Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 a LO policyjna » 1 a T ekon.-rekl. » 1 b LO psychologiczna » 1 bT moda-styl. » 1 cT logistyk » 2 a policyjna » 2 aT ekonomista-reklama » 2 b psychologii społ. » 2 bT moda/stylista » 2 c psychologii społ. » 2 cT logistyk » 3 a policyjna » 3 a T ekon./log. » 3 b psychologia » 3 b T rekl./moda » 4 a LO polic/psych » 4 a T ekon/log » 4 b T rekl/moda » 5 A/P T ekon/rach » 5 B/P T reklama moda » 5 C/P T logistyk

Plany nauczycieli

» Belka K. » Bibiela A. » Bobulska M. » Cembrzyńska K. » Ciepłak B. » Cupryn E. » Czekaj S. » Czekaj W. » Domałeczna A. » Drzewiecka - Świderska A. » Eckert - Kinecka J. » Fajer B. » Fehler A. » Górny B. » Grabowska K. » Grzelewska M. » Grzyb M. » Heflich K. » Henkel J. » Herisz A. » Horak-Janikowska M. » Hyla A. » Jarosz-Lewandowska D. » Jastal I. » Jurek D. » Kęsik K. » Kolanik E. » Komuda J. » Kowalska R. » Michalik M. » Migocki A. » Misiak I. » Nawrocka L. » Niedziela B. » Nobis-Biernacka S. » Patałąg T. » Puchała A. » Qaddourah H. » Rojowski J. » Rybicka J. » Rybkowska A. » Sieńko - Jarosz D. » Staszewska K. » Swiers A. » Swiers M. » Swiers P. » Szarzyńska B. » Szeliga A. » Szmalec B. » Tarczyńska E. » Tomalak R. » Tomczyk I. » Warmuz M. » Wesołka M. » Winszczyk B. » Włoczka P.

Plany różnych dzienników

» Rozwijanie kompetencji językowych 3 a LO » Rozwijanie kompetencji językowych 3 b LO » Rozwijanie kompetencji językowych 4 a LO » Rozwijanie zainteresowań zgodnych z zawodem 2 aT » Rozwijanie zainteresowań zgodnych z zawodem 2 bT » Rozwijanie zainteresowań zgodnych z zawodem 2 cT » Rozwijanie zainteresowań zgodnych z zawodem 4 bT » Rozwijanie zainteresowań zgodnych z zawodem 5 aT » Rozwijanie zainteresowań zgodnych z zawodem 5 BT » Rozwijanie zainteresowań związanych z zawodem 5cT » Rozwijanie zainteresowań związanych z zawodem 4 a T » Wyrównywanie kompetencji matematycznych 1 aLO » Wyrównywanie kompetencji matematycznych 1 aT » Wyrównywanie kompetencji matematycznych 1 bLO » Wyrównywanie kompetencji matematycznych 1 bT » Wyrównywanie kompetencji matematycznych 1 cT

Klasa 1 a LO policyjna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Historia i teraźniejszość
1 a LO policyjna - Belka K. (sala 22)
1 08:15-09:00 język niemiecki
1 a LO gr 1 - Jarosz-Lewandowska D. (sala 3)
język niemiecki
1 a LO gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
Geografia
1 a LO policyjna - Michalik M. (sala 17)
wychowanie fizyczne
1 a LO gr 1 - Tarczyńska E. (s.Samoob.)
