Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 a policyjna » 1 a T ekon./log. » 1 b psychologia » 1 b T rekl./moda » 2 a LO polic/psych » 2 a T ekon/log » 2 b T rekl/moda » 3 A/G LO polic/psych » 3 A/G T ekon/rach » 3 A/P LO policyjna/psychologia » 3 A/P T ekon/rach » 3 B/G T reklama moda » 3 B/P T reklama moda » 3 C/G T logistyk » 3 C/P T logistyk » 4 A T ekonomista/logistyk » 4 B T reklama/ moda

Plany nauczycieli

» Belka K. » Bibiela A. » Bobulska M. » Cembrzyńska K. » Ciepłak B. » Czekaj S. » Czekaj W. » Domałeczna A. » Drzewiecka - Świderska A. » Eckert - Kinecka J. » Fajer B. » Fehler A. » Górny B. » Grabowska K. » Grzelewska M. » Henkel J. » Herisz A. » Horak-Janikowska M. » Hyla A. » Jarosz-Lewandowska D. » Jastal I. » Jon B. » Jurek D. » Kęsik K. » Kolanik E. » Kowalska R. » Majka-Sowińska B. » Michalik M. » Misiak I. » Niedziela B. » Nobis-Biernacka S. » Patałąg T. » Puchała A. » Qaddourah H. » Rojowski J. » Rybicka J. » Rybkowska A. » Sadowska A. » Staszewska K. » Swiers A. » Swiers P. » Szarzyńska B. » Szeliga A. » Szmalec B. » Świerczek K. » Tarczyńska E. » Tomalak R. » Tomczyk I. » Warmuz M. » Wesołka M. » Winszczyk B. » Wlazło N. » Włoczka P.

Klasa 1 a policyjna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język polski
1 a policyjna - Staszewska K. (sala 24)
1 08:15-09:00 język angielski
1 a ang. gr 1 - Włoczka P. (sala 24)
język angielski
1 a ang. gr 2 - Jastal I. (sala 5)
wiedza o społeczeństwie
1 a policyjna - Belka K. (sala 24)
Geografia
1 a policyjna - Michalik M. (sala 24)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 a policyjna - Majka-Sowińska B. (sala 24)
2 09:05-09:50 wychowanie fizyczne
1 a wf gr 1 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 2 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
Matematyka
1 a policyjna - Grzelewska M. (sala 24)
język niemiecki
1 a niem. gr 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 24)
język niemiecki
1 a niem. gr 2 - Fehler A. (sala 48)
Geografia
1 a policyjna - Michalik M. (sala 24)
Chemia
1 a policyjna - Cembrzyńska K. (sala 24)
3 10:00-10:45 Język polski
1 a policyjna - Staszewska K. (sala 24)
Historia
1 a policyjna - Horak-Janikowska M. (sala 24)
Religia
1 a religia - Jon B. (sala 24)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 a religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Fizyka
1 a policyjna - Tomalak R. (sala 24)
Historia
1 a policyjna - Horak-Janikowska M. (sala 24)
4 11:00-11:45 Filozofia
1 a policyjna - Jon B. (sala 24)
wiedza o społeczeństwie
1 a policyjna - Belka K. (sala 24)
język angielski
1 a ang. gr 1 - Włoczka P. (sala 24)
język angielski
1 a ang. gr 2 - Jastal I. (sala 5)
wiedza o społeczeństwie
1 a policyjna - Belka K. (sala 24)
język angielski
1 a ang. gr 1 - Włoczka P. (sala 24)
język angielski
1 a ang. gr 2 - Jastal I. (sala 5)
5 11:55-12:40 Matematyka
1 a policyjna - Grzelewska M. (sala 24)
język niemiecki
1 a niem. gr 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 24)
język niemiecki
1 a niem. gr 2 - Fehler A. (sala 48)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 1 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 2 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
Język polski
1 a policyjna - Staszewska K. (sala 24)
Matematyka
1 a policyjna - Grzelewska M. (sala 24)
6 12:50-13:35 zajęcia z wychowawcą
1 a policyjna - Jon B. (sala 24)
Religia
1 a religia - Jon B. (sala 24)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 a religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 1 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 2 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
Język polski
1 a policyjna - Staszewska K. (sala 24)
Informatyka
1 a inf. gr 1 - Winszczyk B. (sala 34)
7 13:40-14:25 Informatyka
1 a inf. gr 2 - Winszczyk B. (sala 34)
Wychowanie do życia w rodzinie
1 a policyjna - Jon B. (sala 24)
Matematyka
1 a policyjna - Grzelewska M. (sala 24)
Biologia
1 a policyjna - Bobulska M. (sala 24)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 1 a T ekon./log. - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Przyjmowanie i wydawanie zapasów
1 aT logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Wychowanie do życia w rodzinie
1 a T ekon./log. - Jon B. (sala 31)
Religia
1 aT religia - Fajer B. (sala 31)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 aT religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Język polski
1 a T ekon./log. - Hyla A. (sala 31)
1 08:15-09:00 Wykonywanie prac biurowych
1 aT ekonomista - Winszczyk B. (sala 14)
Organizowanie pracy magazynów
1 aT logistyk - Jarosz-Lewandowska D. (sala 31)
Wykonywanie prac biurowych
1 aT ekonomista - Winszczyk B. (sala 14)
Podstawy logistyki
1 aT logistyk - Jarosz-Lewandowska D. (sala 31)
Język polski
1 a T ekon./log. - Hyla A. (sala 31)
Fizyka
1 a T ekon./log. - Tomalak R. (sala 31)
Język polski
1 a T ekon./log. - Hyla A. (sala 31)
2 09:05-09:50 wychowanie fizyczne
1 aT wf. gr 1 - Kolanik E. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 aT wf. gr 2 - Henkel J. (siłow. 2 Chł.)
Matematyka
1 a T ekon./log. - Swiers P. (sala 31)
Historia
1 a T ekon./log. - Horak-Janikowska M. (sala 31)
język angielski
1 aT ang. gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 5)
język angielski
1 aT ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 31)
Wykonywanie prac biurowych
1 aT ekonomista - Winszczyk B. (sala 14)
Zabezpieczanie majątku
1 aT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 31)
3 10:00-10:45 wychowanie fizyczne
1 aT wf. gr 1 - Kolanik E. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 aT wf. gr 2 - Henkel J. (siłow. 2 Chł.)
język angielski
1 aT ang. gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 5)
język angielski
1 aT ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 31)
Matematyka
1 a T ekon./log. - Swiers P. (sala 31)
Podstawy ekonomii i statystyki
1 aT ekonomista - Świerczek K. (sala 14)
Podstawy logistyki
1 aT logistyk - Jarosz-Lewandowska D. (sala 31)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 a T ekon./log. - Majka-Sowińska B. (sala 31)
4 11:00-11:45 Biologia
1 a T ekon./log. - Bobulska M. (sala 31)
Chemia
1 a T ekon./log. - Cembrzyńska K. (sala 31)
Podstawy ekonomii i statystyki
1 aT ekonomista - Świerczek K. (sala 15)
Organizowanie pracy magazynów
1 aT logistyk - Jarosz-Lewandowska D. (sala 31)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista - Misiak I. (sala 34)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
1 aT logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
język niemiecki
1 aT niem. gr 1 - Fehler A. (sala 48)
język niemiecki
1 aT niem. gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 31)
5 11:55-12:40 Historia
1 a T ekon./log. - Horak-Janikowska M. (sala 31)
Matematyka
1 a T ekon./log. - Swiers P. (sala 31)
wychowanie fizyczne
1 aT wf. gr 1 - Kolanik E. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 aT wf. gr 2 - Henkel J. (siłow. 2 Chł.)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista - Misiak I. (sala 34)
Informatyka
1 aT inf. gr 2 - Winszczyk B. (sala 47)
Filozofia
1 a T ekon./log. - Jon B. (sala 31)
6 12:50-13:35 język niemiecki
1 aT niem. gr 1 - Fehler A. (sala 48)
język niemiecki
1 aT niem. gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 31)
Religia
1 aT religia - Fajer B. (sala 31)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 aT religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
zajęcia z wychowawcą
1 a T ekon./log. - Domałeczna A. (sala 31)
Informatyka
1 aT inf. gr 1 - Winszczyk B. (sala 14)
Przechowywanie zapasów
1 aT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 31)
Geografia
1 a T ekon./log. - Michalik M. (sala 31)
7 13:40-14:25 Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista - Misiak I. (sala 31)
Przechowywanie zapasów
1 aT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 15)
Podstawy ekonomii i statystyki
1 aT ekonomista - Świerczek K. (sala 31)
Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
1 aT ekonomista - Belka K. (sala 22)
Przechowywanie zapasów
1 aT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 31)
8 14:30-15:15 Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista - Misiak I. (sala 31)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
1 aT logistyk - Fajer B. (sala 15)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 1 b psychologia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 wiedza o społeczeństwie
1 b psychologia - Belka K. (sala 15)
język angielski
1 b ang. gr 1 - Włoczka P. (sala 15)
język angielski
1 b ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 5)
1 08:15-09:00 edukacja dla bezpieczeństwa
1 b psychologia - Majka-Sowińska B. (sala 15)
zajęcia z wychowawcą
1 b psychologia - Cembrzyńska K. (sala 15)
Historia
1 b psychologia - Rojowski J. (sala 15)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 1 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 2 - Kolanik E. (s.gimn.)
Fizyka
1 b psychologia - Tomalak R. (sala 15)
2 09:05-09:50 Matematyka
1 b psychologia - Swiers P. (sala 15)
język niemiecki
1 b niem. gr 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 15)
język niemiecki
1 b niem. gr 2 - Fehler A. (sala 48)
Religia
1 b religia - Fajer B. (sala 15)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 b religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Religia
1 b religia - Fajer B. (sala 15)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 b religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
język angielski
1 b ang. gr 1 - Włoczka P. (sala 15)
język angielski
1 b ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 5)
3 10:00-10:45 Biologia
1 b psychologia - Bobulska M. (sala 15)
Matematyka
1 b psychologia - Swiers P. (sala 15)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 1 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 2 - Kolanik E. (s.gimn.)
Biologia
1 b psychologia - Bobulska M. (sala 15)
język niemiecki
1 b niem. gr 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 15)
język niemiecki
1 b niem. gr 2 - Fehler A. (sala 48)
4 11:00-11:45 Geografia
1 b psychologia - Michalik M. (sala 15)
Historia
1 b psychologia - Rojowski J. (sala 15)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 1 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 2 - Kolanik E. (s.gimn.)
Filozofia
1 b psychologia - Jon B. (sala 15)
Język polski
1 b psychologia - Wlazło N. (sala 15)
5 11:55-12:40 język angielski
1 b ang. gr 1 - Włoczka P. (sala 15)
język angielski
1 b ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 5)
język angielski
1 b ang. gr 1 - Włoczka P. (sala 15)
język angielski
1 b ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 5)
Język polski
1 b psychologia - Wlazło N. (sala 15)
Matematyka
1 b psychologia - Swiers P. (sala 15)
Chemia
1 b psychologia - Cembrzyńska K. (sala 15)
6 12:50-13:35 Matematyka
1 b psychologia - Swiers P. (sala 15)
język angielski
1 b ang. gr 1 - Włoczka P. (sala 15)
język angielski
1 b ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 5)
Język polski
1 b psychologia - Wlazło N. (sala 15)
Język polski
1 b psychologia - Wlazło N. (sala 15)
7 13:40-14:25 Informatyka
1 b inf. gr 1 - Winszczyk B. (sala 49)
Informatyka
1 b inf. gr 2 - Tomalak R. (sala 14)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 1 b T rekl./moda - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
1 bT reklama - Rybicka J. (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT moda - Rybicka J. (sala 47)
1 08:15-09:00 Biologia
1 b T rekl./moda - Bobulska M. (sala 21)
język niemiecki
1 bT niem. gr 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 21)
język niemiecki
1 bT niem. gr 2 - Fehler A. (sala 48)
zajęcia z wychowawcą
1 b T rekl./moda - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Geografia
1 b T rekl./moda - Rojowski J. (sala 21)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT moda - Rybicka J. (sala 47)
Podstawy reklamy
1 bT reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
2 09:05-09:50 Chemia
1 b T rekl./moda - Cembrzyńska K. (sala 21)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda - Świerczek K. (sala 18)
Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
1 bT reklama - Rybicka J. (sala 47)
język angielski
1 bT ang. gr 1 - Jastal I. (sala 21)
język angielski
1 bT ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 53)
wychowanie fizyczne
1 bT wf gr 1 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 bT wf gr 2 - Henkel J. (s.gimn.)
Język polski
1 b T rekl./moda - Staszewska K. (sala 21)
3 10:00-10:45 Matematyka
1 b T rekl./moda - Warmuz M. (sala 21)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda - Świerczek K. (sala 18)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 bT reklama - Rybicka J. (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT moda - Rybicka J. (sala 47)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
1 bT reklama - Herisz A. (sala 21)
wychowanie fizyczne
1 bT wf gr 1 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 bT wf gr 2 - Henkel J. (s.gimn.)
Język polski
1 b T rekl./moda - Staszewska K. (sala 21)
4 11:00-11:45 Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda - Rybicka J. (sala 47)
Podstawy reklamy
1 bT reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda - Świerczek K. (sala 18)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 bT reklama - Rybicka J. (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT moda - Rybicka J. (sala 47)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
1 bT reklama - Herisz A. (sala 21)
Fizyka
1 b T rekl./moda - Tomalak R. (sala 21)
Informatyka
1 bT inf. gr 1 - Tomalak R. (sala 34)
Informatyka
1 bT inf. gr 2 - Winszczyk B. (sala 14)
5 11:55-12:40 Język polski
1 b T rekl./moda - Staszewska K. (sala 21)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda - Świerczek K. (sala 18)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 bT reklama - Rybicka J. (sala 47)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda - Rybicka J. (sala 47)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
1 bT reklama - Herisz A. (sala 21)
Religia
1 bT religia - Fajer B. (sala 21)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 bT religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
wychowanie fizyczne
1 bT wf gr 1 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 bT wf gr 2 - Henkel J. (s.gimn.)
