T logistyk (sala 31)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Drzewiecka - Świderska Agnieszka - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 język niemiecki
2 a policyjna (sala 4)
język niemiecki
2 a policyjna (sala 4)
2 09:05-09:50 język niemiecki
1 a niem. gr 2 (sala 5)
język niemiecki
3 a LO niem gr 2 (sala 4)
3 10:00-10:45 zajęcia z wychowawcą
2 a policyjna (sala 3)
4 11:00-11:45 język niemiecki
1 b niem. gr.1 (sala 5)
język niemiecki
1 cT niem. gr.1 (sala 5)
język niemiecki
1 aT niem. gr. 1 (sala 4)
5 11:55-12:40 język niemiecki
1 aT niem. gr. 1 (sala 28)
język niemiecki
1 cT niem. gr.1 (sala 5)
6 12:50-13:35 język niemiecki
1 a niem. gr 2 (sala 5)
język niemiecki
3 a LO niem gr 2 (sala 4)
język niemiecki
1 b niem. gr.1 (sala 5)
7 13:40-14:25 język niemiecki
4 C/P T niem. gr. 2 (sala 4)
język niemiecki
1 bT niem. gr. 2 (sala 5)
język niemiecki
1 bT niem. gr. 2 (sala 5)
8 14:30-15:15 język niemiecki
1 aT niem. gr. 2 (sala 4)
język niemiecki
1 aT niem. gr. 2 (sala 4)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Eckert - Kinecka Joanna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 język angielski
1 cT ang. gr. 1 (sala 53)
język angielski
4 C/G T ang. gr. 1 (sala 53)
język angielski
4 C/P T ang. gr. 1 (sala 53)
język angielski
4 C/P T ang. gr. 1 (sala 53)
2 09:05-09:50 język angielski
4 A/P ang. gr 1 (sala 53)
język angielski
3 a LO ang gr 1 (sala 53)
język angielski
1 cT ang. gr. 1 (sala 53)
3 10:00-10:45 język angielski
3 a LO ang gr 1 (sala 53)
język angielski
4 A/P ang. gr 1 (sala 53)
język angielski
3 a LO ang gr 1 (sala 53)
język angielski
1 bT ang. gr. 1 (sala 53)
4 11:00-11:45 język angielski
4 C/P T ang. gr. 1 (sala 53)
język angielski
4 A/P T ekon/rach (sala 53)
język angielski
4 A/P T ekon/rach (sala 53)
język angielski
4 A/P ang. gr 1 (sala 53)
5 11:55-12:40 język angielski
1 a ang. gr 1 (sala 53)
zajęcia z wychowawcą
4 C/P T logistyk (sala 53)
język angielski
1 bT ang. gr. 1 (sala 53)
język angielski
1 a ang. gr 1 (sala 53)
6 12:50-13:35 język angielski
1 aT ang. gr. 2 (sala 53)
język angielski
1 aT ang. gr. 2 (sala 53)
język angielski
1 a ang. gr 1 (sala 53)
język angielski
4 A/P T ekon/rach (sala 53)
7 13:40-14:25 język angielski
2 aT ang. gr 1 (sala 53)
język angielski
2 aT ang. gr 1 (sala 53)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Fajer Barbara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Religia
2 a religia (sala 56)
Wychowanie do życia w rodzinie
3 a/3bT WdŻ (sala 32)
Wychowanie do życia w rodzinie
1 bT stylista/moda (sala 56)
Religia
4 A/P religia (sala 56)
1 08:15-09:00 Religia
2 bT - bLO religia (sala 56)
Religia
2 bT - bLO religia (sala 56)
Religia
3 bT - aLO - 3aT religia (sala 56)
Religia
1 bT - cT religia (sala 56)
Religia
3 bT - aLO - 3aT religia (sala 56)
2 09:05-09:50 Religia
1 a religia (sala 56)
Religia
1 aT- bLO religia (sala 56)
Religia
2 aT religia (sala 56)
3 10:00-10:45 Religia
1 aT- bLO religia (sala 56)
Religia
4 C/G T religia (sala 56)
Religia
1 c religia (sala 56)
Religia
4 C/G T religia (sala 56)
Religia
4 B/GT- IVAGT religia (sala 56)
4 11:00-11:45 Religia
4 C/P T religia (sala 56)
Religia
4 B/GT- IVAGT religia (sala 56)
Religia
2 a religia (sala 56)
Religia
4 C/P T religia (sala 56)
5 11:55-12:40 Religia
1 c religia (sala 56)
Religia
4 B/P T- APT religia (sala 56)
Religia
4 A/P religia (sala 56)
Religia
4 B/P T- APT religia (sala 56)
6 12:50-13:35 Religia
2 aT religia (sala 56)
Religia
1 a religia (sala 56)
7 13:40-14:25 Religia
1 bT - cT religia (sala 56)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Fehler Angelika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 język niemiecki
3 b T rekl/moda (sala 5)
język niemiecki
3 b T rekl/moda (sala 5)
język niemiecki
4 B/G T reklama moda (sala 5)
2 09:05-09:50 język niemiecki
2 b niem. gr 2 (sala 5)
język niemiecki
2 b niem. gr 2 (sala 5)
język niemiecki
3 a LO niem gr 1 (sala 5)
język niemiecki
3 a T niem gr 1 (sala 5)
3 10:00-10:45 język niemiecki
2 aT niem. gr 1 (sala 5)
język niemiecki
3 a T niem gr 1 (sala 5)
język niemiecki
4 A/P niem. gr 1 (sala 5)
język niemiecki
4 C/G T niem. gr. 1 (sala 5)
4 11:00-11:45 język niemiecki
4 B/P T reklama moda (sala 27)
język niemiecki
1 c niem. gr. 1 (sala 5)
5 11:55-12:40 język niemiecki
2 bT niem. gr 2 (sala 5)
język niemiecki
1 c niem. gr. 1 (sala 5)
język niemiecki
4 A/G T ekon/rach (sala 4)
język niemiecki
4 A/P niem. gr 1 (sala 5)
6 12:50-13:35 język niemiecki
3 a LO niem gr 1 (sala 5)
język niemiecki
2 aT niem. gr 1 (sala 5)
7 13:40-14:25 język niemiecki
4 C/P T niem. gr. 1 (sala 5)
język niemiecki
2 bT niem. gr 2 (sala 5)
8 14:30-15:15 zajęcia z wychowawcą
3 a T ekon/log (sala 5)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Górny Barbara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50 Przechowywanie zapasów
1 cT logistyk (sala 48)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
4 A/P T rachunkowość (sala 14)
Podstawy logistyki
3 a T logistyk (sala 50)
Podstawy logistyki
4 C/G T logistyk (sala 50)
Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
1 aT reklama (sala 50)
3 10:00-10:45 Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
4 A/P T rachunkowość (sala 14)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
1 cT logistyk (sala 50)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
4 A/G T rachunkowość (sala 14)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
4 A/P T rachunkowość (sala 14)
4 11:00-11:45 Przyjmowanie i wydawanie zapasów
1 cT logistyk (sala 50)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
4 A/G T rachunkowość (sala 14)
Podstawy logistyki
4 C/P T logistyk (sala 50)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
4 A/G T rachunkowość (sala 14)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
4 A/P T rachunkowość (sala 14)
5 11:55-12:40 zajęcia z wychowawcą
1 cT logistyk (sala 50)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
4 A/G T rachunkowość (sala 14)
Podstawy logistyki
4 C/G T logistyk (sala 50)
Przechowywanie zapasów
1 cT logistyk (sala 50)
6 12:50-13:35 Przechowywanie zapasów
1 cT logistyk (sala 48)
Planowanie procesów transportowych
4 C/P T logistyk (sala 50)
Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
1 aT reklama (sala 50)
7 13:40-14:25 Podstawy logistyki
2 aT logistyk (sala 50)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/P T reklama (sala 50)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/P T reklama (sala 50)
Podstawy logistyki
3 a T logistyk (sala 50)
8 14:30-15:15 Planowanie procesów transportowych
4 C/P T logistyk (sala 50)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/P T reklama (sala 50)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/P T reklama (sala 50)
Podstawy logistyki
2 aT logistyk (sala 50)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Grabowska Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Matematyka
2 a policyjna (sala 32)
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40 Matematyka
2 a policyjna (sala 47)
Matematyka