język niemiecki
1 a LO gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
zajęcia z wychowawcą
1 a LO policyjna - Michalik M. (sala 17)
2 09:05-09:50 Religia
1 a LO religia - Fajer B. (sala 22)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 a LO religia zwoln. - Jurek D. (czytelnia - sala 37)
Biologia
1 a LO policyjna - Bibiela A. (sala 41)
język angielski
1 a LO gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
język angielski
1 a LO gr 2 - Szeliga A. (sala 15)
wychowanie fizyczne
1 a LO gr 1 - Tarczyńska E. (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
1 a LO gr 2 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
Matematyka
1 a LO policyjna - Swiers A. (sala 32)
3 10:00-10:45 Informatyka
1 a LO gr 1 - Winszczyk B. (sala 34)
wychowanie fizyczne
1 a LO gr 2 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
język angielski
1 a LO gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
Informatyka
1 a LO gr 2 - Winszczyk B. (sala 34)
Chemia
1 a LO policyjna - Migocki A. (sala 41)
język angielski
1 a LO gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
wychowanie fizyczne
1 a LO gr 2 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
Historia
1 a LO policyjna - Rojowski J. (sala 45)
4 11:00-11:45 Język polski
1 a LO policyjna - Czekaj S. (sala 27)
wychowanie fizyczne
1 a LO gr 1 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
język angielski
1 a LO gr 2 - Szeliga A. (sala 15)
Matematyka
1 a LO policyjna - Swiers A. (sala 32)
wiedza o społeczeństwie
1 a LO policyjna - Belka K. (sala 22)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 a LO policyjna - Rojowski J. (sala 45)
5 11:55-12:40 Historia
1 a LO policyjna - Rojowski J. (sala 45)
Historia i teraźniejszość
1 a LO policyjna - Belka K. (sala 22)
Biznes i zarządzanie
1 a LO policyjna - Jarosz-Lewandowska D. (sala 3)
Religia
1 a LO religia - Fajer B. (sala 3)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 a LO religia zwoln. - Wesołka M. (czytelnia - sala 37)
język niemiecki
1 a LO gr 1 - Jarosz-Lewandowska D. (sala 3)
język angielski
1 a LO gr 2 - Szeliga A. (sala 15)
6 12:50-13:35 wiedza o społeczeństwie
1 a LO policyjna - Belka K. (sala 22)
Matematyka
1 a LO policyjna - Swiers A. (sala 32)
Fizyka
1 a LO policyjna - Tomalak R. (sala 14)
Geografia
1 a LO policyjna - Michalik M. (sala 17)
7 13:40-14:25 Język polski
1 a LO policyjna - Czekaj S. (sala 50)
Matematyka
1 a LO policyjna - Swiers A. (sala 32)
8 14:30-15:15 Język polski
1 a LO policyjna - Czekaj S. (sala 50)
Język polski
1 a LO policyjna - Czekaj S. (sala 50)
9 15:20-16:05 Filozofia
1 a LO policyjna - Czekaj S. (sala 50)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 1 a T ekon.-rekl. - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język polski
1 a T ekon.-rekl. - Staszewska K. (sala 24)
Wykonywanie prac biurowych
1 aT ekonomista - Niedziela B. (sala 5)
Wykonywanie prac biurowych
1 aT ekonomista - Niedziela B. (sala 5)
Podstawy reklamy
1 aT reklama - Misiak I. (sala 41)
wychowanie fizyczne
1 aT ekonomista - Kolanik E. (s.gimn.)
1 08:15-09:00 Język polski
1 a T ekon.-rekl. - Staszewska K. (sala 24)
Wykonywanie prac biurowych
1 aT ekonomista - Niedziela B. (sala 5)
Matematyka
1 a T ekon.-rekl. - Warmuz M. (sala 3)
wychowanie fizyczne
1 aT ekonomista - Kolanik E. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 aT reklama - Czekaj W. (sala gimn. 2)
2 09:05-09:50 Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
1 aT reklama - Rybicka J. (sala 47)
Fizyka
1 a T ekon.-rekl. - Tomalak R. (sala 14)
Religia
1 aT religia - Fajer B. (sala 31)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 aT religia zwoln. - Wesołka M. (czytelnia - sala 37)
Historia
1 a T ekon.-rekl. - Rojowski J. (sala 45)
Biznes i zarządzanie
1 a T ekon.-rekl. - Jarosz-Lewandowska D. (sala 3)
3 10:00-10:45 Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
język angielski
1 aT reklama - Cupryn E. (sala 26)
Biologia
1 a T ekon.-rekl. - Bibiela A. (sala 41)
język angielski
1 aT ekonomista - Szeliga A. (sala 15)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
1 aT reklama - Rybicka J. (sala 47)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 a T ekon.-rekl. - Rojowski J. (sala 45)
Podstawy ekonomii i statystyki
1 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
język niemiecki
1 aT reklama - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
4 11:00-11:45 język angielski
1 aT ekonomista - Szeliga A. (sala 15)
Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
1 aT reklama - Rybicka J. (sala 47)
Geografia
1 a T ekon.-rekl. - Michalik M. (sala 17)
Chemia
1 a T ekon.-rekl. - Migocki A. (sala 41)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 aT reklama - Herisz A. (sala 17)
Podstawy ekonomii i statystyki
1 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
1 aT reklama - Rybicka J. (sala 47)
5 11:55-12:40 Historia i teraźniejszość
1 a T ekon.-rekl. - Belka K. (sala 22)
zajęcia z wychowawcą
1 a T ekon.-rekl. - Misiak I. (sala 41)
język niemiecki
1 aT ekonomista - Patałąg T. (sala 40)
Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
1 aT reklama - Rybicka J. (sala 47)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 aT reklama - Herisz A. (sala 17)
Język polski
1 a T ekon.-rekl. - Staszewska K. (sala 24)
6 12:50-13:35 Matematyka
1 a T ekon.-rekl. - Warmuz M. (sala 3)
Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
1 aT ekonomista - Belka K. (sala 22)
Podstawy reklamy
1 aT reklama - Misiak I. (sala 41)
wychowanie fizyczne
1 aT reklama - Czekaj W. (sala gimn. 2)
Informatyka
1 aT ekonomista - Winszczyk B. (sala 34)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 aT reklama - Herisz A. (sala 17)
Filozofia
1 a T ekon.-rekl. - Fajer B. (sala 50)
7 13:40-14:25 Matematyka
1 a T ekon.-rekl. - Warmuz M. (sala 3)
Religia
1 aT religia - Fajer B. (sala 21)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 aT religia zwoln. - Jurek D. (czytelnia - sala 37)
wychowanie fizyczne
1 aT reklama - Czekaj W. (sala gimn. 2)
język niemiecki
1 aT ekonomista - Patałąg T. (sala 40)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 aT reklama - Herisz A. (sala 17)
Historia
1 a T ekon.-rekl. - Rojowski J. (sala 45)
8 14:30-15:15 Podstawy ekonomii i statystyki
1 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
język niemiecki
1 aT reklama - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
wychowanie fizyczne
1 aT ekonomista - Kolanik E. (s.gimn.)
Informatyka
1 aT reklama - Winszczyk B. (sala 34)
9 15:20-16:05 język angielski
1 aT reklama - Cupryn E. (sala 26)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 1 b LO psychologiczna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 wychowanie fizyczne
1 b LO gr. 1 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
język angielski
1 b LO gr. 2 - Włoczka P. (sala 48)
język niemiecki
1 b LO gr. 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
wychowanie fizyczne
1 b LO gr. 2 - Henkel J. (s.Samoob.)
Chemia
1 b LO psychologiczna - Migocki A. (sala 15)
Matematyka
1 b LO psychologiczna - Swiers P. (sala 28)
2 09:05-09:50 Informatyka
1 b LO gr. 1 - Winszczyk B. (sala 34)
język angielski
1 b LO gr. 2 - Włoczka P. (sala 48)
wychowanie fizyczne
1 b LO gr. 1 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
język niemiecki
1 b LO gr. 2 - Fehler A. (sala 5)
język angielski
1 b LO gr. 1 - Jastal I. (sala 27)
wychowanie fizyczne
1 b LO gr. 2 - Henkel J. (s.Samoob.)
język niemiecki
1 b LO gr. 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
język angielski
1 b LO gr. 2 - Włoczka P. (sala 48)
Filozofia
1 b LO psychologiczna - Fajer B. (sala 41)
3 10:00-10:45 Język polski
1 b LO psychologiczna - Swiers M. (sala 50)
Matematyka
1 b LO psychologiczna - Swiers P. (sala 28)
Historia
1 b LO psychologiczna - Rojowski J. (sala 45)
Biznes i zarządzanie
1 b LO psychologiczna - Jarosz-Lewandowska D. (sala 3)
wychowanie fizyczne
1 b LO gr. 1 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
język niemiecki
1 b LO gr. 2 - Fehler A. (sala 5)
4 11:00-11:45 Język polski
1 b LO psychologiczna - Swiers M. (sala 50)
zajęcia z wychowawcą
1 b LO psychologiczna - Migocki A. (sala 19)
Geografia
1 b LO psychologiczna - Michalik M. (sala 17)
Matematyka
1 b LO psychologiczna - Swiers P. (sala 28)
Fizyka
1 b LO psychologiczna - Tomalak R. (sala 14)
5 11:55-12:40 język angielski
1 b LO gr. 1 - Jastal I. (sala 27)
język angielski
1 b LO gr. 2 - Włoczka P. (sala 48)
język angielski
1 b LO gr. 1 - Jastal I. (sala 43)
Informatyka
1 b LO gr. 2 - Winszczyk B. (sala 34)
Religia
1 b LO religia - Fajer B. (sala 45)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 b LO religia zwoln. - Wesołka M. (czytelnia - sala 37)
język angielski
1 b LO gr. 1 - Jastal I. (sala 27)
wychowanie fizyczne
1 b LO gr. 2 - Henkel J. (sala gimn. 2)
język angielski
1 b LO gr. 1 - Jastal I. (sala 27)
język angielski