6 12:50-13:35 edukacja dla bezpieczeństwa
1 b T rekl./moda - Majka-Sowińska B. (sala 21)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda - Świerczek K. (sala 18)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 bT reklama - Rybicka J. (sala 47)
Historia
1 b T rekl./moda - Horak-Janikowska M. (sala 21)
język angielski
1 bT ang. gr 1 - Jastal I. (sala 21)
język angielski
1 bT ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 53)
język niemiecki
1 bT niem. gr 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 21)
język niemiecki
1 bT niem. gr 2 - Fehler A. (sala 48)
7 13:40-14:25 Historia
1 b T rekl./moda - Horak-Janikowska M. (sala 21)
Matematyka
1 b T rekl./moda - Warmuz M. (sala 21)
Plastyka
1 b T rekl./moda - Herisz A. (sala 21)
Religia
1 bT religia - Fajer B. (sala 21)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 bT religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Matematyka
1 b T rekl./moda - Warmuz M. (sala 21)
8 14:30-15:15 Wychowanie do życia w rodzinie
1 b T rekl./moda - Jon B. (sala 21)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 2 a LO polic/psych - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 psychologia
2 a LO psychologia - Cembrzyńska K. (sala 44)
Geografia
2 a LO policyjna - Michalik M. (sala 44)
język angielski
2 a LO ang gr 2 - Włoczka P. (sala 44)
1 08:15-09:00 Religia
2 a LO religia - Jon B. (sala 44)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 a LO religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
wychowanie fizyczne
2 a LO wf gr 1 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 a LO wf gr 2 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
zajęcia z wychowawcą
2 a LO polic/psych - Tarczyńska E. (sala 44)
2 09:05-09:50 wiedza o społeczeństwie
2 a LO policyjna - Belka K. (sala 32)
Biologia
2 a LO psychologia - Bobulska M. (sala 44)
Chemia
2 a LO polic/psych - Cembrzyńska K. (sala 44)
wychowanie fizyczne
2 a LO wf gr 1 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 a LO wf gr 2 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
Matematyka
2 a LO polic/psych - Warmuz M. (sala 44)
język niemiecki
2 a LO niem gr 1 - Fehler A. (sala 48)
język niemiecki
2 a LO niem gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 44)
3 10:00-10:45 wychowanie fizyczne
2 a LO wf gr 1 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 a LO wf gr 2 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
wiedza o społeczeństwie
2 a LO policyjna - Belka K. (sala 53)
Geografia
2 a LO psychologia - Rojowski J. (sala 44)
język angielski
2 a LO ang gr 2 - Włoczka P. (sala 44)
Geografia
2 a LO policyjna - Michalik M. (sala 15)
Religia
2 a LO religia - Jon B. (sala 44)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 a LO religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Historia
2 a LO polic/psych - Rojowski J. (sala 44)
4 11:00-11:45 język angielski
2 a LO ang gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
2 a LO ang gr 2 - Włoczka P. (sala 44)
język angielski
2 a LO ang gr 2 - Włoczka P. (sala 5)
Geografia
2 a LO policyjna - Michalik M. (sala 44)
Biologia
2 a LO policyjna - Cembrzyńska K. (sala 48)
wiedza o społeczeństwie
2 a LO psychologia - Belka K. (sala 44)
Podstawy przedsiębiorczości
2 a LO polic/psych - Bobulska M. (sala 44)
Język polski
2 a LO polic/psych - Staszewska K. (sala 44)
5 11:55-12:40 Matematyka
2 a LO polic/psych - Warmuz M. (sala 44)
Język polski
2 a LO polic/psych - Staszewska K. (sala 44)
prawo cywilne
2 a LO policyjna - Belka K. (sala 24)
Geografia
2 a LO psychologia - Rojowski J. (sala 44)
wiedza o społeczeństwie
2 a LO policyjna - Belka K. (sala 56)
Biologia
2 a LO psychologia - Bobulska M. (sala 44)
Język polski
2 a LO polic/psych - Staszewska K. (sala 44)
6 12:50-13:35 Informatyka
2 a LO inf gr 1 - Winszczyk B. (sala 34)
Informatyka
2 a LO inf gr 2 - Tomalak R. (sala 14)
Matematyka
2 a LO polic/psych - Warmuz M. (sala 44)
Chemia
2 a LO polic/psych - Cembrzyńska K. (sala 44)
język niemiecki
2 a LO niem gr 1 - Fehler A. (sala 48)
język niemiecki
2 a LO niem gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 44)
Matematyka
2 a LO polic/psych - Warmuz M. (sala 44)
7 13:40-14:25 Historia
2 a LO polic/psych - Rojowski J. (sala 44)
Fizyka
2 a LO polic/psych - Tomalak R. (sala 44)
język angielski
2 a LO ang gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
Biologia
2 a LO psychologia - Bobulska M. (sala 44)
Język polski
2 a LO polic/psych - Staszewska K. (sala 44)
język angielski
2 a LO ang gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 44)
8 14:30-15:15 język angielski
2 a LO ang gr 2 - Włoczka P. (sala 44)
Matematyka
2 a LO polic/psych - Warmuz M. (sala 44)
Wychowanie do życia w rodzinie
2 a LO polic/psych - Fajer B. (sala 44)
Biologia
2 a LO policyjna - Cembrzyńska K. (sala 44)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 2 a T ekon/log - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Wykonywanie prac biurowych
2 a T ekonomiści - Niedziela B. (sala 14)
Informatyka
2 a T inf gr2 - Winszczyk B. (sala 34)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
2 a T ekonomiści - Misiak I. (sala 34)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
2 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 27)
Wychowanie do życia w rodzinie
2 a T ekon/log - Fajer B. (sala 27)
1 08:15-09:00 Sporządzanie biznesplanu
2 a T ekonomiści - Misiak I. (sala 34)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
2 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 27)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
2 a T ekonomiści - Misiak I. (sala 34)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
2 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 27)
wychowanie fizyczne
2 a T wf gr1 - Henkel J. (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
2 a T wf gr2 - Kolanik E. (siłow.1 D)
język angielski
2 a T ang gr 1 - Szeliga A. (sala 5)
język angielski
2 a T ang gr 2 - Włoczka P. (sala 27)
Język polski
2 a T ekon/log - Wlazło N. (sala 27)
2 09:05-09:50 Sporządzanie biznesplanu
2 a T ekonomiści - Misiak I. (sala 34)
Organizowanie pracy magazynów
2 a T logistyk - Jarosz-Lewandowska D. (sala 27)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
2 a T ekonomiści - Misiak I. (sala 34)
Organizowanie pracy magazynów
2 a T logistyk - Jarosz-Lewandowska D. (sala 27)
wychowanie fizyczne
2 a T wf gr1 - Henkel J. (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
2 a T wf gr2 - Kolanik E. (siłow.1 D)
Fizyka
2 a T ekon/log - Tomalak R. (sala 27)
Język polski
2 a T ekon/log - Wlazło N. (sala 27)
3 10:00-10:45 Sporządzanie biznesplanu
2 a T ekonomiści - Misiak I. (sala 34)
Obsługa klientów i kontrahentów
2 a T logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 27)
Podstawy przedsiębiorczości
2 a T ekon/log - Bobulska M. (sala 27)
język niemiecki
2 a T niem gr 1 - Fehler A. (sala 27)
język niemiecki
2 a T niem gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 48)
język niemiecki
2 a T niem gr 1 - Fehler A. (sala 27)
język niemiecki
2 a T niem gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 48)
Podstawy ekonomii i statystyki
2 a T ekonomiści - Świerczek K. (sala 27)
Zabezpieczanie majątku
2 a T logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 47)
4 11:00-11:45 Matematyka
2 a T ekon/log - Swiers A. (sala 27)
Matematyka
2 a T ekon/log - Swiers A. (sala 27)
Religia
2 a T religia - Jon B. (sala 27)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 a T religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
Podstawy ekonomii i statystyki
2 a T ekonomiści - Świerczek K. (sala 14)
Organizowanie pracy magazynów
2 a T logistyk - Jarosz-Lewandowska D. (sala 27)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 a T ekonomiści - Fajer B. (sala 56)
Podstawy logistyki
2 a T logistyk - Świerczek K. (sala 27)
5 11:55-12:40 Geografia
2 a T ekon/log - Rojowski J. (sala 27)
Matematyka
2 a T ekon/log - Swiers A. (sala 27)
Biologia
2 a T ekon/log - Bobulska M. (sala 27)
Wykonywanie prac biurowych
2 a T ekonomiści - Niedziela B. (sala 14)
Obsługa klientów i kontrahentów
2 a T logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 27)
Informatyka
2 a T inf gr1 - Winszczyk B. (sala 34)
Zabezpieczanie majątku
2 a T logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 27)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
2 a T wf gr1 - Henkel J. (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
2 a T wf gr2 - Kolanik E. (siłow.1 D)
Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
2 a T ekonomiści - Belka K. (sala 27)
Przechowywanie zapasów
2 a T logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 17)
Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
2 a T ekonomiści - Belka K. (sala 27)
Podstawy logistyki
2 a T logistyk - Świerczek K. (sala 24)
Religia
2 a T religia - Jon B. (sala 27)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 a T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Chemia
2 a T ekon/log - Cembrzyńska K. (sala 27)
7 13:40-14:25 Historia
2 a T ekon/log - Horak-Janikowska M. (sala 27)
zajęcia z wychowawcą
2 a T ekon/log - Fehler A. (sala 27)
Język polski
2 a T ekon/log - Wlazło N. (sala 27)
język angielski
2 a T ang gr 1 - Szeliga A. (sala 5)
język angielski
2 a T ang gr 2 - Włoczka P. (sala 27)
8 14:30-15:15 Historia
2 a T ekon/log - Horak-Janikowska M. (sala 27)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 2 b T rekl/moda - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 wychowanie fizyczne
2 b T wf gr 1 - Henkel J. (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
2 b T wf gr 2 - Czekaj W. (s.gimn.)
Język polski
2 b T rekl/moda - Wlazło N. (sala 40)
1 08:15-09:00 wychowanie fizyczne
2 b T wf gr 1 - Henkel J. (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
2 b T wf gr 2 - Czekaj W. (s.gimn.)
Matematyka
2 b T rekl/moda - Swiers A. (sala 40)
Język polski
2 b T rekl/moda - Wlazło N. (sala 40)
Wychowanie do życia w rodzinie
2 b T rekl/moda - Fajer B. (sala 40)
język angielski
2 b T ang gr 1 - Jastal I. (sala 40)
język angielski
2 b T ang gr 2 - Włoczka P. (sala 5)
2 09:05-09:50 Informatyka
2 b T inf gr 2 - Winszczyk B. (sala 14)
Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
2 b T reklama - Rybicka J. (sala 47)
Język polski
2 b T rekl/moda - Wlazło N. (sala 40)
Podstawy odzieżownictwa
2 b T moda - Rybicka J. (sala 47)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 b T reklama - Puchała A. (sala 49)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda - Kęsik K. (sala 19)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 b T reklama - Puchała A. (sala 49)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda - Kęsik K. (sala 18)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 b T reklama - Puchała A. (sala 49)
3 10:00-10:45 zajęcia z wychowawcą
2 b T rekl/moda - Rybicka J. (sala 40)
wychowanie fizyczne
2 b T wf gr 1 - Henkel J. (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
2 b T wf gr 2 - Czekaj W. (s.gimn.)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 b T moda - Fajer B. (sala 40)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 b T reklama - Puchała A. (sala 49)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda - Kęsik K. (sala 19)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 b T reklama - Puchała A. (sala 49)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda - Kęsik K. (sala 18)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 b T reklama - Puchała A. (sala 49)
4 11:00-11:45 język niemiecki
2 b T niem gr 1 - Fehler A. (sala 40)
język niemiecki
2 b T niem gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 48)
język niemiecki
2 b T niem gr 1 - Fehler A. (sala 40)
język niemiecki
2 b T niem gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 48)
Geografia
2 b T rekl/moda - Michalik M. (sala 40)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda - Kęsik K. (sala 19)
Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
2 b T reklama - Rybicka J. (sala 47)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda - Kęsik K. (sala 18)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 b T reklama - Puchała A. (sala 49)
5 11:55-12:40 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
2 b T moda - Rybicka J. (sala 40)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 b T reklama - Fajer B. (sala 56)
Chemia
2 b T rekl/moda - Majka-Sowińska B. (sala 40)
Matematyka
2 b T rekl/moda - Swiers A. (sala 40)
Fizyka
2 b T rekl/moda - Tomalak R. (sala 40)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda - Kęsik K. (sala 18)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 b T reklama - Puchała A. (sala 49)
6 12:50-13:35 Biologia
2 b T rekl/moda - Bobulska M. (sala 40)
Historia
2 b T rekl/moda - Rojowski J. (sala 40)
Matematyka
2 b T rekl/moda - Swiers A. (sala 40)
Podstawy przedsiębiorczości
2 b T rekl/moda - Bobulska M. (sala 40)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda - Kęsik K. (sala 18)
Podstawy reklamy
2 b T reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 40)
7 13:40-14:25 Religia
2 b T religia - Jon B. (sala 40)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 b T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
język angielski
2 b T ang gr 1 - Jastal I. (sala 40)
język angielski
2 b T ang gr 2 - Włoczka P. (sala 5)
Informatyka
2 b T inf gr 1 - Winszczyk B. (sala 34)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda - Kęsik K. (sala 18)
Religia
2 b T religia - Jon B. (sala 40)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 b T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Historia
2 b T rekl/moda - Rojowski J. (sala 40)
8 14:30-15:15 Podstawy reklamy
2 b T reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 40)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda - Kęsik K. (sala 18)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 3 A/G LO polic/psych - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język polski
3 A/G LO polic/psych - Czekaj S. (sala 22)
zajęcia z wychowawcą
3 A/G LO polic/psych - Belka K. (sala 22)
Język polski
3 A/G LO polic/psych - Czekaj S. (sala 22)
psychologia
3 A/G LO psychologia - Cembrzyńska K. (sala 22)
1 08:15-09:00 wiedza o społeczeństwie
3 A/G LO policyjna - Belka K. (sala 22)
Biologia
3 A/G LO psychologia - Bibiela A. (sala 53)
Historia i Społeczeństwo
3 A/G LO polic/psych - Rojowski J. (sala 22)
prawo karne
3 A/G LO policyjna - Belka K. (sala 22)
Biologia
3 A/G LO psychologia - Bibiela A. (sala 14)
Język polski
3 A/G LO polic/psych - Czekaj S. (sala 22)
Język polski
3 A/G LO polic/psych - Czekaj S. (sala 22)
2 09:05-09:50 Geografia
3 A/G LO policyjna - Michalik M. (sala 22)
Biologia
3 A/G LO psychologia - Bibiela A. (sala 53)
język angielski
3 A/G LO ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
3 A/G LO ang. gr. 2 - Szeliga A. (sala 22)
wiedza o społeczeństwie
3 A/G LO policyjna - Belka K. (sala 22)
Biologia