2 a policyjna (sala 47)
6 12:50-13:35 Matematyka
2 a policyjna (sala 47)
Matematyka
2 a policyjna (sala 47)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Grzelewska Małgorzata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45 Matematyka
1 aT ekonomista-reklama (sala 32)
Matematyka
1 cT logistyk (sala 15)
4 11:00-11:45 Matematyka
1 cT logistyk (sala 15)
Matematyka
1 aT ekonomista-reklama (sala 15)
5 11:55-12:40 Matematyka
1 aT ekonomista-reklama (sala 15)
6 12:50-13:35 Matematyka
1 cT logistyk (sala 17)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Grzyb Monika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45 Język polski
4 B/G T reklama moda (sala 15)
5 11:55-12:40 Język polski
1 c psychologii społ. (sala 15)
6 12:50-13:35 Język polski
1 c psychologii społ. (sala 50)
Język polski
1 c psychologii społ. (sala 15)
7 13:40-14:25 Język polski
1 c psychologii społ. (sala 50)
Język polski
3 a T ekon/log (sala 21)
Język polski
3 a T ekon/log (sala 15)
8 14:30-15:15 Język polski
4 A/P T ekon/rach (sala 50)
Język polski
4 A/P T ekon/rach (sala 24)
Język polski
3 a T ekon/log (sala 15)
9 15:20-16:05 Język polski
4 A/P T ekon/rach (sala 50)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Herisz Aleksandra - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45 Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
1 aT reklama (sala 5)
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40 Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
1 aT reklama (sala 5)
6 12:50-13:35 Plastyka
1 bT stylista/moda (sala 5)
7 13:40-14:25 Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
1 aT reklama (sala 5)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Horak-Janikowska Maria - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Historia i Społeczeństwo
4 A/G T ekon/rach (sala 44)
1 08:15-09:00 Historia
4 A/P LO policyjna/psychologia (sala 44)
Historia
1 cT logistyk (sala 44)
2 09:05-09:50 Historia
2 a policyjna (sala 44)
Historia
1 c psychologii społ. (sala 44)
Historia
4 A/P T ekon/rach (sala 44)
3 10:00-10:45 Historia
3 a T ekon/log (sala 44)
Historia
2 b T rekl./moda (sala 44)
Historia i Społeczeństwo
4 B/G T reklama moda (sala 44)
Historia
1 c psychologii społ. (sala 44)
4 11:00-11:45 Historia
2 a T ekon./log. (sala 44)
Historia
4 A/P LO policyjna/psychologia (sala 44)
Historia
3 a T ekon/log (sala 44)
5 11:55-12:40 Historia
1 aT ekonomista-reklama (sala 44)
Historia
2 a policyjna (sala 44)
Historia
2 b T rekl./moda (sala 44)
Historia
1 aT ekonomista-reklama (sala 44)
6 12:50-13:35 Historia
2 a T ekon./log. (sala 44)
Historia
4 B/P T reklama moda (sala 44)
7 13:40-14:25 Historia
1 cT logistyk (sala 44)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Hyla Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Jarosz-Lewandowska Dagmara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Organizowanie pracy magazynów
2 aT logistyk (sala 22)
2 09:05-09:50 Organizowanie pracy magazynów
1 cT logistyk (sala 22)
3 10:00-10:45 Organizowanie pracy magazynów
1 cT logistyk (sala 14)
Organizowanie pracy magazynów
2 aT logistyk (sala 14)
Podstawy przedsiębiorczości
2 a policyjna (sala 22)
4 11:00-11:45 Podstawy przedsiębiorczości
2 b psychologia (sala 14)
Organizowanie pracy magazynów
2 aT logistyk (sala 5)
5 11:55-12:40 Podstawy logistyki
1 cT logistyk (sala 21)
Podstawy logistyki
1 cT logistyk (sala 24)
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Jarzębak Sebastian - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
1 bT wg gr. 1 (siłow. 2 Chł.)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
1 bT wg gr. 1 (siłow. 2 Chł.)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
1 bT wg gr. 1 (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
1 aT wf gr. 1 (sala gimn. 2)
8 14:30-15:15 wychowanie fizyczne
1 aT wf gr. 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 aT wf gr. 1 (sala gimn. 2)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Jastal Iwona - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 język angielski
1 c ang. gr 2 (sala 27)
język angielski
4 C/G T ang. gr. 2 (sala 27)
język angielski
4 C/P T ang. gr. 2 (sala 27)
język angielski
1 c ang. gr 2 (sala 27)
język angielski
2 a policyjna (sala 27)
2 09:05-09:50 język angielski
1 c ang. gr 2 (sala 27)
język angielski
2 bT ang. gr 1 (sala 27)
język angielski
2 a policyjna (sala 27)
język angielski
2 a policyjna (sala 27)
język angielski
4 B/G T reklama moda (sala 27)
3 10:00-10:45 język angielski
3 b T rekl/moda (sala 27)
język angielski
1 c ang. gr 2 (sala 27)
język angielski
1 bT ang.gr. 2 (sala 27)
4 11:00-11:45 język angielski
4 C/P T ang. gr. 2 (sala 27)
język angielski
1 b ang gr 1 (sala 27)
język angielski
1 c ang. gr 2 (sala 27)
5 11:55-12:40 język angielski
1 b ang gr 1 (sala 27)
język angielski
1 b ang gr 1 (sala 27)
język angielski
1 bT ang.gr. 2 (sala 27)
język angielski
3 b T rekl/moda (sala 27)
język angielski
1 b ang gr 1 (sala 27)
6 12:50-13:35 język angielski
1 b ang gr 1 (sala 27)
język angielski
2 bT ang. gr 1 (sala 27)
7 13:40-14:25 język angielski
4 C/P T ang. gr. 2 (sala 27)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Jurek Dorota - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 b religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 bT religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 b religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 bT religia zwoln. (sala 37)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 bT reklama (sala 32)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 a LO religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 a T religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 b T religia zwoln. (sala 37)
2 09:05-09:50 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 a religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 aT religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 b religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 aT religia zwoln. (sala 37)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 bT moda (sala 49)
3 10:00-10:45 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 aT religia zwoln. (sala 37)
4 11:00-11:45 Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 aT ekonomista (sala 21)
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35 Bezpieczeństwo i higiena pracy
1 cT logistyk (sala 27)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 aT religia zwoln. (sala 37)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Kapela Wioletta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Kęsik Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 zajęcia z wychowawcą
4 B/G T reklama moda (sala 18)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 19)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda (sala 19)
1 08:15-09:00 Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT stylista (sala 18)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 19)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda (sala 19)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda (sala 18)