1 b LO gr. 2 - Włoczka P. (sala 48)
6 12:50-13:35 edukacja dla bezpieczeństwa
1 b LO psychologiczna - Rojowski J. (sala 45)
Religia
1 b LO religia - Fajer B. (sala 21)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 b LO religia zwoln. - Wesołka M. (czytelnia - sala 37)
Matematyka
1 b LO psychologiczna - Swiers P. (sala 28)
Biologia
1 b LO psychologiczna - Bibiela A. (sala 43)
Historia
1 b LO psychologiczna - Rojowski J. (sala 45)
7 13:40-14:25 Historia i teraźniejszość
1 b LO psychologiczna - Belka K. (sala 22)
Język polski
1 b LO psychologiczna - Swiers M. (sala 50)
Biologia
1 b LO psychologiczna - Bibiela A. (sala 43)
8 14:30-15:15 Język polski
1 b LO psychologiczna - Swiers M. (sala 50)
Historia i teraźniejszość
1 b LO psychologiczna - Belka K. (sala 22)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 1 bT moda-styl. - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 2. - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 1 - Rybkowska A. (sala 18)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 2. - Kęsik K. (sala 19)
zajęcia z wychowawcą
1 bT moda-styl. - Kęsik K. (sala 19)
1 08:15-09:00 Informatyka
1 bT gr. 1 - Winszczyk B. (sala 34)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 2. - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 1 - Rybkowska A. (sala 18)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT gr. 2. - Rybicka J. (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT gr. 1 - Rybicka J. (sala 47)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 2. - Kęsik K. (sala 19)
Chemia
1 bT moda-styl. - Migocki A. (sala 3)
2 09:05-09:50 wychowanie fizyczne
1 bT gr. 1 - Kolanik E. (s.Samoob.)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 2. - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 1 - Rybkowska A. (sala 18)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT gr. 2. - Rybicka J. (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT gr. 1 - Rybicka J. (sala 47)
język niemiecki
1 bT gr. 2. - Fehler A. (sala 5)
Matematyka
1 bT moda-styl. - Swiers A. (sala 32)
Historia
1 bT moda-styl. - Rojowski J. (sala 45)
3 10:00-10:45 wychowanie fizyczne
1 bT gr. 1 - Kolanik E. (s.Samoob.)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 2. - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 1 - Rybkowska A. (sala 18)
wychowanie fizyczne
1 bT gr. 2. - Czekaj W. (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
1 bT gr. 1 - Kolanik E. (s.Samoob.)
język angielski
1 bT gr. 2. - Jastal I. (sala 27)
Język polski
1 bT moda-styl. - Staszewska K. (sala 24)
Język polski
1 bT moda-styl. - Staszewska K. (sala 24)
4 11:00-11:45 język niemiecki
1 bT gr. 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 2. - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 1 - Rybkowska A. (sala 18)
wychowanie fizyczne
1 bT gr. 2. - Czekaj W. (siłow.1 D)
Biznes i zarządzanie
1 bT moda-styl. - Jarosz-Lewandowska D. (sala 3)
Język polski
1 bT moda-styl. - Staszewska K. (sala 24)
Matematyka
1 bT moda-styl. - Swiers A. (sala 32)
5 11:55-12:40 Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 1 - Kęsik K. (sala 19)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT gr. 2. - Rybicka J. (sala 47)
Religia
1 bT religia - Patałąg T. (sala 40)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 bT religia zwoln. - Jurek D. (czytelnia - sala 37)
Fizyka
1 bT moda-styl. - Tomalak R. (sala 14)
Biologia
1 bT moda-styl. - Bibiela A. (sala 21)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 bT moda-styl. - Rojowski J. (sala 45)
6 12:50-13:35 Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 1 - Kęsik K. (sala 19)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT gr. 2. - Rybicka J. (sala 47)
Geografia
1 bT moda-styl. - Rojowski J. (sala 45)
Historia i teraźniejszość
1 bT moda-styl. - Belka K. (sala 22)
Historia
1 bT moda-styl. - Rojowski J. (sala 45)
Religia
1 bT religia - Patałąg T. (sala 40)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 bT religia zwoln. - Wesołka M. (czytelnia - sala 37)
7 13:40-14:25 Podstawy odzieżownictwa
1 bT gr. 1 - Rybicka J. (sala 47)
język angielski
1 bT gr. 2. - Jastal I. (sala 27)
język angielski
1 bT gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
Informatyka
1 bT gr. 2. - Winszczyk B. (sala 34)
Matematyka
1 bT moda-styl. - Swiers A. (sala 32)
język niemiecki
1 bT gr. 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
wychowanie fizyczne
1 bT gr. 2. - Czekaj W. (siłow. 2 Chł.)