3 A/G LO psychologia - Bibiela A. (sala 14)
Matematyka
3 A/G LO polic/psych - Swiers A. (sala 22)
Religia
3 A/G LO religia - Fajer B. (sala 22)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 A/G LO religia zwoln - Jurek D. (sala 37)
3 10:00-10:45 Matematyka
3 A/G LO polic/psych - Swiers A. (sala 22)
Matematyka
3 A/G LO polic/psych - Swiers A. (sala 22)
Matematyka
3 A/G LO polic/psych - Swiers A. (sala 22)
Matematyka
3 A/G LO polic/psych - Swiers A. (sala 22)
Matematyka
3 A/G LO polic/psych - Swiers A. (sala 22)
4 11:00-11:45 wychowanie fizyczne
3 A/G LO wf gr. 1 - Czekaj W. (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
3 A/G LO wf gr. 2 - Kolanik E. (siłow.1 D)
Religia
3 A/G LO religia - Fajer B. (sala 22)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 A/G LO religia zwoln - Jurek D. (sala 37)
język angielski
3 A/G LO ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
3 A/G LO ang. gr. 2 - Szeliga A. (sala 22)
język angielski
3 A/G LO ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 5)
Geografia
3 A/G LO policyjna - Michalik M. (sala 22)
wychowanie fizyczne
3 A/G LO wf gr. 1 - Czekaj W. (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
3 A/G LO wf gr. 2 - Kolanik E. (siłow.1 D)
5 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
3 A/G LO wf gr. 1 - Czekaj W. (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
3 A/G LO wf gr. 2 - Kolanik E. (siłow.1 D)
prawo karne
3 A/G LO policyjna - Belka K. (sala 22)
psychologia
3 A/G LO psychologia - Cembrzyńska K. (sala 14)
język angielski
3 A/G LO ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
Geografia
3 A/G LO policyjna - Michalik M. (sala 22)
język niemiecki
3 A/G LO niem.. gr. 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 22)
język niemiecki
3 A/G LO niem.. gr. 2 - Fehler A. (sala 48)
język niemiecki
3 A/G LO niem.. gr. 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 22)
język niemiecki
3 A/G LO niem.. gr. 2 - Fehler A. (sala 48)
6 12:50-13:35 język angielski
3 A/G LO ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
język angielski
3 A/G LO ang. gr. 2 - Szeliga A. (sala 22)
Geografia
3 A/G LO policyjna - Michalik M. (sala 22)
wiedza o społeczeństwie
3 A/G LO policyjna - Belka K. (sala 22)
Wychowanie do życia w rodzinie
3 A/G LO polic/psych - Fajer B. (sala 22)
7 13:40-14:25 język angielski
3 A/G LO ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 53)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 3 A/G T ekon/rach - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Matematyka
3 A/G T ekon/rach - Tomalak R. (sala 50)
Język polski
3 A/G T ekon/rach - Wlazło N. (sala 50)
Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
3 A/G T rachunkowość - Misiak I. (sala 50)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 A/G T ekonomiści - Misiak I. (sala 50)
1 08:15-09:00 wychowanie fizyczne
3 A/G T ekon/rach - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
Język polski
3 A/G T ekon/rach - Wlazło N. (sala 50)
Matematyka
3 A/G T ekon/rach - Tomalak R. (sala 50)
Podstawy ekonomii i statystyki
3 A/G T ekonomiści - Świerczek K. (sala 53)
Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
3 A/G T rachunkowość - Misiak I. (sala 50)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 A/G T ekonomiści - Misiak I. (sala 50)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
3 A/G T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
2 09:05-09:50 Matematyka
3 A/G T ekon/rach - Tomalak R. (sala 50)
Historia i Społeczeństwo
3 A/G T ekon/rach - Horak-Janikowska M. (sala 50)
Geografia
3 A/G T ekon/rach - Michalik M. (sala 50)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/G T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
3 A/G T rachunkowość - Misiak I. (sala 50)
Podstawy ekonomii i statystyki
3 A/G T ekonomiści - Świerczek K. (sala 50)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
3 A/G T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
3 10:00-10:45 Język obcy zawodowy
3 A/G T ekonomiści - Qaddourah H. (sala 50)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
3 A/G T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
wychowanie fizyczne
3 A/G T ekon/rach - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
Język polski
3 A/G T ekon/rach - Wlazło N. (sala 50)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/G T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
3 A/G T rachunkowość - Misiak I. (sala 50)
język angielski
3 A/G T ang. gr. 1 - Włoczka P. (sala 50)
4 11:00-11:45 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 A/G T ekonomiści - Misiak I. (sala 34)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
3 A/G T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
wychowanie fizyczne
3 A/G T ekon/rach - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
język niemiecki
3 A/G T ekon/rach - Fehler A. (sala 50)
Religia
3 A/G T religia - Fajer B. (sala 50)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 A/G T religia zwoln - Wesołka M. (sala 37)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/G T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
3 A/G T rachunkowość - Górny B. (sala 50)
5 11:55-12:40 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 A/G T ekonomiści - Misiak I. (sala 34)
Język obcy zawodowy
3 A/G T rachunkowość - Qaddourah H. (sala 50)
zajęcia z wychowawcą
3 A/G T ekon/rach - Misiak I. (sala 50)
język angielski
3 A/G T ang. gr. 1 - Włoczka P. (sala 50)
Geografia
3 A/G T ekon/rach - Michalik M. (sala 50)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/G T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
3 A/G T rachunkowość - Górny B. (sala 50)
6 12:50-13:35 język angielski
3 A/G T ang. gr. 1 - Włoczka P. (sala 50)
Matematyka
3 A/G T ekon/rach - Tomalak R. (sala 50)
Religia
3 A/G T religia - Fajer B. (sala 50)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 A/G T religia zwoln - Jurek D. (sala 37)
Matematyka
3 A/G T ekon/rach - Tomalak R. (sala 50)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/G T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
3 A/G T rachunkowość - Górny B. (sala 50)
7 13:40-14:25 Wychowanie do życia w rodzinie
3 A/G T ekon/rach - Fajer B. (sala 50)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 3 A/P LO policyjna/psychologia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 prawo karne
3 A/P policyjna - Belka K. (sala 21)
Biologia
3 A/P psychologiczna - Bobulska M. (sala 43)
Język polski
3 A/P LO policyjna/psychologia - Staszewska K. (sala 43)
1 08:15-09:00 Matematyka
3 A/P LO policyjna/psychologia - Warmuz M. (sala 43)
Język polski
3 A/P LO policyjna/psychologia - Staszewska K. (sala 43)
Chemia
3 A/P LO policyjna/psychologia - Cembrzyńska K. (sala 43)
2 09:05-09:50 Język polski
3 A/P LO policyjna/psychologia - Staszewska K. (sala 43)
Geografia
3 A/P policyjna - Michalik M. (sala 56)
Biologia
3 A/P psychologiczna - Bobulska M. (sala 43)
Religia
3 A/P religia - Jon B. (sala 43)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 A/P religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
język niemiecki
3 A/P niem. gr 1 - Fehler A. (sala 48)
język niemiecki
3 A/P niem. gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 43)
wychowanie fizyczne
3 A/P wf gr 1 - Czekaj W. (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
3 A/P wf gr 2 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
3 10:00-10:45 język angielski
3 A/P ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 53)
wiedza o społeczeństwie
3 A/P policyjna - Belka K. (sala 43)
Matematyka
3 A/P LO policyjna/psychologia - Warmuz M. (sala 43)
język angielski
3 A/P ang. gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 43)
język angielski
3 A/P ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 5)
zajęcia z wychowawcą
3 A/P LO policyjna/psychologia - Michalik M. (sala 43)
Informatyka
3 A/P inf. gr 2 - Winszczyk B. (sala 34)
Biologia
3 A/P policyjna - Cembrzyńska K. (sala 43)
4 11:00-11:45 Matematyka
3 A/P LO policyjna/psychologia - Warmuz M. (sala 43)
Matematyka
3 A/P LO policyjna/psychologia - Warmuz M. (sala 43)
Podstawy przedsiębiorczości
3 A/P LO policyjna/psychologia - Bobulska M. (sala 43)
Język polski
3 A/P LO policyjna/psychologia - Staszewska K. (sala 43)
Religia
3 A/P religia - Jon B. (sala 43)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 A/P religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
5 11:55-12:40 Fizyka
3 A/P LO policyjna/psychologia - Tomalak R. (sala 43)
Geografia
3 A/P policyjna - Michalik M. (sala 53)
Biologia
3 A/P psychologiczna - Bobulska M. (sala 43)
język niemiecki
3 A/P niem. gr 1 - Fehler A. (sala 48)
język niemiecki
3 A/P niem. gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 43)
język angielski
3 A/P ang. gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 43)
język angielski
3 A/P ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 5)
język angielski
3 A/P ang. gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 43)
język angielski
3 A/P ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 5)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
3 A/P wf gr 1 - Czekaj W. (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
3 A/P wf gr 2 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
Historia
3 A/P LO policyjna/psychologia - Horak-Janikowska M. (sala 43)
język angielski
3 A/P ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 43)
Informatyka
3 A/P inf. gr 1 - Winszczyk B. (sala 34)
Historia
3 A/P LO policyjna/psychologia - Horak-Janikowska M. (sala 43)
Fizyka
3 A/P LO policyjna/psychologia - Tomalak R. (sala 43)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
3 A/P wf gr 1 - Czekaj W. (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
3 A/P wf gr 2 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
wiedza o społeczeństwie
3 A/P policyjna - Belka K. (sala 43)
Geografia
3 A/P psychologiczna - Rojowski J. (sala 14)
Matematyka
3 A/P LO policyjna/psychologia - Warmuz M. (sala 43)
Geografia
3 A/P policyjna - Michalik M. (sala 28)
psychologia
3 A/P psychologiczna - Cembrzyńska K. (sala 43)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 3 A/P T ekon/rach - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język obcy zawodowy
3 A/P T rachunkowość - Qaddourah H. (sala 4)
Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
3 A/P T rachunkowość - Misiak I. (sala 4)
1 08:15-09:00 język angielski
3 A/P T ekon/rach - Eckert - Kinecka J. (sala 4)
Historia
3 A/P T ekon/rach - Horak-Janikowska M. (sala 4)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/P T ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
3 A/P T rachunkowość - Misiak I. (sala 4)
język niemiecki
3 A/P T ekon/rach - Jarosz-Lewandowska D. (sala 4)
Matematyka
3 A/P T ekon/rach - Swiers A. (sala 4)
2 09:05-09:50 Religia
3 A/P T religia - Jon B. (sala 4)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 A/P T religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
Język obcy zawodowy
3 A/P T ekonomista - Qaddourah H. (sala 4)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
3 A/P T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/P T ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
3 A/P T rachunkowość - Górny B. (sala 4)
wychowanie fizyczne
3 A/P T ekon/rach - Kolanik E. (s.gimn.)
Historia
3 A/P T ekon/rach - Horak-Janikowska M. (sala 4)
3 10:00-10:45 Podstawy przedsiębiorczości
3 A/P T ekon/rach - Winszczyk B. (sala 4)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 A/P T ekonomista - Misiak I. (sala 4)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
3 A/P T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
Podstawy ekonomii i statystyki
3 A/P T ekonomista - Świerczek K. (sala 14)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
3 A/P T rachunkowość - Górny B. (sala 4)
język angielski
3 A/P T ekon/rach - Eckert - Kinecka J. (sala 4)
Religia
3 A/P T religia - Jon B. (sala 4)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 A/P T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
4 11:00-11:45 język niemiecki
3 A/P T ekon/rach - Jarosz-Lewandowska D. (sala 4)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 A/P T ekonomista - Misiak I. (sala 4)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
3 A/P T rachunkowość - Kowalska R. (sala 35)
Matematyka
3 A/P T ekon/rach - Swiers A. (sala 4)
Matematyka
3 A/P T ekon/rach - Swiers A. (sala 4)
Geografia
3 A/P T ekon/rach - Michalik M. (sala 4)
5 11:55-12:40 zajęcia z wychowawcą
3 A/P T ekon/rach - Kowalska R. (sala 4)
Język polski
3 A/P T ekon/rach - Wlazło N. (sala 4)
Informatyka
3 A/P T ekon/rach - Winszczyk B. (sala 34)
Język polski
3 A/P T ekon/rach - Wlazło N. (sala 4)
Chemia
3 A/P T ekon/rach - Majka-Sowińska B. (sala 4)
6 12:50-13:35 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/P T ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
3 A/P T rachunkowość - Misiak I. (sala 4)
Język polski
3 A/P T ekon/rach - Wlazło N. (sala 4)
Biologia
3 A/P T ekon/rach - Bobulska M. (sala 4)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 A/P T ekonomista - Misiak I. (sala 34)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
3 A/P T rachunkowość - Górny B. (sala 4)
wychowanie fizyczne
3 A/P T ekon/rach - Kolanik E. (s.gimn.)
7 13:40-14:25 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/P T ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
3 A/P T rachunkowość - Misiak I. (sala 4)
Matematyka
3 A/P T ekon/rach - Swiers A. (sala 4)
Matematyka
3 A/P T ekon/rach - Swiers A. (sala 4)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 A/P T ekonomista - Misiak I. (sala 34)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
3 A/P T rachunkowość - Górny B. (sala 4)
wychowanie fizyczne
3 A/P T ekon/rach - Kolanik E. (s.gimn.)
8 14:30-15:15 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/P T ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
Podstawy ekonomii i statystyki
3 A/P T ekonomista - Świerczek K. (sala 4)
Fizyka
3 A/P T ekon/rach - Tomalak R. (sala 4)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 3 B/G T reklama moda - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 zajęcia z wychowawcą
3 B/G T reklama moda - Kęsik K. (sala 32)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda - Kęsik K. (sala 18)
1 08:15-09:00 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda - Kęsik K. (sala 18)
Język obcy zawodowy
3 B/G T reklama - Qaddourah H. (sala 32)
Podstawy odzieżownictwa
3 B/G T moda - Rybicka J. (sala 47)
Język obcy zawodowy
3 B/G T reklama - Qaddourah H. (sala 32)
Historia i Społeczeństwo
3 B/G T reklama moda - Horak-Janikowska M. (sala 32)
język niemiecki
3 B/G T reklama moda - Fehler A. (sala 32)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda - Kęsik K. (sala 18)
Geografia
3 B/G T reklama - Rojowski J. (sala 32)
2 09:05-09:50 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda - Kęsik K. (sala 18)