2 09:05-09:50 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 18)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda (sala 19)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda (sala 19)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda (sala 18)
3 10:00-10:45 Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 18)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda (sala 19)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 b T moda (sala 19)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 18)
4 11:00-11:45 Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 18)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 b T moda (sala 19)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda (sala 18)
5 11:55-12:40 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 b T moda (sala 18)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda (sala 18)
6 12:50-13:35 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 b T moda (sala 18)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT stylista (sala 18)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 b T moda (sala 19)
7 13:40-14:25 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 b T moda (sala 18)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda (sala 18)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 b T moda (sala 19)
8 14:30-15:15 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 b T moda (sala 18)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda (sala 18)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 b T moda (sala 19)
9 15:20-16:05 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 b T moda (sala 18)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda (sala 18)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Kolanik Elżbieta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 wychowanie fizyczne
1 cT wf gr. 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 cT wf gr. 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 a T wf gr2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
4 A/P T ekon/rach (s.gimn.)
1 08:15-09:00 wychowanie fizyczne
2 aT wf. gr 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 cT wf gr. 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 a T wf gr2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 2 (s.gimn.)
2 09:05-09:50 wychowanie fizyczne
3 a T wf gr2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
4 A/G T ekon/rach (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 aT wf. gr 1 (s.gimn.)
3 10:00-10:45 wychowanie fizyczne
1 b wf gr 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 aT wf. gr 1 (s.gimn.)
4 11:00-11:45 wychowanie fizyczne
1 aT wf gr. 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 bT wf gr.2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 aT wf gr. 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 bT wf gr.2 (s.gimn.)
5 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
4 A/G T ekon/rach (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 aT wf gr. 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
4 A/P T ekon/rach (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 bT wf gr.2 (s.gimn.)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
4 A/G T ekon/rach (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
4 A/P T ekon/rach (sala gimn. 2)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Kowalska Romana - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
3 a T ekonomiści (sala 35)
Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
4 A/P T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/G T ekonomiści (sala 35)
1 08:15-09:00 Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
4 A/G T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/P T ekonomista (sala 35)
Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
4 A/P T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/G T ekonomiści (sala 35)
zajęcia z wychowawcą
4 A/P T ekon/rach (sala 35)
2 09:05-09:50 Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
4 A/G T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/P T ekonomista (sala 35)
Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
4 A/G T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/G T ekonomiści (sala 35)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/G T rachunkowość (sala 35)
3 10:00-10:45 Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/P T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/P T ekonomista (sala 35)
Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
4 A/G T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/G T ekonomiści (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/P T ekonomista (sala 35)
4 11:00-11:45 Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/P T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/G T ekonomiści (sala 35)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/P T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/P T ekonomista (sala 35)
5 11:55-12:40 Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/P T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/G T ekonomiści (sala 35)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/P T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/G T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/G T rachunkowość (sala 35)
6 12:50-13:35 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
3 a T ekonomiści (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/G T ekonomiści (sala 35)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/P T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/G T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/G T rachunkowość (sala 35)
7 13:40-14:25 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
3 a T ekonomiści (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/G T ekonomiści (sala 35)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4 A/G T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
3 a T ekonomiści (sala 35)
8 14:30-15:15 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
3 a T ekonomiści (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek
4 A/P T ekonomista (sala 35)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Kozłowska Nowak Joanna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Łoziak Patryk - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 wychowanie fizyczne
4 C/G T wf. gr. 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
4 C/G T wf. gr. 2 (s.gimn.)
1 08:15-09:00 wychowanie fizyczne
4 C/G T wf. gr. 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 aT wf. gr 2 (s.gimn.)
2 09:05-09:50 wychowanie fizyczne
3 a T wf gr1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 aT wf. gr 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 aT wf. gr 2 (s.gimn.)
3 10:00-10:45 wychowanie fizyczne
1 c wf gr. 2 (s.gimn.)
4 11:00-11:45 wychowanie fizyczne
1 c wf gr. 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 bT wf gr 1 (s.gimn.)