Realizowanie kampanii eklamowej
3 B/G T reklama - Puchała A. (sala 49)
wychowanie fizyczne
3 B/G T reklama moda - Tarczyńska E. (s.gimn.)
Matematyka
3 B/G T reklama moda - Swiers A. (sala 32)
Chemia
3 B/G T moda - Majka-Sowińska B. (sala 32)
Geografia
3 B/G T reklama - Rojowski J. (sala 21)
Matematyka
3 B/G T reklama moda - Swiers A. (sala 32)
3 10:00-10:45 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda - Kęsik K. (sala 18)
Realizowanie kampanii eklamowej
3 B/G T reklama - Puchała A. (sala 49)
Język polski
3 B/G T reklama moda - Staszewska K. (sala 32)
język angielski
3 B/G T reklama moda - Jastal I. (sala 32)
język angielski
3 B/G T reklama moda - Jastal I. (sala 32)
Religia
3 B/G T religia - Fajer B. (sala 32)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 B/G T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
4 11:00-11:45 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda - Kęsik K. (sala 18)
Realizowanie kampanii eklamowej
3 B/G T reklama - Puchała A. (sala 49)
Język polski
3 B/G T reklama moda - Staszewska K. (sala 32)
Religia
3 B/G T religia - Fajer B. (sala 32)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 B/G T religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda - Nobis-Biernacka S. (sala 32)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 B/G T reklama - Puchała A. (sala 49)
wychowanie fizyczne
3 B/G T reklama moda - Tarczyńska E. (s.gimn.)
5 11:55-12:40 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda - Kęsik K. (sala 18)
Planowanie kampanii reklamowej
3 B/G T reklama - Puchała A. (sala 49)
język angielski
3 B/G T reklama moda - Jastal I. (sala 32)
Język obcy zawodowy
3 B/G T moda - Qaddourah H. (sala 32)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 B/G T reklama - Puchała A. (sala 49)
Matematyka
3 B/G T reklama moda - Swiers A. (sala 32)
wychowanie fizyczne
3 B/G T reklama moda - Tarczyńska E. (s.gimn.)
6 12:50-13:35 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda - Kęsik K. (sala 18)
Planowanie kampanii reklamowej
3 B/G T reklama - Puchała A. (sala 49)
Matematyka
3 B/G T reklama moda - Swiers A. (sala 32)
Chemia
3 B/G T moda - Majka-Sowińska B. (sala 32)
Planowanie kampanii reklamowej
3 B/G T reklama - Puchała A. (sala 49)
Matematyka
3 B/G T reklama moda - Swiers A. (sala 32)
Język polski
3 B/G T reklama moda - Staszewska K. (sala 32)
7 13:40-14:25 Planowanie kampanii reklamowej
3 B/G T reklama - Puchała A. (sala 49)
Planowanie kampanii reklamowej
3 B/G T reklama - Puchała A. (sala 49)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda - Nobis-Biernacka S. (sala 32)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 3 B/P T reklama moda - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Informatyka
3 B/P T inf. gr. 1 - Winszczyk B. (sala 14)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda - Rybkowska A. (sala 18)
Religia
3 B/P T religia - Jon B. (sala 3)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 B/P T religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
1 08:15-09:00 Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda - Nobis-Biernacka S. (sala 3)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 B/P T reklama - Puchała A. (sala 49)
Podstawy przedsiębiorczości
3 B/P T reklama moda - Bobulska M. (sala 3)
Matematyka
3 B/P T reklama moda - Swiers A. (sala 3)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda - Rybkowska A. (sala 18)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 B/P T reklama - Puchała A. (sala 49)
Informatyka
3 B/P T inf. gr. 2 - Winszczyk B. (sala 34)
Język obcy zawodowy
3 B/P T reklama - Szeliga A. (sala 3)
2 09:05-09:50 Matematyka
3 B/P T reklama moda - Swiers A. (sala 3)
Matematyka
3 B/P T reklama moda - Swiers A. (sala 3)
Język polski
3 B/P T reklama moda - Wlazło N. (sala 3)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda - Rybkowska A. (sala 18)
Planowanie kampanii reklamowej
3 B/P T reklama - Rybicka J. (sala 47)
Chemia
3 B/P T reklama moda - Majka-Sowińska B. (sala 3)
3 10:00-10:45 język niemiecki
3 B/P T niem. gr. 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 3)
język niemiecki
3 B/P T niem. gr. 2 - Fehler A. (sala 48)
Język polski
3 B/P T reklama moda - Wlazło N. (sala 3)
wychowanie fizyczne
3 B/P T wf. gr. 1 - Henkel J. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 B/P T wf. gr. 2 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda - Rybkowska A. (sala 18)
Planowanie kampanii reklamowej
3 B/P T reklama - Rybicka J. (sala 47)
Fizyka
3 B/P T reklama moda - Tomalak R. (sala 3)
4 11:00-11:45 język angielski
3 B/P T ang. gr. 1 - Jastal I. (sala 5)
język angielski
3 B/P T ang. gr. 2 - Szeliga A. (sala 3)
Język polski
3 B/P T reklama moda - Wlazło N. (sala 3)
wychowanie fizyczne
3 B/P T wf. gr. 1 - Henkel J. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 B/P T wf. gr. 2 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda - Rybkowska A. (sala 18)
Język obcy zawodowy
3 B/P T reklama - Szeliga A. (sala 3)
Matematyka
3 B/P T reklama moda - Swiers A. (sala 3)
5 11:55-12:40 Religia
3 B/P T religia - Jon B. (sala 3)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 B/P T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Historia
3 B/P T reklama moda - Horak-Janikowska M. (sala 3)
język angielski
3 B/P T ang. gr. 1 - Jastal I. (sala 5)
język angielski
3 B/P T ang. gr. 2 - Szeliga A. (sala 3)
Biologia
3 B/P T reklama moda - Cembrzyńska K. (sala 3)
Geografia
3 B/P T reklama moda - Michalik M. (sala 3)
6 12:50-13:35 Język obcy zawodowy
3 B/P T moda - Qaddourah H. (sala 3)
Planowanie kampanii reklamowej
3 B/P T reklama - Rybicka J. (sala 47)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda - Kęsik K. (sala 19)
Realizowanie kampanii eklamowej
3 B/P T reklama - Puchała A. (sala 49)
język niemiecki
3 B/P T niem. gr. 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 3)
język niemiecki
3 B/P T niem. gr. 2 - Fehler A. (sala 48)
wychowanie fizyczne
3 B/P T wf. gr. 1 - Henkel J. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 B/P T wf. gr. 2 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
zajęcia z wychowawcą
3 B/P T reklama moda - Szeliga A. (sala 3)
7 13:40-14:25 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda - Kęsik K. (sala 3)
Planowanie kampanii reklamowej
3 B/P T reklama - Rybicka J. (sala 47)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda - Kęsik K. (sala 19)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 B/P T reklama - Puchała A. (sala 49)
Historia
3 B/P T reklama moda - Horak-Janikowska M. (sala 3)
Matematyka
3 B/P T reklama moda - Swiers A. (sala 3)
8 14:30-15:15 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda - Kęsik K. (sala 3)
Realizowanie kampanii eklamowej
3 B/P T reklama - Puchała A. (sala 49)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda - Kęsik K. (sala 19)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 B/P T reklama - Puchała A. (sala 49)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 3 C/G T logistyk - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język polski
3 C/G T logistyk - Staszewska K. (sala 41)
Organizowanie procesów transportowych
3 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 41)
1 08:15-09:00 Język polski
3 C/G T logistyk - Staszewska K. (sala 41)
Matematyka
3 C/G T logistyk - Warmuz M. (sala 41)
Organizowanie procesów transportowych
3 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 41)
język angielski
3 C/G T ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 14)
język angielski
3 C/G T ang. gr. 2 - Jastal I. (sala 41)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 41)
2 09:05-09:50 Język obcy zawodowy
3 CGT J. obcy zaw. gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 56)
Język obcy zawodowy
3 CGT J. obcy zaw. gr 2 - Włoczka P. (sala 41)
Matematyka
3 C/G T logistyk - Warmuz M. (sala 41)
Organizowanie procesów transportowych
3 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 41)
Podstawy logistyki
3 C/G T logistyk - Świerczek K. (sala 41)
Geografia-R.
3 C/G T logistyk - Rojowski J. (sala 41)
3 10:00-10:45 język angielski
3 C/G T ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 14)
język angielski
3 C/G T ang. gr. 2 - Jastal I. (sala 41)
język niemiecki
3 C/G T niem. gr. 1 - Fehler A. (sala 41)
język niemiecki
3 C/G T niem. gr. 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 48)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 41)
Język polski
3 C/G T logistyk - Staszewska K. (sala 41)
język angielski
3 C/G T ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 40)
język angielski
3 C/G T ang. gr. 2 - Jastal I. (sala 41)
4 11:00-11:45 wychowanie fizyczne
3 C/G T wf. gr. 1 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 C/G T wf. gr. 2 - Henkel J. (sala gimn. 2)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 41)
Geografia-R.
3 C/G T logistyk - Rojowski J. (sala 41)
Historia i Społeczeństwo
3 C/G T logistyk - Rojowski J. (sala 41)
Planowanie procesów transportowych
3 C/G T logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 41)
5 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
3 C/G T wf. gr. 1 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 C/G T wf. gr. 2 - Henkel J. (sala gimn. 2)
Organizowanie procesów transportowych
3 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 41)
Podstawy logistyki
3 C/G T logistyk - Świerczek K. (sala 41)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 41)
Religia
3 C/G T religia - Fajer B. (sala 41)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 C/G T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
6 12:50-13:35 Matematyka
3 C/G T logistyk - Warmuz M. (sala 41)
Organizowanie procesów transportowych
3 C/G T logistyk - Domałeczna A. (sala 41)
Matematyka
3 C/G T logistyk - Warmuz M. (sala 41)
Wychowanie do życia w rodzinie
3 C/G T logistyk - Fajer B. (sala 41)
wychowanie fizyczne
3 C/G T wf. gr. 1 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 C/G T wf. gr. 2 - Henkel J. (sala gimn. 2)
7 13:40-14:25 Matematyka
3 C/G T logistyk - Warmuz M. (sala 41)
Religia
3 C/G T religia - Fajer B. (sala 41)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 C/G T religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
8 14:30-15:15 zajęcia z wychowawcą
3 C/G T logistyk - Warmuz M. (sala 41)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 3 C/P T logistyk - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Geografia
3 C/P T logistyk - Michalik M. (sala 45)
Język polski
3 C/P T logistyk - Czekaj S. (sala 45)
Informatyka
3 C/P T inf. gr. 1 - Winszczyk B. (sala 34)
1 08:15-09:00 Język polski
3 C/P T logistyk - Czekaj S. (sala 45)
Język polski
3 C/P T logistyk - Czekaj S. (sala 45)
język niemiecki
3 C/P T niem. gr. 1 - Fehler A. (sala 45)
język niemiecki
3 C/P T niem. gr. 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 48)
Podstawy przedsiębiorczości
3 C/P T logistyk - Bobulska M. (sala 45)
Podstawy logistyki
3 C/P T logistyk - Świerczek K. (sala 45)
2 09:05-09:50 Planowanie procesów transportowych
3 C/P T logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 45)
Organizowanie procesów transportowych
3 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 45)
Matematyka
3 C/P T logistyk - Tomalak R. (sala 45)
Planowanie procesów transportowych
3 C/P T logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 45)
Matematyka
3 C/P T logistyk - Tomalak R. (sala 45)
3 10:00-10:45 Matematyka
3 C/P T logistyk - Tomalak R. (sala 45)
Organizowanie procesów transportowych
3 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 45)
Historia
3 C/P T logistyk - Horak-Janikowska M. (sala 45)
Religia
3 C/P T religia - Fajer B. (sala 45)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 C/P T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 45)
4 11:00-11:45 Matematyka
3 C/P T logistyk - Tomalak R. (sala 45)
wychowanie fizyczne
3 C/P T wf. gr. 1 - Czekaj W. (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
3 C/P T wf. gr. 2 - Henkel J. (sala gimn. 2)
Organizowanie procesów transportowych
3 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 45)
wychowanie fizyczne
3 C/P T wf. gr. 1 - Czekaj W. (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
3 C/P T wf. gr. 2 - Henkel J. (sala gimn. 2)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 45)
5 11:55-12:40 język angielski
3 C/P T ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 45)
język angielski
3 C/P T ang. gr. 2 - Jastal I. (sala 53)
Religia
3 C/P T religia - Fajer B. (sala 45)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 C/P T religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
Organizowanie procesów transportowych
3 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 45)
wychowanie fizyczne
3 C/P T wf. gr. 1 - Czekaj W. (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
3 C/P T wf. gr. 2 - Henkel J. (sala gimn. 2)
Fizyka
3 C/P T logistyk - Tomalak R. (sala 45)
6 12:50-13:35 Historia
3 C/P T logistyk - Horak-Janikowska M. (sala 45)
język niemiecki
3 C/P T niem. gr. 1 - Fehler A. (sala 45)
język niemiecki
3 C/P T niem. gr. 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 48)
język angielski
3 C/P T ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 45)
język angielski
3 C/P T ang. gr. 2 - Jastal I. (sala 53)
zajęcia z wychowawcą
3 C/P T logistyk - Eckert - Kinecka J. (sala 45)
Język obcy zawodowy
3 c PT j.obcy zaw. gr 2 - Włoczka P. (sala 45)
Język obcy zawodowy
3 p T j. obcy zaw. gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 5)
7 13:40-14:25 Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 45)
Chemia
3 C/P T logistyk - Cembrzyńska K. (sala 45)
Podstawy logistyki
3 C/P T logistyk - Świerczek K. (sala 45)
Matematyka
3 C/P T logistyk - Tomalak R. (sala 45)
8 14:30-15:15 Informatyka
3 C/P T inf. gr. 2 - Winszczyk B. (sala 34)
Biologia
3 C/P T logistyk - Cembrzyńska K. (sala 45)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 4 A T ekonomista/logistyk - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 wychowanie fizyczne
4 A T ekonomista/logistyk - Kolanik E. (s.gimn.)
Język polski
4 A T ekonomista/logistyk - Staszewska K. (sala 28)
Język polski
4 A T ekonomista/logistyk - Staszewska K. (sala 28)
1 08:15-09:00 wychowanie fizyczne
4 A T ekonomista/logistyk - Kolanik E. (s.gimn.)
Matematyka
4 A T ekonomista/logistyk - Grzelewska M. (sala 28)
język angielski
4 A T ekonomista/logistyk - Jastal I. (sala 28)
Język polski
4 A T ekonomista/logistyk - Staszewska K. (sala 28)
Język polski
4 A T ekonomista/logistyk - Staszewska K. (sala 28)
2 09:05-09:50 język angielski
4 A T ekonomista/logistyk - Jastal I. (sala 28)
Geografia
4 A T ekonomista/logistyk - Rojowski J. (sala 28)
Geografia
4 A T ekonomista/logistyk - Rojowski J. (sala 28)
Religia
4 A T religia - Jon B. (sala 28)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 A T religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
język angielski
4 A T ekonomista/logistyk - Jastal I. (sala 28)
3 10:00-10:45 Religia
4 A T religia - Jon B. (sala 28)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 A T religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
Matematyka
4 A T ekonomista/logistyk - Grzelewska M. (sala 28)
Matematyka
4 A T ekonomista/logistyk - Grzelewska M. (sala 28)
wychowanie fizyczne
4 A T ekonomista/logistyk - Kolanik E. (s.gimn.)
Matematyka
4 A T ekonomista/logistyk - Grzelewska M. (sala 28)
4 11:00-11:45 zajęcia z wychowawcą
4 A T ekonomista/logistyk - Winszczyk B. (sala 28)
Historia i Społeczeństwo
4 A T ekonomista/logistyk - Horak-Janikowska M. (sala 28)
Historia i Społeczeństwo
4 A T ekonomista/logistyk - Horak-Janikowska M. (sala 28)
język niemiecki
4 A T ekonomista/logistyk - Drzewiecka - Świderska A. (sala 28)
Geografia
4 A T ekonomista/logistyk - Rojowski J. (sala 28)
5 11:55-12:40 język niemiecki
4 A T ekonomista/logistyk - Drzewiecka - Świderska A. (sala 28)
Geografia
4 A T ekonomista/logistyk - Rojowski J. (sala 28)
Język polski
4 A T ekonomista/logistyk - Staszewska K. (sala 28)
język angielski
4 A T ekonomista/logistyk - Jastal I. (sala 28)
Geografia
4 A T ekonomista/logistyk - Rojowski J. (sala 28)
6 12:50-13:35 Matematyka
4 A T ekonomista/logistyk - Grzelewska M. (sala 28)
język angielski
4 A T ekonomista/logistyk - Jastal I. (sala 28)
Matematyka
4 A T ekonomista/logistyk - Grzelewska M. (sala 28)
Matematyka
4 A T ekonomista/logistyk - Grzelewska M. (sala 28)
Matematyka
4 A T ekonomista/logistyk - Grzelewska M. (sala 28)
7 13:40-14:25 język niemiecki
4 A T ekonomista/logistyk - Drzewiecka - Świderska A. (sala 28)
8 14:30-15:15 Geografia
4 A T ekonomista/logistyk - Rojowski J. (sala 28)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 4 B T reklama/ moda - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Matematyka
4 B T reklama/ moda - Warmuz M. (sala 17)
Chemia
4 B T moda - Cembrzyńska K. (sala 17)
Matematyka
4 B T reklama/ moda - Warmuz M. (sala 17)
1 08:15-09:00 Chemia
4 B T moda - Cembrzyńska K. (sala 40)
Geografia
4 B T reklama - Michalik M. (sala 17)
Język polski
4 B T reklama/ moda - Staszewska K. (sala 17)
Matematyka
4 B T reklama/ moda - Warmuz M. (sala 17)
język niemiecki
4 B T reklama/ moda - Fehler A. (sala 17)
2 09:05-09:50 Matematyka
4 B T reklama/ moda - Warmuz M. (sala 17)
Język polski
4 B T reklama/ moda - Staszewska K. (sala 17)
Język polski
4 B T reklama/ moda - Staszewska K. (sala 17)
Język polski
4 B T reklama/ moda - Staszewska K. (sala 17)
Religia
4 B T religia - Jon B. (sala 17)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 B T religia zwoln. - Jurek D. (sala 37)
3 10:00-10:45 Chemia
4 B T moda - Cembrzyńska K. (sala 32)
Geografia
4 B T reklama - Michalik M. (sala 17)
Chemia
4 B T moda - Cembrzyńska K. (sala 21)
Geografia
4 B T reklama - Michalik M. (sala 17)
Historia i Społeczeństwo
4 B T reklama/ moda - Rojowski J. (sala 17)
język angielski
4 B T reklama/ moda - Szeliga A. (sala 17)
język angielski
4 B T reklama/ moda - Szeliga A. (sala 17)
4 11:00-11:45 Język polski
4 B T reklama/ moda - Staszewska K. (sala 17)
język angielski
4 B T reklama/ moda - Szeliga A. (sala 17)
zajęcia z wychowawcą
4 B T reklama/ moda - Staszewska K. (sala 17)
język niemiecki
4 B T reklama/ moda - Fehler A. (sala 17)
Matematyka
4 B T reklama/ moda - Warmuz M. (sala 17)
5 11:55-12:40 język niemiecki
4 B T reklama/ moda - Fehler A. (sala 17)
Matematyka
4 B T reklama/ moda - Warmuz M. (sala 17)
Matematyka
4 B T reklama/ moda - Warmuz M. (sala 17)
Religia
4 B T religia - Jon B. (sala 17)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 B T religia zwoln. - Wesołka M. (sala 37)
Matematyka
4 B T reklama/ moda - Warmuz M. (sala 17)
6 12:50-13:35 Historia i Społeczeństwo
4 B T reklama/ moda - Rojowski J. (sala 17)
wychowanie fizyczne
4 B T reklama/ moda - Kolanik E. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
4 B T reklama/ moda - Kolanik E. (s.gimn.)
Chemia
4 B T moda - Cembrzyńska K. (sala 3)
Geografia
4 B T reklama - Michalik M. (sala 17)
Historia i Społeczeństwo
4 B T reklama/ moda - Rojowski J. (sala 17)
7 13:40-14:25 język angielski
4 B T reklama/ moda - Szeliga A. (sala 17)
wychowanie fizyczne
4 B T reklama/ moda - Kolanik E. (sala gimn. 2)
język angielski
4 B T reklama/ moda - Szeliga A. (sala 17)
Chemia
4 B T moda - Cembrzyńska K. (sala 15)
Geografia
4 B T reklama - Michalik M. (sala 17)
8 14:30-15:15 Geografia
4 B T reklama - Michalik M. (sala 17)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Belka Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 prawo karne
3 A/P policyjna (sala 21)
wiedza o społeczeństwie
1 b psychologia (sala 15)
zajęcia z wychowawcą
3 A/G LO polic/psych (sala 22)
1 08:15-09:00 wiedza o społeczeństwie
3 A/G LO policyjna (sala 22)
wiedza o społeczeństwie
1 a policyjna (sala 24)
prawo karne
3 A/G LO policyjna (sala 22)
2 09:05-09:50 wiedza o społeczeństwie
2 a LO policyjna (sala 32)
wiedza o społeczeństwie
3 A/G LO policyjna (sala 22)
3 10:00-10:45 wiedza o społeczeństwie
3 A/P policyjna (sala 43)
wiedza o społeczeństwie
2 a LO policyjna (sala 53)
4 11:00-11:45 wiedza o społeczeństwie
1 a policyjna (sala 24)
wiedza o społeczeństwie
2 a LO psychologia (sala 44)
wiedza o społeczeństwie
1 a policyjna (sala 24)
5 11:55-12:40 prawo karne
3 A/G LO policyjna (sala 22)
prawo cywilne
2 a LO policyjna (sala 24)
wiedza o społeczeństwie
2 a LO policyjna (sala 56)
6 12:50-13:35 Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
2 a T ekonomiści (sala 27)
Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
2 a T ekonomiści (sala 27)
wiedza o społeczeństwie
3 A/G LO policyjna (sala 22)
7 13:40-14:25 wiedza o społeczeństwie
3 A/P policyjna (sala 43)
Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
1 aT ekonomista (sala 22)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Bibiela Aleksandra - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Biologia
3 A/G LO psychologia (sala 53)
Biologia
3 A/G LO psychologia (sala 14)
2 09:05-09:50 Biologia
3 A/G LO psychologia (sala 53)
Biologia
3 A/G LO psychologia (sala 14)
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Bobulska Maria - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Biologia
3 A/P psychologiczna (sala 43)
1 08:15-09:00 Biologia
1 b T rekl./moda (sala 21)
Podstawy przedsiębiorczości
3 B/P T reklama moda (sala 3)
Podstawy przedsiębiorczości
3 C/P T logistyk (sala 45)
2 09:05-09:50 Biologia
2 a LO psychologia (sala 44)
Biologia
3 A/P psychologiczna (sala 43)
3 10:00-10:45 Biologia
1 b psychologia (sala 15)
Podstawy przedsiębiorczości
2 a T ekon/log (sala 27)
Biologia
1 b psychologia (sala 15)
4 11:00-11:45 Biologia
1 a T ekon./log. (sala 31)
Podstawy przedsiębiorczości
3 A/P LO policyjna/psychologia (sala 43)
Podstawy przedsiębiorczości
2 a LO polic/psych (sala 44)
5 11:55-12:40 Biologia
3 A/P psychologiczna (sala 43)
Biologia
2 a T ekon/log (sala 27)
Biologia
2 a LO psychologia (sala 44)
6 12:50-13:35 Biologia
2 b T rekl/moda (sala 40)
Biologia
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
Podstawy przedsiębiorczości
2 b T rekl/moda (sala 40)
7 13:40-14:25 Biologia
2 a LO psychologia (sala 44)
Biologia
1 a policyjna (sala 24)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Cembrzyńska Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 psychologia
2 a LO psychologia (sala 44)
Chemia
4 B T moda (sala 17)
psychologia
3 A/G LO psychologia (sala 22)
1 08:15-09:00 Chemia
4 B T moda (sala 40)
zajęcia z wychowawcą
1 b psychologia (sala 15)
Chemia
3 A/P LO policyjna/psychologia (sala 43)
2 09:05-09:50 Chemia
1 b T rekl./moda (sala 21)
Chemia
2 a LO polic/psych (sala 44)
Chemia
1 a policyjna (sala 24)
3 10:00-10:45 Chemia
4 B T moda (sala 32)
Chemia
4 B T moda (sala 21)
Biologia
3 A/P policyjna (sala 43)
4 11:00-11:45 Chemia
1 a T ekon./log. (sala 31)
Biologia
2 a LO policyjna (sala 48)
5 11:55-12:40 psychologia
3 A/G LO psychologia (sala 14)
Biologia
3 B/P T reklama moda (sala 3)
Chemia
1 b psychologia (sala 15)
6 12:50-13:35 Chemia
2 a LO polic/psych (sala 44)
Chemia
4 B T moda (sala 3)
Chemia
2 a T ekon/log (sala 27)
7 13:40-14:25 Chemia
3 C/P T logistyk (sala 45)
psychologia
3 A/P psychologiczna (sala 43)
Chemia
4 B T moda (sala 15)
8 14:30-15:15 Biologia
3 C/P T logistyk (sala 45)
Biologia
2 a LO policyjna (sala 44)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Ciepłak Bogdan - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Czekaj Sylwia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język polski
3 A/G LO polic/psych (sala 22)
Język polski
3 C/P T logistyk (sala 45)
Język polski
3 A/G LO polic/psych (sala 22)
1 08:15-09:00 Język polski
3 C/P T logistyk (sala 45)
Język polski
3 C/P T logistyk (sala 45)
Język polski
3 A/G LO polic/psych (sala 22)
Język polski
3 A/G LO polic/psych (sala 22)
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Czekaj Wiesław - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 wychowanie fizyczne
2 b T wf gr 2 (s.gimn.)
1 08:15-09:00 wychowanie fizyczne
2 b T wf gr 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 a LO wf gr 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 1 (sala gimn. 2)
2 09:05-09:50 wychowanie fizyczne
1 a wf gr 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 a LO wf gr 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 bT wf gr 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 A/P wf gr 1 (s.Samoob.)
3 10:00-10:45 wychowanie fizyczne
2 a LO wf gr 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 b T wf gr 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 bT wf gr 1 (sala gimn. 2)
4 11:00-11:45 wychowanie fizyczne
3 A/G LO wf gr. 1 (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
3 C/P T wf. gr. 1 (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 C/P T wf. gr. 1 (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