5 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
2 bT wf gr 1 (s.gimn.)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
3 a T wf gr1 (sala gimn. 2)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
3 a T wf gr1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 c wf gr. 2 (s.gimn.)
8 14:30-15:15 wychowanie fizyczne
2 bT wf gr 1 (s.gimn.)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Majka-Sowińska Beata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Chemia
1 a policyjna (sala 40)
Chemia
4 B/G T moda (sala 40)
Chemia
1 b psychologii społ. (sala 40)
2 09:05-09:50 Chemia
1 bT stylista/moda (sala 40)
Chemia
3 b T rekl/moda (sala 15)
3 10:00-10:45 Chemia
4 B/G T moda (sala 40)
Chemia
4 A/P T ekon/rach (sala 40)
4 11:00-11:45 Chemia
1 aT ekonomista-reklama (sala 40)
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35 Chemia
4 B/P T reklama moda (sala 40)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Małek Jagoda - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 język angielski
1 c ang. gr 1 (sala 50)
język angielski
1 c ang. gr 1 (sala 50)
2 09:05-09:50 język angielski
1 c ang. gr 1 (sala 50)
3 10:00-10:45 język angielski
1 c ang. gr 1 (sala 50)
4 11:00-11:45 język angielski
1 c ang. gr 1 (sala 50)
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Michalik Małgorzata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Geografia
4 B/P T reklama moda (sala 17)
Geografia
2 b psychologia (sala 17)
1 08:15-09:00 Geografia
2 a policyjna (sala 17)
Geografia
3 a LO policyjna (sala 17)
Geografia
3 a LO policyjna (sala 17)
2 09:05-09:50 Geografia
4 A/P T ekon/rach (sala 17)
Geografia
1 a policyjna (sala 17)
Geografia
4 C/P T logistyk (sala 17)
zajęcia z wychowawcą
4 A/P LO policyjna/psychologia (sala 17)
Geografia
1 b psychologii społ. (sala 17)
3 10:00-10:45 Geografia
2 a policyjna (sala 17)
Geografia
4 A/P policyjna (sala 17)
Geografia
3 a LO policyjna (sala 17)
Geografia
1 aT ekonomista-reklama (sala 17)
Geografia
4 A/P policyjna (sala 17)
4 11:00-11:45 Geografia
4 A/G T ekon/rach (sala 17)
Geografia
1 c psychologii społ. (sala 17)
Geografia
1 a policyjna (sala 17)
Geografia
2 b psychologia (sala 17)
Geografia
1 cT logistyk (sala 17)
5 11:55-12:40 Geografia
1 bT stylista/moda (sala 17)
Geografia
3 a LO psychologia (sala 17)
Geografia
2 a T ekon./log. (sala 17)
6 12:50-13:35 Geografia
2 b T rekl./moda (sala 17)
Geografia
3 b T rekl/moda (sala 17)
Geografia
2 a policyjna (sala 17)
7 13:40-14:25 Geografia
4 A/G T ekon/rach (sala 17)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Misiak Iwona - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/G T ekonomiści (sala 34)
Planowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk (sala 41)
1 08:15-09:00 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/G T ekonomiści (sala 41)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 a T ekonomiści (sala 41)
Podstawy ekonomii i statystyki
2 aT ekonomista (sala 41)
Sporządzanie biznesplanu
2 aT ekonomista (sala 41)
Sporządzanie biznesplanu
2 aT ekonomista (sala 41)
2 09:05-09:50 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/G T ekonomiści (sala 41)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 a T ekonomiści (sala 41)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/G T ekonomiści (sala 34)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 a T ekonomiści (sala 41)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista (sala 41)
3 10:00-10:45 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/P T ekonomista (sala 41)
Sporządzanie biznesplanu
2 aT ekonomista (sala 41)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/G T ekonomiści (sala 34)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 a T ekonomiści (sala 41)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista (sala 41)
4 11:00-11:45 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/P T ekonomista (sala 41)
Podstawy ekonomii i statystyki
2 aT ekonomista (sala 41)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/P T ekonomista (sala 34)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/G T ekonomiści (sala 34)
5 11:55-12:40 Podstawy ekonomii i statystyki
3 a T ekonomiści (sala 41)
Podstawy ekonomii i statystyki
3 a T ekonomiści (sala 41)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/P T ekonomista (sala 34)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/G T ekonomiści (sala 34)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/G T ekonomiści (sala 34)
6 12:50-13:35 Planowanie procesów transportowych
4 C/G T logistyk (sala 41)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/P T ekonomista (sala 34)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista (sala 41)
7 13:40-14:25 Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
2 aT ekonomista (sala 34)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
2 aT ekonomista (sala 34)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 A/P T ekonomista (sala 34)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista (sala 41)
8 14:30-15:15 zajęcia z wychowawcą
4 A/G T ekon/rach (sala 41)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
2 aT ekonomista (sala 34)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Nawrocka Liliana - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Historia i teraźniejszość
1 b psychologii społ. (sala 15)
1 08:15-09:00 Historia i teraźniejszość
1 b psychologii społ. (sala 22)
Historia i teraźniejszość
1 c psychologii społ. (sala 15)
2 09:05-09:50 Historia i teraźniejszość
1 c psychologii społ. (sala 22)
Historia i teraźniejszość
1 aT ekonomista-reklama (sala 22)
3 10:00-10:45 Historia i teraźniejszość
1 cT logistyk (sala 28)
Historia i teraźniejszość
1 a policyjna (sala 27)
4 11:00-11:45 Historia i teraźniejszość
1 a policyjna (sala 40)
5 11:55-12:40 Historia i teraźniejszość
1 bT stylista/moda (sala 40)
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Niedziela Beata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Wykonywanie prac biurowych
2 aT ekonomista (sala 14)
Wykonywanie prac biurowych
2 aT ekonomista (sala 14)
Wykonywanie prac biurowych
1 aT ekonomista (sala 14)
1 08:15-09:00 Wykonywanie prac biurowych
1 aT ekonomista (sala 14)
Wykonywanie prac biurowych
1 aT ekonomista (sala 15)
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Nobis-Biernacka Sonia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 aT reklama (sala 21)
Podstawy reklamy
2 bT reklama (sala 21)
Planowanie kampanii reklamowej
4 B/G T reklama (sala 21)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda (sala 21)
1 08:15-09:00 Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda (sala 21)
Podstawy reklamy
1 aT reklama (sala 21)
Zabezpieczanie majątku
2 aT logistyk (sala 21)
Planowanie kampanii reklamowej
4 B/G T reklama (sala 21)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 aT reklama (sala 21)
2 09:05-09:50 Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda (sala 21)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda (sala 21)
Podstawy przedsiębiorczości
2 a T ekon./log. (sala 21)
Zabezpieczanie majątku
1 cT logistyk (sala 21)
Podstawy reklamy
2 bT reklama (sala 21)
3 10:00-10:45 Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda (sala 21)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda (sala 21)
Podstawy ekonomii i statystyki
1 aT ekonomista (sala 21)
Obsługa klientów i kontrahentów
2 aT logistyk (sala 21)
Podstawy reklamy
1 aT reklama (sala 21)
4 11:00-11:45 Przechowywanie zapasów
2 aT logistyk (sala 21)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda (sala 21)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda (sala 21)
5 11:55-12:40 Planowanie kampanii reklamowej
4 B/G T reklama (sala 21)
Podstawy ekonomii i statystyki
1 aT ekonomista (sala 21)
zajęcia z wychowawcą
2 b T rekl./moda (sala 21)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
3 b T moda (sala 21)
6 12:50-13:35 Planowanie kampanii reklamowej
4 B/G T reklama (sala 21)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 aT reklama (sala 21)
Podstawy ekonomii i statystyki
1 aT ekonomista (sala 21)
7 13:40-14:25 Obsługa klientów i kontrahentów
2 aT logistyk (sala 21)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 aT reklama (sala 21)
Zabezpieczanie majątku
2 aT logistyk (sala 21)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Patałąg Tadeusz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50 język niemiecki
2 b niem. gr 1 (sala 4)
język niemiecki
2 b niem. gr 1 (sala 4)
język niemiecki
1 a niem. gr 1 (sala 4)
język niemiecki
4 A/P T ekon/rach (sala 15)
język niemiecki
3 a T niem gr 2 (sala 4)
3 10:00-10:45 język niemiecki
2 aT niem. gr 2 (sala 4)
język niemiecki
3 a T niem gr 2 (sala 4)
język niemiecki
4 A/P niem. gr 2 (sala 4)
język niemiecki
4 C/G T niem. gr. 2 (sala 4)
4 11:00-11:45 język niemiecki
1 b niem. gr. 2 (sala 4)
język niemiecki
1 cT niem. gr.2 (sala 4)
język niemiecki
1 c niem. gr. 2 (sala 4)
5 11:55-12:40 język niemiecki
2 bT niem. gr 1 (sala 4)
język niemiecki
1 c niem. gr. 2 (sala 4)
język niemiecki
1 cT niem. gr.2 (sala 4)
język niemiecki
4 A/P niem. gr 2 (sala 4)
6 12:50-13:35 język niemiecki
1 a niem. gr 1 (sala 4)
język niemiecki
1 b niem. gr. 2 (sala 4)
język niemiecki
2 aT niem. gr 2 (sala 4)
7 13:40-14:25 język niemiecki
1 bT niem. gr. 1 (sala 4)
język niemiecki
1 bT niem. gr. 1 (sala 4)
język niemiecki
2 bT niem. gr 1 (sala 4)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Puchała Aleksandra - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Realizowanie kampanii reklamowej
4 B/G T reklama (sala 49)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/G T reklama (sala 49)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 bT reklama (sala 49)
2 09:05-09:50 Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 bT reklama (sala 49)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/G T reklama (sala 49)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 bT reklama (sala 49)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 bT reklama (sala 49)
3 10:00-10:45 Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 bT reklama (sala 49)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/G T reklama (sala 49)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 bT reklama (sala 49)
4 11:00-11:45 Realizowanie kampanii reklamowej
3 b T reklama (sala 49)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 bT reklama (sala 49)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/G T reklama (sala 49)
5 11:55-12:40 Realizowanie kampanii reklamowej
4 B/G T reklama (sala 49)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/G T reklama (sala 49)
6 12:50-13:35 Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 bT reklama (sala 49)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 B/G T reklama (sala 49)
7 13:40-14:25 Realizowanie kampanii reklamowej
3 b T reklama (sala 49)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Qaddourah Hasseeb - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50 Język obcy zawodowy
4 B/G T reklama (sala 45)
Język obcy zawodowy
3 a T ekonomiści (sala 15)
3 10:00-10:45 Język obcy zawodowy
4 B/G T reklama (sala 45)
4 11:00-11:45 Język obcy zawodowy
3 b T moda (sala 44)
Język obcy zawodowy
4 B/P T reklama (sala 14)
5 11:55-12:40 Język obcy zawodowy
4 A/P T ekonomista (sala 28)
Język obcy zawodowy
3 a T logistyk (sala 47)
Język obcy zawodowy
4 B/G T reklama (sala 45)
6 12:50-13:35 Język obcy zawodowy
4 B/G T reklama (sala 45)
7 13:40-14:25 Język obcy zawodowy
4 B/P T reklama (sala 27)
Język obcy zawodowy
4 c PT j.obcy zaw. gr 2 (sala 27)
Język obcy zawodowy
4 A/P T rachunkowość (sala 28)
8 14:30-15:15 Język obcy zawodowy
3 b T reklama (sala 40)
Język obcy zawodowy
3 b T reklama (sala 28)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Rojowski Jacek - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Historia
1 a policyjna (sala 45)
Historia
2 b psychologia (sala 45)
Historia i Społeczeństwo
4 C/G T logistyk (sala 45)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 b psychologii społ. (sala 45)
2 09:05-09:50 Geografia-R.
4 C/G T logistyk (sala 45)
Historia
1 b psychologii społ. (sala 45)
Geografia
4 B/G T reklama (sala 45)
Historia
1 a policyjna (sala 45)
3 10:00-10:45 Historia
3 a LO polic/psych (sala 45)
Geografia
3 a T ekon/log (sala 45)
Historia
2 b psychologia (sala 45)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 a policyjna (sala 45)
4 11:00-11:45 edukacja dla bezpieczeństwa
1 bT stylista/moda (sala 45)
Historia
3 a LO polic/psych (sala 45)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 cT logistyk (sala 45)
Historia
1 b psychologii społ. (sala 45)
5 11:55-12:40 Geografia-R.