3 A/G LO wf gr. 1 (s.Samoob.)
5 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
3 A/G LO wf gr. 1 (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 C/P T wf. gr. 1 (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
1 bT wf gr 1 (sala gimn. 2)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
3 A/P wf gr 1 (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 2 (sala gimn. 2)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
3 A/P wf gr 1 (s.Samoob.)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Domałeczna Agnieszka - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Przyjmowanie i wydawanie zapasów
1 aT logistyk (sala 31)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
2 a T logistyk (sala 27)
Organizowanie procesów transportowych
3 C/G T logistyk (sala 41)
1 08:15-09:00 Przyjmowanie i wydawanie zapasów
2 a T logistyk (sala 27)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
2 a T logistyk (sala 27)
Organizowanie procesów transportowych
3 C/G T logistyk (sala 41)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 C/G T logistyk (sala 41)
2 09:05-09:50 Organizowanie procesów transportowych
3 C/P T logistyk (sala 45)
Organizowanie procesów transportowych
3 C/G T logistyk (sala 41)
3 10:00-10:45 Organizowanie procesów transportowych
3 C/P T logistyk (sala 45)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 C/G T logistyk (sala 41)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 C/P T logistyk (sala 45)
4 11:00-11:45 Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 C/G T logistyk (sala 41)
Organizowanie procesów transportowych
3 C/P T logistyk (sala 45)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
1 aT logistyk (sala 31)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 C/P T logistyk (sala 45)
5 11:55-12:40 Organizowanie procesów transportowych
3 C/G T logistyk (sala 41)
Organizowanie procesów transportowych
3 C/P T logistyk (sala 45)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 C/G T logistyk (sala 41)
6 12:50-13:35 Organizowanie procesów transportowych
3 C/G T logistyk (sala 41)
zajęcia z wychowawcą
1 a T ekon./log. (sala 31)
7 13:40-14:25 Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 C/P T logistyk (sala 45)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Drzewiecka - Świderska Agnieszka - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 język niemiecki
1 bT niem. gr 1 (sala 21)
język niemiecki
3 C/P T niem. gr. 2 (sala 48)
2 09:05-09:50 język niemiecki
1 b niem. gr 1 (sala 15)
język niemiecki
1 a niem. gr 1 (sala 24)
język niemiecki
3 A/P niem. gr 2 (sala 43)
język niemiecki
2 a LO niem gr 2 (sala 44)
3 10:00-10:45 język niemiecki
3 B/P T niem. gr. 1 (sala 3)
język niemiecki
3 C/G T niem. gr. 2 (sala 48)
język niemiecki
2 a T niem gr 2 (sala 48)
język niemiecki
2 a T niem gr 2 (sala 48)
język niemiecki
1 b niem. gr 1 (sala 15)
4 11:00-11:45 język niemiecki
2 b T niem gr 2 (sala 48)
język niemiecki
2 b T niem gr 2 (sala 48)
język niemiecki
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
język niemiecki
1 aT niem. gr 2 (sala 31)
5 11:55-12:40 język niemiecki
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
język niemiecki
1 a niem. gr 1 (sala 24)
język niemiecki
3 A/P niem. gr 2 (sala 43)
język niemiecki
3 A/G LO niem.. gr. 1 (sala 22)
język niemiecki
3 A/G LO niem.. gr. 1 (sala 22)
6 12:50-13:35 język niemiecki
1 aT niem. gr 2 (sala 31)
język niemiecki
3 C/P T niem. gr. 2 (sala 48)
język niemiecki
3 B/P T niem. gr. 1 (sala 3)
język niemiecki
2 a LO niem gr 2 (sala 44)
język niemiecki
1 bT niem. gr 1 (sala 21)
7 13:40-14:25 język niemiecki
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Eckert - Kinecka Joanna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 język angielski
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
język angielski
3 C/G T ang. gr. 1 (sala 14)
2 09:05-09:50 Język obcy zawodowy
3 CGT J. obcy zaw. gr 1 (sala 56)
język angielski
3 A/G LO ang. gr. 1 (sala 53)
język angielski
1 aT ang. gr 1 (sala 5)
3 10:00-10:45 język angielski
3 C/G T ang. gr. 1 (sala 14)
język angielski
1 aT ang. gr 1 (sala 5)
język angielski
3 A/P ang. gr 1 (sala 43)
język angielski
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
język angielski
3 C/G T ang. gr. 1 (sala 40)
4 11:00-11:45 język angielski
2 a LO ang gr 1 (sala 53)
język angielski
3 A/G LO ang. gr. 1 (sala 53)
język angielski
3 A/G LO ang. gr. 1 (sala 5)
5 11:55-12:40 język angielski
3 C/P T ang. gr. 1 (sala 45)
język angielski
3 A/G LO ang. gr. 1 (sala 53)
język angielski
3 A/P ang. gr 1 (sala 43)
język angielski
3 A/P ang. gr 1 (sala 43)
6 12:50-13:35 język angielski
3 A/G LO ang. gr. 1 (sala 53)
język angielski
3 C/P T ang. gr. 1 (sala 45)
zajęcia z wychowawcą
3 C/P T logistyk (sala 45)
Język obcy zawodowy
3 p T j. obcy zaw. gr 1 (sala 5)
7 13:40-14:25 język angielski
3 A/G LO ang. gr. 1 (sala 53)
język angielski
2 a LO ang gr 1 (sala 53)
język angielski
2 a LO ang gr 1 (sala 44)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Fajer Barbara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Wychowanie do życia w rodzinie
2 a T ekon/log (sala 27)
Religia
1 aT religia (sala 31)
1 08:15-09:00 Wychowanie do życia w rodzinie
2 b T rekl/moda (sala 40)
2 09:05-09:50 Religia
1 b religia (sala 15)
Religia
1 b religia (sala 15)
Religia
3 A/G LO religia (sala 22)
3 10:00-10:45 Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 b T moda (sala 40)
Religia
3 C/P T religia (sala 45)
Religia
3 B/G T religia (sala 32)
4 11:00-11:45 Religia
3 A/G LO religia (sala 22)
Religia
3 B/G T religia (sala 32)
Religia
3 A/G T religia (sala 50)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 a T ekonomiści (sala 56)
5 11:55-12:40 Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 b T reklama (sala 56)
Religia
3 C/P T religia (sala 45)
Religia
1 bT religia (sala 21)
Religia
3 C/G T religia (sala 41)
6 12:50-13:35 Religia
1 aT religia (sala 31)
Religia
3 A/G T religia (sala 50)
Wychowanie do życia w rodzinie
3 C/G T logistyk (sala 41)
Wychowanie do życia w rodzinie
3 A/G LO polic/psych (sala 22)
7 13:40-14:25 Religia
3 C/G T religia (sala 41)
Religia
1 bT religia (sala 21)
Wychowanie do życia w rodzinie
3 A/G T ekon/rach (sala 50)
8 14:30-15:15 Bezpieczeństwo i higiena pracy
1 aT logistyk (sala 15)
Wychowanie do życia w rodzinie
2 a LO polic/psych (sala 44)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Fehler Angelika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 język niemiecki
1 bT niem. gr 2 (sala 48)
język niemiecki
3 C/P T niem. gr. 1 (sala 45)
język niemiecki
3 B/G T reklama moda (sala 32)
język niemiecki
4 B T reklama/ moda (sala 17)
2 09:05-09:50 język niemiecki
1 b niem. gr 2 (sala 48)
język niemiecki
1 a niem. gr 2 (sala 48)
język niemiecki
3 A/P niem. gr 1 (sala 48)
język niemiecki
2 a LO niem gr 1 (sala 48)
3 10:00-10:45 język niemiecki
3 B/P T niem. gr. 2 (sala 48)
język niemiecki
3 C/G T niem. gr. 1 (sala 41)
język niemiecki
2 a T niem gr 1 (sala 27)
język niemiecki
2 a T niem gr 1 (sala 27)
język niemiecki
1 b niem. gr 2 (sala 48)
4 11:00-11:45 język niemiecki
2 b T niem gr 1 (sala 40)
język niemiecki
2 b T niem gr 1 (sala 40)
język niemiecki
3 A/G T ekon/rach (sala 50)
język niemiecki
4 B T reklama/ moda (sala 17)
język niemiecki
1 aT niem. gr 1 (sala 48)
5 11:55-12:40 język niemiecki
4 B T reklama/ moda (sala 17)
język niemiecki
1 a niem. gr 2 (sala 48)
język niemiecki
3 A/P niem. gr 1 (sala 48)
język niemiecki
3 A/G LO niem.. gr. 2 (sala 48)
język niemiecki
3 A/G LO niem.. gr. 2 (sala 48)
6 12:50-13:35 język niemiecki
1 aT niem. gr 1 (sala 48)
język niemiecki
3 C/P T niem. gr. 1 (sala 45)
język niemiecki
3 B/P T niem. gr. 2 (sala 48)
język niemiecki
2 a LO niem gr 1 (sala 48)
język niemiecki
1 bT niem. gr 2 (sala 48)
7 13:40-14:25 zajęcia z wychowawcą
2 a T ekon/log (sala 27)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Górny Barbara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50 Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
3 A/P T rachunkowość (sala 4)
3 10:00-10:45 Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
3 A/P T rachunkowość (sala 4)
4 11:00-11:45 Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
3 A/G T rachunkowość (sala 50)
5 11:55-12:40 Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
3 A/G T rachunkowość (sala 50)
6 12:50-13:35 Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
3 A/P T rachunkowość (sala 4)
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
3 A/G T rachunkowość (sala 50)
7 13:40-14:25 Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
3 A/P T rachunkowość (sala 4)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Grabowska Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Grzelewska Małgorzata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Matematyka
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
2 09:05-09:50 Matematyka
1 a policyjna (sala 24)
3 10:00-10:45 Matematyka
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
Matematyka
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
Matematyka
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40 Matematyka
1 a policyjna (sala 24)
Matematyka
1 a policyjna (sala 24)
6 12:50-13:35 Matematyka
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
Matematyka
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
Matematyka
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
Matematyka
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
7 13:40-14:25 Matematyka
1 a policyjna (sala 24)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Henkel Józef - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 wychowanie fizyczne
2 b T wf gr 1 (siłow. 2 Chł.)
1 08:15-09:00 wychowanie fizyczne
2 b T wf gr 1 (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
2 a T wf gr1 (siłow. 2 Chł.)
2 09:05-09:50 wychowanie fizyczne
1 aT wf. gr 2 (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
2 a T wf gr1 (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
1 bT wf gr 2 (s.gimn.)
3 10:00-10:45 wychowanie fizyczne
1 aT wf. gr 2 (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
2 b T wf gr 1 (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
3 B/P T wf. gr. 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 bT wf gr 2 (s.gimn.)
4 11:00-11:45 wychowanie fizyczne
3 C/G T wf. gr. 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 C/P T wf. gr. 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 B/P T wf. gr. 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 C/P T wf. gr. 2 (sala gimn. 2)
5 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
3 C/G T wf. gr. 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 aT wf. gr 2 (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
3 C/P T wf. gr. 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 bT wf gr 2 (s.gimn.)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
2 a T wf gr1 (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
3 B/P T wf. gr. 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 C/G T wf. gr. 2 (sala gimn. 2)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Herisz Aleksandra - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45 Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
1 bT reklama (sala 21)
4 11:00-11:45 Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
1 bT reklama (sala 21)
5 11:55-12:40 Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
1 bT reklama (sala 21)
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25 Plastyka
1 b T rekl./moda (sala 21)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Horak-Janikowska Maria - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Historia
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
Historia i Społeczeństwo
3 B/G T reklama moda (sala 32)
2 09:05-09:50 Historia i Społeczeństwo
3 A/G T ekon/rach (sala 50)
Historia
1 a T ekon./log. (sala 31)
Historia
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
3 10:00-10:45 Historia
1 a policyjna (sala 24)
Historia
3 C/P T logistyk (sala 45)
Historia
1 a policyjna (sala 24)
4 11:00-11:45 Historia i Społeczeństwo
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
Historia i Społeczeństwo
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
5 11:55-12:40 Historia
1 a T ekon./log. (sala 31)
Historia
3 B/P T reklama moda (sala 3)
6 12:50-13:35 Historia
3 C/P T logistyk (sala 45)
Historia
3 A/P LO policyjna/psychologia (sala 43)
Historia
1 b T rekl./moda (sala 21)
Historia
3 A/P LO policyjna/psychologia (sala 43)
7 13:40-14:25 Historia
1 b T rekl./moda (sala 21)
Historia
2 a T ekon/log (sala 27)
Historia
3 B/P T reklama moda (sala 3)
8 14:30-15:15 Historia
2 a T ekon/log (sala 27)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Hyla Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język polski
1 a T ekon./log. (sala 31)
1 08:15-09:00 Język polski
1 a T ekon./log. (sala 31)
Język polski
1 a T ekon./log. (sala 31)
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Jarosz-Lewandowska Dagmara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Organizowanie pracy magazynów
1 aT logistyk (sala 31)
Podstawy logistyki
1 aT logistyk (sala 31)
język niemiecki
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
2 09:05-09:50 Organizowanie pracy magazynów
2 a T logistyk (sala 27)
Organizowanie pracy magazynów
2 a T logistyk (sala 27)
3 10:00-10:45 Podstawy logistyki
1 aT logistyk (sala 31)
4 11:00-11:45 język niemiecki
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
Organizowanie pracy magazynów
1 aT logistyk (sala 31)
Organizowanie pracy magazynów
2 a T logistyk (sala 27)
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Jastal Iwona - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 język angielski
1 a ang. gr 2 (sala 5)
język angielski
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
język angielski
3 C/G T ang. gr. 2 (sala 41)
język angielski
2 b T ang gr 1 (sala 40)
2 09:05-09:50 język angielski
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
język angielski
1 bT ang. gr 1 (sala 21)
język angielski
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
3 10:00-10:45 język angielski
3 C/G T ang. gr. 2 (sala 41)
język angielski
3 B/G T reklama moda (sala 32)
język angielski
3 B/G T reklama moda (sala 32)
język angielski
3 C/G T ang. gr. 2 (sala 41)
4 11:00-11:45 język angielski
3 B/P T ang. gr. 1 (sala 5)
język angielski
1 a ang. gr 2 (sala 5)
język angielski
1 a ang. gr 2 (sala 5)
5 11:55-12:40 język angielski
3 C/P T ang. gr. 2 (sala 53)
język angielski
3 B/G T reklama moda (sala 32)
język angielski
3 B/P T ang. gr. 1 (sala 5)
język angielski
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
6 12:50-13:35 język angielski
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
język angielski
3 C/P T ang. gr. 2 (sala 53)
język angielski
1 bT ang. gr 1 (sala 21)
7 13:40-14:25 język angielski
2 b T ang gr 1 (sala 40)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Jon Barbara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Wychowanie do życia w rodzinie
1 a T ekon./log. (sala 31)
Religia
3 B/P T religia (sala 3)
1 08:15-09:00 Religia
2 a LO religia (sala 44)
2 09:05-09:50 Religia
3 A/P T religia (sala 4)
Religia
3 A/P religia (sala 43)
Religia
4 A T religia (sala 28)
Religia
4 B T religia (sala 17)
3 10:00-10:45 Religia
4 A T religia (sala 28)
Religia
1 a religia (sala 24)
Religia
2 a LO religia (sala 44)
Religia
3 A/P T religia (sala 4)
4 11:00-11:45 Filozofia
1 a policyjna (sala 24)
Religia
2 a T religia (sala 27)
Filozofia
1 b psychologia (sala 15)
Religia
3 A/P religia (sala 43)
5 11:55-12:40 Religia
3 B/P T religia (sala 3)
Religia
4 B T religia (sala 17)
Filozofia
1 a T ekon./log. (sala 31)
6 12:50-13:35 zajęcia z wychowawcą
1 a policyjna (sala 24)
Religia
1 a religia (sala 24)
Religia
2 a T religia (sala 27)
7 13:40-14:25 Religia
2 b T religia (sala 40)
Wychowanie do życia w rodzinie
1 a policyjna (sala 24)
Religia
2 b T religia (sala 40)
8 14:30-15:15 Wychowanie do życia w rodzinie
1 b T rekl./moda (sala 21)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Jurek Dorota - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 B/P T religia zwoln. (sala 37)
1 08:15-09:00 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 a LO religia zwoln. (sala 37)
2 09:05-09:50 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 A/P T religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 b religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 A T religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 A/G LO religia zwoln (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 B T religia zwoln. (sala 37)
3 10:00-10:45 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 A T religia zwoln. (sala 37)
4 11:00-11:45 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 A/G LO religia zwoln (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 a T religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 B/G T religia zwoln. (sala 37)
5 11:55-12:40 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 C/P T religia zwoln. (sala 37)
6 12:50-13:35 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 a religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 aT religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 A/G T religia zwoln (sala 37)
7 13:40-14:25 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 C/G T religia zwoln. (sala 37)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Kęsik Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 zajęcia z wychowawcą
3 B/G T reklama moda (sala 32)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda (sala 18)
1 08:15-09:00 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda (sala 18)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda (sala 18)
2 09:05-09:50 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda (sala 18)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda (sala 19)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda (sala 18)
3 10:00-10:45 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda (sala 18)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda (sala 19)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda (sala 18)
4 11:00-11:45 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda (sala 18)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda (sala 19)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda (sala 18)
5 11:55-12:40 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda (sala 18)
6 12:50-13:35 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda (sala 18)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda (sala 19)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda (sala 18)
7 13:40-14:25 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda (sala 3)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda (sala 19)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda (sala 18)
8 14:30-15:15 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda (sala 3)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda (sala 19)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 b T moda (sala 18)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Kolanik Elżbieta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 wychowanie fizyczne
4 A T ekonomista/logistyk (s.gimn.)
1 08:15-09:00 wychowanie fizyczne
4 A T ekonomista/logistyk (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 a T wf gr2 (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 2 (s.gimn.)
2 09:05-09:50 wychowanie fizyczne
1 aT wf. gr 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 a T wf gr2 (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
3 A/P T ekon/rach (s.gimn.)
3 10:00-10:45 wychowanie fizyczne
1 aT wf. gr 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
4 A T ekonomista/logistyk (s.gimn.)
4 11:00-11:45 wychowanie fizyczne
3 A/G LO wf gr. 2 (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
1 b wf gr 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 A/G LO wf gr. 2 (siłow.1 D)
5 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
3 A/G LO wf gr. 2 (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
1 aT wf. gr 1 (s.gimn.)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
2 a T wf gr2 (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
4 B T reklama/ moda (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
4 B T reklama/ moda (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 A/P T ekon/rach (s.gimn.)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
4 B T reklama/ moda (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 A/P T ekon/rach (s.gimn.)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Kowalska Romana - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/P T ekonomista (sala 35)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
3 A/G T rachunkowość (sala 35)
2 09:05-09:50 Prowadzenie ksiąg rachunkowych
3 A/P T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/P T ekonomista (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/G T ekonomiści (sala 35)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
3 A/G T rachunkowość (sala 35)
3 10:00-10:45 Prowadzenie ksiąg rachunkowych
3 A/G T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
3 A/P T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/G T ekonomiści (sala 35)
4 11:00-11:45 Prowadzenie ksiąg rachunkowych
3 A/G T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
3 A/P T rachunkowość (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/G T ekonomiści (sala 35)
5 11:55-12:40 zajęcia z wychowawcą
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/G T ekonomiści (sala 35)
6 12:50-13:35 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/P T ekonomista (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/G T ekonomiści (sala 35)
7 13:40-14:25 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/P T ekonomista (sala 35)
8 14:30-15:15 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 A/P T ekonomista (sala 35)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Majka-Sowińska Beata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 edukacja dla bezpieczeństwa
1 b psychologia (sala 15)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 a policyjna (sala 24)
2 09:05-09:50 Chemia
3 B/G T moda (sala 32)
Chemia
3 B/P T reklama moda (sala 3)
3 10:00-10:45 edukacja dla bezpieczeństwa
1 a T ekon./log. (sala 31)
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40 Chemia
2 b T rekl/moda (sala 40)
Chemia
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
6 12:50-13:35 edukacja dla bezpieczeństwa
1 b T rekl./moda (sala 21)
Chemia
3 B/G T moda (sala 32)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Michalik Małgorzata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Geografia
3 C/P T logistyk (sala 45)
Geografia
2 a LO policyjna (sala 44)
1 08:15-09:00 Geografia
4 B T reklama (sala 17)
Geografia
1 a policyjna (sala 24)
2 09:05-09:50 Geografia
3 A/G LO policyjna (sala 22)
Geografia
3 A/P policyjna (sala 56)
Geografia
3 A/G T ekon/rach (sala 50)
Geografia
1 a policyjna (sala 24)
3 10:00-10:45 Geografia
4 B T reklama (sala 17)
Geografia
4 B T reklama (sala 17)
Geografia
2 a LO policyjna (sala 15)
zajęcia z wychowawcą
3 A/P LO policyjna/psychologia (sala 43)
4 11:00-11:45 Geografia
1 b psychologia (sala 15)
Geografia
2 a LO policyjna (sala 44)
Geografia
2 b T rekl/moda (sala 40)
Geografia
3 A/G LO policyjna (sala 22)
Geografia
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
5 11:55-12:40 Geografia
3 A/P policyjna (sala 53)
Geografia
3 A/G LO policyjna (sala 22)
Geografia
3 A/G T ekon/rach (sala 50)
Geografia
3 B/P T reklama moda (sala 3)
6 12:50-13:35 Geografia
3 A/G LO policyjna (sala 22)
Geografia
4 B T reklama (sala 17)
Geografia
1 a T ekon./log. (sala 31)
7 13:40-14:25 Geografia
3 A/P policyjna (sala 28)
Geografia
4 B T reklama (sala 17)
8 14:30-15:15 Geografia
4 B T reklama (sala 17)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Misiak Iwona - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
2 a T ekonomiści (sala 34)
Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
3 A/P T rachunkowość (sala 4)
Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
3 A/G T rachunkowość (sala 50)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 A/G T ekonomiści (sala 50)
1 08:15-09:00 Sporządzanie biznesplanu
2 a T ekonomiści (sala 34)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
2 a T ekonomiści (sala 34)
Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
3 A/P T rachunkowość (sala 4)
Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
3 A/G T rachunkowość (sala 50)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 A/G T ekonomiści (sala 50)
2 09:05-09:50 Sporządzanie biznesplanu
2 a T ekonomiści (sala 34)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
2 a T ekonomiści (sala 34)
Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
3 A/G T rachunkowość (sala 50)
3 10:00-10:45 Sporządzanie biznesplanu
2 a T ekonomiści (sala 34)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 A/P T ekonomista (sala 4)
Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
3 A/G T rachunkowość (sala 50)
4 11:00-11:45 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 A/G T ekonomiści (sala 34)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 A/P T ekonomista (sala 4)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista (sala 34)
5 11:55-12:40 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 A/G T ekonomiści (sala 34)
zajęcia z wychowawcą
3 A/G T ekon/rach (sala 50)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista (sala 34)
6 12:50-13:35 Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
3 A/P T rachunkowość (sala 4)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 A/P T ekonomista (sala 34)
7 13:40-14:25 Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
3 A/P T rachunkowość (sala 4)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista (sala 31)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 A/P T ekonomista (sala 34)
8 14:30-15:15 Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista (sala 31)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Niedziela Beata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Wykonywanie prac biurowych
2 a T ekonomiści (sala 14)
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40 Wykonywanie prac biurowych
2 a T ekonomiści (sala 14)
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Nobis-Biernacka Sonia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda (sala 3)
zajęcia z wychowawcą
1 b T rekl./moda (sala 21)
Podstawy reklamy
1 bT reklama (sala 21)
2 09:05-09:50 Planowanie procesów transportowych
3 C/P T logistyk (sala 45)
Planowanie procesów transportowych
3 C/P T logistyk (sala 45)
Zabezpieczanie majątku
1 aT logistyk (sala 31)
3 10:00-10:45 Obsługa klientów i kontrahentów
2 a T logistyk (sala 27)
Zabezpieczanie majątku
2 a T logistyk (sala 47)
4 11:00-11:45 Podstawy reklamy
1 bT reklama (sala 21)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda (sala 32)
Planowanie procesów transportowych
3 C/G T logistyk (sala 41)
5 11:55-12:40 Obsługa klientów i kontrahentów
2 a T logistyk (sala 27)
Zabezpieczanie majątku
2 a T logistyk (sala 27)
6 12:50-13:35 Przechowywanie zapasów
2 a T logistyk (sala 17)
Przechowywanie zapasów
1 aT logistyk (sala 31)
Podstawy reklamy
2 b T reklama (sala 40)
7 13:40-14:25 Przechowywanie zapasów
1 aT logistyk (sala 15)
Przechowywanie zapasów
1 aT logistyk (sala 31)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
3 B/G T moda (sala 32)
8 14:30-15:15 Podstawy reklamy
2 b T reklama (sala 40)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Patałąg Tadeusz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Puchała Aleksandra - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 B/P T reklama (sala 49)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 B/P T reklama (sala 49)
2 09:05-09:50 Realizowanie kampanii eklamowej
3 B/G T reklama (sala 49)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 b T reklama (sala 49)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 b T reklama (sala 49)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 b T reklama (sala 49)
3 10:00-10:45 Realizowanie kampanii eklamowej
3 B/G T reklama (sala 49)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 b T reklama (sala 49)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 b T reklama (sala 49)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 b T reklama (sala 49)
4 11:00-11:45 Realizowanie kampanii eklamowej
3 B/G T reklama (sala 49)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 B/G T reklama (sala 49)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 b T reklama (sala 49)
5 11:55-12:40 Planowanie kampanii reklamowej
3 B/G T reklama (sala 49)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 B/G T reklama (sala 49)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 b T reklama (sala 49)
6 12:50-13:35 Planowanie kampanii reklamowej
3 B/G T reklama (sala 49)
Realizowanie kampanii eklamowej
3 B/P T reklama (sala 49)
Planowanie kampanii reklamowej
3 B/G T reklama (sala 49)
7 13:40-14:25 Planowanie kampanii reklamowej
3 B/G T reklama (sala 49)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 B/P T reklama (sala 49)
Planowanie kampanii reklamowej
3 B/G T reklama (sala 49)
8 14:30-15:15 Realizowanie kampanii eklamowej
3 B/P T reklama (sala 49)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 B/P T reklama (sala 49)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Qaddourah Hasseeb - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język obcy zawodowy
3 A/P T rachunkowość (sala 4)
1 08:15-09:00 Język obcy zawodowy
3 B/G T reklama (sala 32)
Język obcy zawodowy
3 B/G T reklama (sala 32)
2 09:05-09:50 Język obcy zawodowy
3 A/P T ekonomista (sala 4)
3 10:00-10:45 Język obcy zawodowy
3 A/G T ekonomiści (sala 50)
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40 Język obcy zawodowy
3 A/G T rachunkowość (sala 50)
Język obcy zawodowy
3 B/G T moda (sala 32)
6 12:50-13:35 Język obcy zawodowy
3 B/P T moda (sala 3)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Rojowski Jacek - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Historia i Społeczeństwo
3 A/G LO polic/psych (sala 22)
Historia
1 b psychologia (sala 15)
Geografia
1 b T rekl./moda (sala 21)
Geografia
3 B/G T reklama (sala 32)
2 09:05-09:50 Geografia
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
Geografia
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
Geografia
3 B/G T reklama (sala 21)
Geografia-R.
3 C/G T logistyk (sala 41)
3 10:00-10:45 Geografia
2 a LO psychologia (sala 44)
Historia i Społeczeństwo
4 B T reklama/ moda (sala 17)
Historia
2 a LO polic/psych (sala 44)
4 11:00-11:45 Historia
1 b psychologia (sala 15)
Geografia-R.