4 C/G T logistyk (sala 45)
Historia
3 b T rekl/moda (sala 45)
Historia
1 bT stylista/moda (sala 45)
Historia
4 C/P T logistyk (sala 45)
6 12:50-13:35 Historia
1 bT stylista/moda (sala 45)
Geografia
4 B/G T reklama (sala 45)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 c psychologii społ. (sala 45)
7 13:40-14:25 Historia
3 b T rekl/moda (sala 45)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Rybicka Joanna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Podstawy odzieżownictwa
1 bT moda (sala 47)
1 08:15-09:00 Podstawy odzieżownictwa
1 bT moda (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT stylista (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT moda (sala 47)
Planowanie kampanii reklamowej
4 B/P T reklama (sala 47)
2 09:05-09:50 Podstawy przedsiębiorczości
3 b T rekl/moda (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT stylista (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
2 bT moda (sala 47)
zajęcia z wychowawcą
3 b T rekl/moda (sala 47)
Planowanie kampanii reklamowej
4 B/P T reklama (sala 47)
3 10:00-10:45 Realizowanie kampanii reklamowej
4 B/P T reklama (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT stylista (sala 47)
Realizowanie kampanii reklamowej
4 B/P T reklama (sala 47)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 b T reklama (sala 47)
Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
2 bT reklama (sala 47)
4 11:00-11:45 Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
2 bT reklama (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT stylista (sala 47)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 b T reklama (sala 47)
Realizowanie kampanii reklamowej
4 B/P T reklama (sala 47)
5 11:55-12:40 Planowanie kampanii reklamowej
3 b T reklama (sala 47)
Planowanie kampanii reklamowej
3 b T reklama (sala 47)
6 12:50-13:35 Planowanie kampanii reklamowej
3 b T reklama (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT moda (sala 47)
Planowanie kampanii reklamowej
3 b T reklama (sala 47)
7 13:40-14:25 Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 b T reklama (sala 47)
Planowanie kampanii reklamowej
4 B/P T reklama (sala 47)
8 14:30-15:15 Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 b T reklama (sala 47)
Planowanie kampanii reklamowej
4 B/P T reklama (sala 47)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Rybkowska Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 18)
1 08:15-09:00 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 18)
2 09:05-09:50 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 18)
3 10:00-10:45 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 18)
4 11:00-11:45 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 18)
5 11:55-12:40 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda (sala 18)
6 12:50-13:35 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda (sala 18)
7 13:40-14:25 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda (sala 18)
8 14:30-15:15 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda (sala 18)
9 15:20-16:05 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda (sala 18)
10 16:10-16:55 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/P T moda (sala 18)
11 17:00-17:45 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 B/G T moda (sala 18)
12 17:50-18:35

Nauczyciel Sadowska - Nowak Agnieszka - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Sieńko - Jarosz Dorota - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT stylista (sala 18)
1 08:15-09:00 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT stylista (sala 18)
2 09:05-09:50 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT stylista (sala 18)
3 10:00-10:45 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT stylista (sala 18)
4 11:00-11:45 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT stylista (sala 18)
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Staszewska Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język polski
1 cT logistyk (sala 24)
1 08:15-09:00 Język polski
1 b psychologii społ. (sala 24)
Język polski
1 cT logistyk (sala 24)
Język polski
4 A/P LO policyjna/psychologia (sala 24)
Język polski
4 A/P LO policyjna/psychologia (sala 24)
2 09:05-09:50 Język polski
1 b psychologii społ. (sala 24)
Język polski
1 cT logistyk (sala 24)
Język polski
3 b T rekl/moda (sala 24)
Język polski
1 bT stylista/moda (sala 24)
Język polski
4 A/P LO policyjna/psychologia (sala 24)
3 10:00-10:45 Język polski
1 bT stylista/moda (sala 24)
Język polski
4 A/G T ekon/rach (sala 24)
Język polski
3 b T rekl/moda (sala 24)
Język polski
1 bT stylista/moda (sala 24)
4 11:00-11:45 Język polski
3 b T rekl/moda (sala 24)
Język polski
4 A/P LO policyjna/psychologia (sala 24)
Język polski
4 C/G T logistyk (sala 24)
Język polski
2 b T rekl./moda (sala 24)
5 11:55-12:40 Język polski
2 a T ekon./log. (sala 24)
Język polski
2 a T ekon./log. (sala 24)
Język polski
1 b psychologii społ. (sala 24)
Język polski
2 b T rekl./moda (sala 24)
6 12:50-13:35 Język polski
2 a T ekon./log. (sala 24)
zajęcia z wychowawcą
1 bT stylista/moda (sala 24)
Język polski
1 b psychologii społ. (sala 24)
7 13:40-14:25 Język polski
2 b T rekl./moda (sala 24)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Swiers Andrzej - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Matematyka
1 bT stylista/moda (sala 32)
1 08:15-09:00 Matematyka
4 A/P T ekon/rach (sala 32)
2 09:05-09:50 Matematyka
4 B/P T reklama moda (sala 32)
Matematyka