3 C/G T logistyk (sala 41)
Historia i Społeczeństwo
3 C/G T logistyk (sala 41)
Geografia
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
5 11:55-12:40 Geografia
2 a T ekon/log (sala 27)
Geografia
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
Geografia
2 a LO psychologia (sala 44)
Geografia
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
6 12:50-13:35 Historia i Społeczeństwo
4 B T reklama/ moda (sala 17)
Historia
2 b T rekl/moda (sala 40)
Historia i Społeczeństwo
4 B T reklama/ moda (sala 17)
7 13:40-14:25 Historia
2 a LO polic/psych (sala 44)
Geografia
3 A/P psychologiczna (sala 14)
Historia
2 b T rekl/moda (sala 40)
8 14:30-15:15 Geografia
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Rybicka Joanna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
1 bT reklama (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT moda (sala 47)
1 08:15-09:00 Podstawy odzieżownictwa
3 B/G T moda (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT moda (sala 47)
2 09:05-09:50 Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
2 b T reklama (sala 47)
Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
1 bT reklama (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
2 b T moda (sala 47)
Planowanie kampanii reklamowej
3 B/P T reklama (sala 47)
3 10:00-10:45 zajęcia z wychowawcą
2 b T rekl/moda (sala 40)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 bT reklama (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT moda (sala 47)
Planowanie kampanii reklamowej
3 B/P T reklama (sala 47)
4 11:00-11:45 Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda (sala 47)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 bT reklama (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT moda (sala 47)
Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
2 b T reklama (sala 47)
5 11:55-12:40 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
2 b T moda (sala 40)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 bT reklama (sala 47)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda (sala 47)
6 12:50-13:35 Planowanie kampanii reklamowej
3 B/P T reklama (sala 47)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 bT reklama (sala 47)
7 13:40-14:25 Planowanie kampanii reklamowej
3 B/P T reklama (sala 47)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Rybkowska Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda (sala 18)
1 08:15-09:00 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda (sala 18)
2 09:05-09:50 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda (sala 18)
3 10:00-10:45 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda (sala 18)
4 11:00-11:45 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 B/P T moda (sala 18)
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Sadowska Agnieszka - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Staszewska Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język polski
3 C/G T logistyk (sala 41)
Język polski
1 a policyjna (sala 24)
Język polski
3 A/P LO policyjna/psychologia (sala 43)
Język polski
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
Język polski
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
1 08:15-09:00 Język polski
3 C/G T logistyk (sala 41)
Język polski
4 B T reklama/ moda (sala 17)
Język polski
3 A/P LO policyjna/psychologia (sala 43)
Język polski
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
Język polski
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
2 09:05-09:50 Język polski
3 A/P LO policyjna/psychologia (sala 43)
Język polski
4 B T reklama/ moda (sala 17)
Język polski
4 B T reklama/ moda (sala 17)
Język polski
4 B T reklama/ moda (sala 17)
Język polski
1 b T rekl./moda (sala 21)
3 10:00-10:45 Język polski
1 a policyjna (sala 24)
Język polski
3 B/G T reklama moda (sala 32)
Język polski
3 C/G T logistyk (sala 41)
Język polski
1 b T rekl./moda (sala 21)
4 11:00-11:45 Język polski
4 B T reklama/ moda (sala 17)
Język polski
3 B/G T reklama moda (sala 32)
zajęcia z wychowawcą
4 B T reklama/ moda (sala 17)
Język polski
3 A/P LO policyjna/psychologia (sala 43)
Język polski
2 a LO polic/psych (sala 44)
5 11:55-12:40 Język polski
1 b T rekl./moda (sala 21)
Język polski
2 a LO polic/psych (sala 44)
Język polski
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
Język polski
1 a policyjna (sala 24)
Język polski
2 a LO polic/psych (sala 44)
6 12:50-13:35 Język polski
1 a policyjna (sala 24)
Język polski
3 B/G T reklama moda (sala 32)
7 13:40-14:25 Język polski
2 a LO polic/psych (sala 44)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Swiers Andrzej - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Matematyka
2 b T rekl/moda (sala 40)
Matematyka
3 B/P T reklama moda (sala 3)
Matematyka
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
2 09:05-09:50 Matematyka
3 B/P T reklama moda (sala 3)
Matematyka
3 B/P T reklama moda (sala 3)
Matematyka
3 B/G T reklama moda (sala 32)
Matematyka
3 A/G LO polic/psych (sala 22)
Matematyka
3 B/G T reklama moda (sala 32)
3 10:00-10:45 Matematyka
3 A/G LO polic/psych (sala 22)
Matematyka
3 A/G LO polic/psych (sala 22)
Matematyka
3 A/G LO polic/psych (sala 22)
Matematyka
3 A/G LO polic/psych (sala 22)
Matematyka
3 A/G LO polic/psych (sala 22)
4 11:00-11:45 Matematyka
2 a T ekon/log (sala 27)
Matematyka
2 a T ekon/log (sala 27)
Matematyka
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
Matematyka
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
Matematyka
3 B/P T reklama moda (sala 3)
5 11:55-12:40 Matematyka
2 a T ekon/log (sala 27)
Matematyka
2 b T rekl/moda (sala 40)
Matematyka
3 B/G T reklama moda (sala 32)
6 12:50-13:35 Matematyka
3 B/G T reklama moda (sala 32)
Matematyka
2 b T rekl/moda (sala 40)
Matematyka
3 B/G T reklama moda (sala 32)
7 13:40-14:25 Matematyka
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
Matematyka
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
Matematyka
3 B/P T reklama moda (sala 3)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Swiers Piotr - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50 Matematyka
1 b psychologia (sala 15)
Matematyka
1 a T ekon./log. (sala 31)
3 10:00-10:45 Matematyka
1 b psychologia (sala 15)
Matematyka
1 a T ekon./log. (sala 31)
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40 Matematyka
1 a T ekon./log. (sala 31)
Matematyka
1 b psychologia (sala 15)
6 12:50-13:35 Matematyka
1 b psychologia (sala 15)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Szarzyńska Bożena - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Szeliga Agnieszka - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 język angielski
1 b ang. gr 2 (sala 5)
1 08:15-09:00 język angielski
2 a T ang gr 1 (sala 5)
Język obcy zawodowy
3 B/P T reklama (sala 3)
2 09:05-09:50 język angielski
3 A/G LO ang. gr. 2 (sala 22)
język angielski
1 bT ang. gr 2 (sala 53)
język angielski
1 aT ang. gr 2 (sala 31)
język angielski
1 b ang. gr 2 (sala 5)
3 10:00-10:45 język angielski
3 A/P ang. gr 2 (sala 53)
język angielski
1 aT ang. gr 2 (sala 31)
język angielski
3 A/P ang. gr 2 (sala 5)
język angielski
4 B T reklama/ moda (sala 17)
język angielski
4 B T reklama/ moda (sala 17)
4 11:00-11:45 język angielski
3 B/P T ang. gr. 2 (sala 3)
język angielski
4 B T reklama/ moda (sala 17)
język angielski
3 A/G LO ang. gr. 2 (sala 22)
Język obcy zawodowy
3 B/P T reklama (sala 3)
5 11:55-12:40 język angielski
1 b ang. gr 2 (sala 5)
język angielski
1 b ang. gr 2 (sala 5)
język angielski
3 B/P T ang. gr. 2 (sala 3)
język angielski
3 A/P ang. gr 2 (sala 5)
język angielski
3 A/P ang. gr 2 (sala 5)
6 12:50-13:35 język angielski
3 A/G LO ang. gr. 2 (sala 22)
język angielski
1 b ang. gr 2 (sala 5)
język angielski
3 A/P ang. gr 2 (sala 43)
język angielski
1 bT ang. gr 2 (sala 53)
zajęcia z wychowawcą
3 B/P T reklama moda (sala 3)
7 13:40-14:25 język angielski
4 B T reklama/ moda (sala 17)
język angielski
4 B T reklama/ moda (sala 17)
język angielski
2 a T ang gr 1 (sala 5)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Szmalec Bożena - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Świerczek Karolina - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Podstawy ekonomii i statystyki
3 A/G T ekonomiści (sala 53)
Podstawy logistyki
3 C/P T logistyk (sala 45)
2 09:05-09:50 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda (sala 18)
Podstawy logistyki
3 C/G T logistyk (sala 41)
Podstawy ekonomii i statystyki
3 A/G T ekonomiści (sala 50)
3 10:00-10:45 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda (sala 18)
Podstawy ekonomii i statystyki
3 A/P T ekonomista (sala 14)
Podstawy ekonomii i statystyki
1 aT ekonomista (sala 14)
Podstawy ekonomii i statystyki
2 a T ekonomiści (sala 27)
4 11:00-11:45 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda (sala 18)
Podstawy ekonomii i statystyki
1 aT ekonomista (sala 15)
Podstawy ekonomii i statystyki
2 a T ekonomiści (sala 14)
Podstawy logistyki
2 a T logistyk (sala 27)
5 11:55-12:40 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda (sala 18)
Podstawy logistyki
3 C/G T logistyk (sala 41)
6 12:50-13:35 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT moda (sala 18)
Podstawy logistyki
2 a T logistyk (sala 24)
7 13:40-14:25 Podstawy ekonomii i statystyki
1 aT ekonomista (sala 31)
Podstawy logistyki
3 C/P T logistyk (sala 45)
8 14:30-15:15 Podstawy ekonomii i statystyki
3 A/P T ekonomista (sala 4)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Tarczyńska Edyta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 wychowanie fizyczne
3 A/G T ekon/rach (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 a LO wf gr 2 (s.gimn.)
zajęcia z wychowawcą
2 a LO polic/psych (sala 44)
2 09:05-09:50 wychowanie fizyczne
1 a wf gr 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 B/G T reklama moda (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 a LO wf gr 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 A/P wf gr 2 (sala gimn. 2)
3 10:00-10:45 wychowanie fizyczne
2 a LO wf gr 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 A/G T ekon/rach (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 B/P T wf. gr. 2 (sala gimn. 2)
4 11:00-11:45 wychowanie fizyczne
3 C/G T wf. gr. 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 A/G T ekon/rach (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 B/P T wf. gr. 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 B/G T reklama moda (s.gimn.)
5 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
3 C/G T wf. gr. 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 B/G T reklama moda (s.gimn.)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
3 A/P wf gr 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 a wf gr 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 B/P T wf. gr. 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 C/G T wf. gr. 1 (s.gimn.)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
3 A/P wf gr 2 (sala gimn. 2)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Tomalak Robert - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Matematyka
3 A/G T ekon/rach (sala 50)
1 08:15-09:00 Matematyka
3 A/G T ekon/rach (sala 50)
Fizyka
1 a T ekon./log. (sala 31)
Fizyka
1 b psychologia (sala 15)
2 09:05-09:50 Matematyka
3 A/G T ekon/rach (sala 50)
Matematyka
3 C/P T logistyk (sala 45)
Fizyka
2 a T ekon/log (sala 27)
Matematyka
3 C/P T logistyk (sala 45)
3 10:00-10:45 Matematyka
3 C/P T logistyk (sala 45)
Fizyka
1 a policyjna (sala 24)
Fizyka
3 B/P T reklama moda (sala 3)
4 11:00-11:45 Matematyka
3 C/P T logistyk (sala 45)
Fizyka
1 b T rekl./moda (sala 21)
Informatyka
1 bT inf. gr 1 (sala 34)
5 11:55-12:40 Fizyka
3 A/P LO policyjna/psychologia (sala 43)
Fizyka
2 b T rekl/moda (sala 40)
Fizyka
3 C/P T logistyk (sala 45)
6 12:50-13:35 Informatyka
2 a LO inf gr 2 (sala 14)
Matematyka
3 A/G T ekon/rach (sala 50)
Matematyka
3 A/G T ekon/rach (sala 50)
Fizyka
3 A/P LO policyjna/psychologia (sala 43)
7 13:40-14:25 Fizyka
2 a LO polic/psych (sala 44)
Informatyka
1 b inf. gr 2 (sala 14)
Matematyka
3 C/P T logistyk (sala 45)
8 14:30-15:15 Fizyka
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Tomczyk Izabela - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Warmuz Monika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Matematyka
4 B T reklama/ moda (sala 17)
Matematyka
4 B T reklama/ moda (sala 17)
1 08:15-09:00 Matematyka
3 A/P LO policyjna/psychologia (sala 43)
Matematyka
3 C/G T logistyk (sala 41)
Matematyka
4 B T reklama/ moda (sala 17)
2 09:05-09:50 Matematyka
4 B T reklama/ moda (sala 17)
Matematyka
3 C/G T logistyk (sala 41)
Matematyka
2 a LO polic/psych (sala 44)
3 10:00-10:45 Matematyka
1 b T rekl./moda (sala 21)
Matematyka
3 A/P LO policyjna/psychologia (sala 43)
4 11:00-11:45 Matematyka
3 A/P LO policyjna/psychologia (sala 43)
Matematyka
3 A/P LO policyjna/psychologia (sala 43)
Matematyka
4 B T reklama/ moda (sala 17)
5 11:55-12:40 Matematyka
2 a LO polic/psych (sala 44)
Matematyka
4 B T reklama/ moda (sala 17)
Matematyka
4 B T reklama/ moda (sala 17)
Matematyka
4 B T reklama/ moda (sala 17)
6 12:50-13:35 Matematyka
3 C/G T logistyk (sala 41)
Matematyka
2 a LO polic/psych (sala 44)
Matematyka
3 C/G T logistyk (sala 41)
Matematyka
2 a LO polic/psych (sala 44)
7 13:40-14:25 Matematyka
3 C/G T logistyk (sala 41)
Matematyka
1 b T rekl./moda (sala 21)
Matematyka
3 A/P LO policyjna/psychologia (sala 43)
Matematyka
1 b T rekl./moda (sala 21)
8 14:30-15:15 zajęcia z wychowawcą
3 C/G T logistyk (sala 41)
Matematyka
2 a LO polic/psych (sala 44)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Wesołka Monika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 aT religia zwoln. (sala 37)
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 b religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 A/P religia zwoln. (sala 37)
3 10:00-10:45 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 a religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 a LO religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 C/P T religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 A/P T religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 B/G T religia zwoln. (sala 37)
4 11:00-11:45 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 A/G T religia zwoln (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 A/P religia zwoln. (sala 37)
5 11:55-12:40 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 B/P T religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 bT religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 B T religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 C/G T religia zwoln. (sala 37)
6 12:50-13:35 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 a T religia zwoln. (sala 37)
7 13:40-14:25 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 b T religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 bT religia zwoln. (sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 b T religia zwoln. (sala 37)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Winszczyk Bożena - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Informatyka
2 a T inf gr2 (sala 34)
Informatyka
3 B/P T inf. gr. 1 (sala 14)
Informatyka
3 C/P T inf. gr. 1 (sala 34)
1 08:15-09:00 Wykonywanie prac biurowych
1 aT ekonomista (sala 14)
Wykonywanie prac biurowych
1 aT ekonomista (sala 14)
Informatyka
3 B/P T inf. gr. 2 (sala 34)
2 09:05-09:50 Informatyka
2 b T inf gr 2 (sala 14)
Wykonywanie prac biurowych
1 aT ekonomista (sala 14)
3 10:00-10:45 Podstawy przedsiębiorczości
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
Informatyka
3 A/P inf. gr 2 (sala 34)
4 11:00-11:45 zajęcia z wychowawcą
4 A T ekonomista/logistyk (sala 28)
Informatyka
1 bT inf. gr 2 (sala 14)
5 11:55-12:40 Informatyka
3 A/P T ekon/rach (sala 34)
Informatyka
1 aT inf. gr 2 (sala 47)
Informatyka
2 a T inf gr1 (sala 34)
6 12:50-13:35 Informatyka
2 a LO inf gr 1 (sala 34)
Informatyka
3 A/P inf. gr 1 (sala 34)
Informatyka
1 aT inf. gr 1 (sala 14)
Informatyka
1 a inf. gr 1 (sala 34)
7 13:40-14:25 Informatyka
1 a inf. gr 2 (sala 34)
Informatyka
2 b T inf gr 1 (sala 34)
Informatyka
1 b inf. gr 1 (sala 49)
8 14:30-15:15 Informatyka
3 C/P T inf. gr. 2 (sala 34)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Wlazło Natalia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język polski
3 A/G T ekon/rach (sala 50)
Język polski
2 b T rekl/moda (sala 40)
1 08:15-09:00 Język polski
3 A/G T ekon/rach (sala 50)
Język polski
2 b T rekl/moda (sala 40)
Język polski
2 a T ekon/log (sala 27)
2 09:05-09:50 Język polski
2 b T rekl/moda (sala 40)
Język polski
3 B/P T reklama moda (sala 3)
Język polski
2 a T ekon/log (sala 27)
3 10:00-10:45 Język polski
3 B/P T reklama moda (sala 3)
Język polski
3 A/G T ekon/rach (sala 50)
4 11:00-11:45 Język polski
3 B/P T reklama moda (sala 3)
Język polski
1 b psychologia (sala 15)
5 11:55-12:40 Język polski
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
Język polski
1 b psychologia (sala 15)
Język polski
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
6 12:50-13:35 Język polski
3 A/P T ekon/rach (sala 4)
Język polski
1 b psychologia (sala 15)
Język polski
1 b psychologia (sala 15)
7 13:40-14:25 Język polski
2 a T ekon/log (sala 27)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Włoczka Paulina - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 język angielski
1 b ang. gr 1 (sala 15)
język angielski
2 a LO ang gr 2 (sala 44)
1 08:15-09:00 język angielski
1 a ang. gr 1 (sala 24)
język angielski
2 a T ang gr 2 (sala 27)
język angielski
2 b T ang gr 2 (sala 5)
2 09:05-09:50 Język obcy zawodowy
3 CGT J. obcy zaw. gr 2 (sala 41)
język angielski
1 b ang. gr 1 (sala 15)
3 10:00-10:45 język angielski
2 a LO ang gr 2 (sala 44)
język angielski
3 A/G T ang. gr. 1 (sala 50)
4 11:00-11:45 język angielski
2 a LO ang gr 2 (sala 44)
język angielski
2 a LO ang gr 2 (sala 5)
język angielski
1 a ang. gr 1 (sala 24)
język angielski
1 a ang. gr 1 (sala 24)
5 11:55-12:40 język angielski
1 b ang. gr 1 (sala 15)
język angielski
1 b ang. gr 1 (sala 15)
język angielski
3 A/G T ang. gr. 1 (sala 50)
6 12:50-13:35 język angielski
3 A/G T ang. gr. 1 (sala 50)
język angielski
1 b ang. gr 1 (sala 15)
Język obcy zawodowy
3 c PT j.obcy zaw. gr 2 (sala 45)
7 13:40-14:25 język angielski
2 b T ang gr 2 (sala 5)
język angielski
2 a T ang gr 2 (sala 27)
8 14:30-15:15 język angielski
2 a LO ang gr 2 (sala 44)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35