4 B/P T reklama moda (sala 32)
Matematyka
1 bT stylista/moda (sala 32)
3 10:00-10:45 Matematyka
3 b T rekl/moda (sala 32)
Matematyka
4 A/P T ekon/rach (sala 32)
Matematyka
3 b T rekl/moda (sala 32)
4 11:00-11:45 Matematyka
3 a T ekon/log (sala 32)
Matematyka
4 B/G T reklama moda (sala 32)
Matematyka
3 a T ekon/log (sala 32)
Matematyka
3 a T ekon/log (sala 32)
Matematyka
3 b T rekl/moda (sala 32)
5 11:55-12:40 Matematyka
4 B/P T reklama moda (sala 32)
Matematyka
4 B/G T reklama moda (sala 32)
Matematyka
3 b T rekl/moda (sala 32)
Matematyka
4 B/P T reklama moda (sala 32)
Matematyka
3 a T ekon/log (sala 32)
6 12:50-13:35 Matematyka
4 A/P T ekon/rach (sala 32)
Matematyka
4 A/P T ekon/rach (sala 32)
Matematyka
4 B/P T reklama moda (sala 32)
Matematyka
3 b T rekl/moda (sala 32)
Matematyka
3 a T ekon/log (sala 32)
7 13:40-14:25 Matematyka
1 bT stylista/moda (sala 32)
Matematyka
4 A/P T ekon/rach (sala 32)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Swiers Mirosława - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50 Język polski
2 a policyjna (sala 15)
3 10:00-10:45 Język polski
2 a policyjna (sala 15)
Język polski
2 a policyjna (sala 15)
4 11:00-11:45 Język polski
2 a policyjna (sala 15)
5 11:55-12:40 Język polski
2 b psychologia (sala 15)
Język polski
2 b psychologia (sala 15)
6 12:50-13:35 Język polski
2 b psychologia (sala 15)
Język polski
2 b psychologia (sala 15)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Swiers Piotr - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45 Matematyka
2 b psychologia (sala 41)
5 11:55-12:40 Matematyka
2 a T ekon./log. (sala 41)
Matematyka
2 a T ekon./log. (sala 22)
6 12:50-13:35 Matematyka
2 b psychologia (sala 15)
Matematyka
2 a T ekon./log. (sala 45)
Matematyka
2 b psychologia (sala 41)
7 13:40-14:25 Matematyka
2 b psychologia (sala 15)
Matematyka
2 b psychologia (sala 27)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Szarzyńska Bożena - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Szeliga Agnieszka - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 język angielski
2 b ang. gr 2 (sala 3)
1 08:15-09:00 język angielski
1 cT ang. gr.2 (sala 3)
zajęcia z wychowawcą
4 B/P T reklama moda (sala 3)
Język obcy zawodowy
4 A/G T rachunkowość (sala 3)
2 09:05-09:50 język angielski
4 A/P ang. gr 2 (sala 3)
język angielski
2 bT ang. gr 2 (sala 3)
język angielski
1 cT ang. gr.2 (sala 3)
Język obcy zawodowy
4 A/G T rachunkowość (sala 3)
język angielski
2 b ang. gr 2 (sala 3)
3 10:00-10:45 język angielski
2 b ang. gr 2 (sala 3)
język angielski
4 A/P ang. gr 2 (sala 3)
język angielski
4 B/P T reklama moda (sala 3)
4 11:00-11:45 język angielski
3 a T ang gr 1 (sala 3)
język angielski
4 A/P ang. gr 2 (sala 3)
język angielski
4 B/P T reklama moda (sala 3)
język angielski
4 A/P ang. gr 2 (sala 3)
5 11:55-12:40 język angielski
1 a ang. gr 2 (sala 3)
język angielski
4 A/P ang. gr 2 (sala 3)
język angielski
3 a T ang gr 1 (sala 3)
język angielski
2 b ang. gr 2 (sala 3)
język angielski
1 a ang. gr 2 (sala 3)
6 12:50-13:35 język angielski
4 B/P T reklama moda (sala 3)
język angielski
1 aT ang. gr 1 (sala 3)
język angielski
1 aT ang. gr 1 (sala 3)
język angielski
1 a ang. gr 2 (sala 3)
język angielski
2 bT ang. gr 2 (sala 3)
7 13:40-14:25 język angielski
2 aT ang. gr 2 (sala 3)
język angielski
2 aT ang. gr 2 (sala 3)
język angielski
2 b ang. gr 2 (sala 3)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Szmalec Bożena - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język polski
1 a policyjna (sala 56)
Język polski
1 a policyjna (sala 28)
1 08:15-09:00 Język polski
1 aT ekonomista-reklama (sala 50)
Język polski
1 a policyjna (sala 28)
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35 Język polski
1 aT ekonomista-reklama (sala 28)
7 13:40-14:25 Język polski
1 aT ekonomista-reklama (sala 28)
8 14:30-15:15 Język polski
1 a policyjna (sala 28)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Tarczyńska Edyta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 wychowanie fizyczne
4 C/G T wf. gr. 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 cT wf gr.1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
4 B/P T reklama moda (s.gimn.)
2 09:05-09:50 wychowanie fizyczne
4 B/G T reklama moda (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 2 (sala gimn. 2)
3 10:00-10:45 wychowanie fizyczne
1 a wf gr 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
4 B/G T reklama moda (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 a LO wf gr 2 (sala gimn. 2)
4 11:00-11:45 wychowanie fizyczne
4 B/G T reklama moda (s.gimn.)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 aT ekonomista-reklama (sala 24)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 a LO wf gr 2 (sala gimn. 2)
5 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
4 A/P wf gr 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
4 A/P wf gr 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 2 (sala gimn. 2)
zajęcia z wychowawcą
3 a LO polic/psych (sala 28)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
4 A/P wf gr 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
4 C/G T wf. gr. 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
4 B/P T reklama moda (s.gimn.)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
1 b wf gr 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
4 C/G T wf. gr. 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 cT wf gr.1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
4 B/P T reklama moda (s.gimn.)
8 14:30-15:15 Wychowanie do życia w rodzinie
1 cT logistyk (sala 15)
wychowanie fizyczne
3 a LO wf gr 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 cT wf gr.1 (sala gimn. 2)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Tomalak Robert - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Fizyka
4 B/P T reklama moda (sala 14)
Matematyka
4 A/G T ekon/rach (sala 14)
Fizyka
4 C/P T logistyk (sala 14)
Fizyka
1 c psychologii społ. (sala 14)
2 09:05-09:50 Matematyka
4 C/P T logistyk (sala 14)
Fizyka
4 A/P T ekon/rach (sala 14)
Matematyka
4 C/P T logistyk (sala 14)
Fizyka
3 a LO polic/psych (sala 14)
3 10:00-10:45 Matematyka
4 A/G T ekon/rach (sala 15)
Matematyka
4 C/P T logistyk (sala 49)
Matematyka
4 C/P T logistyk (sala 40)
Fizyka
2 b psychologia (sala 48)
4 11:00-11:45 Fizyka
1 a policyjna (sala 15)
Fizyka
2 a T ekon./log. (sala 49)
Fizyka
1 bT stylista/moda (sala 40)
Fizyka
2 a policyjna (sala 48)
5 11:55-12:40 Matematyka
4 C/P T logistyk (sala 14)
Fizyka
1 b psychologii społ. (sala 49)
6 12:50-13:35 Fizyka
3 a LO polic/psych (sala 14)
Fizyka
2 b T rekl./moda (sala 49)
Fizyka
3 a T ekon/log (sala 49)
Fizyka
1 cT logistyk (sala 14)
7 13:40-14:25 Fizyka
1 aT ekonomista-reklama (sala 49)
Fizyka
3 b T rekl/moda (sala 49)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Tomczyk Izabela - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Filozofia
1 a policyjna (sala 17)
2 09:05-09:50 Filozofia
1 aT ekonomista-reklama (sala 22)
3 10:00-10:45 Filozofia
1 cT logistyk (sala 15)
4 11:00-11:45 Filozofia
1 b psychologii społ. (sala 21)
5 11:55-12:40 Filozofia
1 c psychologii społ. (sala 17)
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Warmuz Monika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Matematyka
1 b psychologii społ. (sala 28)
1 08:15-09:00 Matematyka
3 a LO polic/psych (sala 28)
Matematyka
4 A/P LO policyjna/psychologia (sala 28)
Matematyka
4 C/G T logistyk (sala 28)
Matematyka
4 A/P LO policyjna/psychologia (sala 28)
2 09:05-09:50 Matematyka
3 a LO polic/psych (sala 28)
Matematyka
4 A/P LO policyjna/psychologia (sala 28)
Matematyka
4 A/P LO policyjna/psychologia (sala 28)
Matematyka
1 a policyjna (sala 28)
Matematyka
4 C/G T logistyk (sala 28)
3 10:00-10:45 Matematyka
4 A/P LO policyjna/psychologia (sala 28)
Matematyka
1 b psychologii społ. (sala 28)
Matematyka
1 a policyjna (sala 28)
Matematyka
1 b psychologii społ. (sala 28)
4 11:00-11:45 Matematyka
4 A/P LO policyjna/psychologia (sala 28)
Matematyka
3 a LO polic/psych (sala 28)
Matematyka
1 b psychologii społ. (sala 28)
Matematyka
1 a policyjna (sala 28)
5 11:55-12:40 Matematyka
3 a LO polic/psych (sala 28)
zajęcia z wychowawcą
4 C/G T logistyk (sala 28)
6 12:50-13:35 Matematyka
1 a policyjna (sala 28)
7 13:40-14:25 Matematyka
3 a LO polic/psych (sala 28)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Wesołka Monika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 a LO religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 a T religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 b T religia zwoln. (sala 37)
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 b religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 C/G T religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 c religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 C/G T religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 A/G T religia zwoln (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 B/G T religia zwoln. (sala 37)
4 11:00-11:45 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 C/P T religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 A/G T religia zwoln (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 B/G T religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 a religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 C/P T religia zwoln. (sala 37)
5 11:55-12:40 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 c religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 A/P T religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 B/P T religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 A/P T religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 B/P T religia zwoln. (sala 37)
6 12:50-13:35 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 a religia zwoln. (sala 37)
7 13:40-14:25 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 bT religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 cT religia zwoln. (sala 37)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Winszczyk Bożena - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Informatyka
1 c inf. gr. 2 (sala 34)
Obowiązki nauczyciela doradcy zawodowego
4 A/P LO policyjna/psychologia (sala 34)
Informatyka
1 c inf. gr 1 (sala 34)
1 08:15-09:00 Informatyka
3 a T inf gr1 (sala 34)
Informatyka
3 a LO inf gr 2 (sala 34)
Informatyka
2 b inf. gr 1 (sala 34)
2 09:05-09:50 zajęcia z wychowawcą
1 aT ekonomista-reklama (sala 34)
Informatyka
2 aT inf. gr 1 (sala 34)
3 10:00-10:45 Informatyka
1 a inf. gr 1 (sala 34)
Informatyka
1 b inf. gr 2 (sala 34)
Informatyka
2 aT inf. gr 2 (sala 34)
4 11:00-11:45 Informatyka
1 aT inf. gr. 1 (sala 34)
Informatyka
1 bT inf. gr. 1 (sala 34)
5 11:55-12:40 Informatyka
3 a LO inf gr 1 (sala 34)
Informatyka
1 a inf. gr 2 (sala 14)
6 12:50-13:35 Informatyka
3 a T inf gr2 (sala 34)
Informatyka
2 bT inf. gr 1 (sala 14)
Informatyka
2 bT inf. gr 2 (sala 34)
Informatyka
1 bT inf. gr. 2 (sala 34)
7 13:40-14:25 Informatyka
1 b inf. gr 1 (sala 14)
Informatyka
2 a policyjna (sala 14)
Informatyka
1 cT inf. gr. 2 (sala 34)
Informatyka
1 aT inf. gr. 2 (sala 34)
8 14:30-15:15 Informatyka
2 b inf. gr 2 (sala 34)
Informatyka
1 cT inf. gr.1 (sala 14)
Informatyka
3 b T rekl/moda (sala 14)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Włoczka Paulina - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 język angielski
2 b ang. gr 1 (sala 48)
1 08:15-09:00 zajęcia z wychowawcą
1 b psychologii społ. (sala 48)
język angielski
3 a LO ang gr 2 (sala 48)
2 09:05-09:50 język angielski
3 a LO ang gr 2 (sala 48)
język angielski
2 b ang. gr 1 (sala 48)
3 10:00-10:45 język angielski
3 a LO ang gr 2 (sala 48)
język angielski
2 b ang. gr 1 (sala 48)
Język obcy zawodowy
4 B/P T moda (sala 48)
język angielski
3 a LO ang gr 2 (sala 48)
4 11:00-11:45 język angielski
3 a LO ang gr 2 (sala 48)
język angielski
3 a T ang gr 2 (sala 48)
język angielski
1 b ang. gr. 2 (sala 48)
język angielski
4 A/G T ekon/rach (sala 27)
5 11:55-12:40 język angielski
1 b ang. gr. 2 (sala 48)
język angielski
1 b ang. gr. 2 (sala 48)
język angielski
3 a T ang gr 2 (sala 48)
język angielski
2 b ang. gr 1 (sala 48)
język angielski
1 b ang. gr. 2 (sala 48)
6 12:50-13:35 język angielski
1 b ang. gr. 2 (sala 48)
7 13:40-14:25 Język obcy zawodowy
4 c p T j. obcy zaw. gr 1 (sala 48)
język angielski
2 b ang. gr 1 (sala 48)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35