język angielski
1 bT gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
język niemiecki
1 bT gr. 2. - Fehler A. (sala 5)
8 14:30-15:15 Podstawy odzieżownictwa
1 bT gr. 1 - Rybicka J. (sala 47)
Plastyka
1 bT moda-styl. - Herisz A. (sala 17)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 1 cT logistyk - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Informatyka
1 cT gr 1 - Winszczyk B. (sala 34)
Przechowywanie zapasów
1 cT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
1 08:15-09:00 Biznes i zarządzanie
1 cT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
1 cT logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Język polski
1 cT logistyk - Staszewska K. (sala 24)
Język polski
1 cT logistyk - Staszewska K. (sala 24)
wychowanie fizyczne
1 cT gr 1 - Henkel J. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 cT gr. 2 - Kolanik E. (siłow. 2 Chł.)
2 09:05-09:50 Geografia
1 cT logistyk - Michalik M. (sala 17)
Organizowanie pracy magazynów
1 cT logistyk - Jarosz-Lewandowska D. (sala 3)
Język polski
1 cT logistyk - Staszewska K. (sala 24)
Przechowywanie zapasów
1 cT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
wychowanie fizyczne
1 cT gr 1 - Henkel J. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 cT gr. 2 - Kolanik E. (siłow. 2 Chł.)
3 10:00-10:45 Historia
1 cT logistyk - Rojowski J. (sala 45)
Religia
1 cT religia - Patałąg T. (sala 40)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 cT religia zwoln. - Jurek D. (czytelnia - sala 37)
Przechowywanie zapasów
1 cT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Religia
1 cT religia - Patałąg T. (sala 40)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 cT religia zwoln. - Wesołka M. (czytelnia - sala 37)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
1 cT logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
4 11:00-11:45 Organizowanie pracy magazynów
1 cT logistyk - Jarosz-Lewandowska D. (sala 3)
wychowanie fizyczne
1 cT gr 1 - Henkel J. (s.gimn.)
język niemiecki
1 cT gr. 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
Matematyka
1 cT logistyk - Tomalak R. (sala 45)
język angielski
1 cT gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
język angielski
1 cT gr. 2 - Szeliga A. (sala 15)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
1 cT logistyk - Fajer B. (sala 3)
5 11:55-12:40 Podstawy logistyki
1 cT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
język angielski
1 cT gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
język angielski
1 cT gr. 2 - Szeliga A. (sala 15)
Historia i teraźniejszość
1 cT logistyk - Belka K. (sala 22)
język niemiecki
1 cT gr 1 - Fehler A. (sala 5)
wychowanie fizyczne
1 cT gr. 2 - Kolanik E. (s.Samoob.)
Podstawy logistyki
1 cT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
6 12:50-13:35 zajęcia z wychowawcą
1 cT logistyk - Tomalak R. (sala 14)
Chemia
1 cT logistyk - Migocki A. (sala 19)
Matematyka
1 cT logistyk - Tomalak R. (sala 45)
Filozofia
1 cT logistyk - Fajer B. (sala 41)
Fizyka
1 cT logistyk - Tomalak R. (sala 14)
7 13:40-14:25 Zabezpieczanie majątku
1 cT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
język niemiecki
1 cT gr 1 - Fehler A. (sala 5)
język niemiecki
1 cT gr. 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
Historia
1 cT logistyk - Rojowski J. (sala 45)
Matematyka
1 cT logistyk - Tomalak R. (sala 14)
8 14:30-15:15 Informatyka
1 cT gr. 2 - Winszczyk B. (sala 34)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 cT logistyk - Rojowski J. (sala 45)
9 15:20-16:05 Biologia
1 cT logistyk - Bibiela A. (sala 43)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 2 a policyjna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 wychowanie fizyczne
2 a wf gr 1 - Czekaj W. (siłow.1 D)
język angielski
2 a ang. gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
język angielski
2 a ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 15)
Chemia
2 a policyjna - Migocki A. (sala 15)
1 08:15-09:00 wychowanie fizyczne
2 a wf gr 1 - Czekaj W. (siłow.1 D)
Geografia
2 a policyjna - Michalik M. (sala 17)
Język polski
2 a policyjna - Szmalec B. (sala 21)
prawo cywilne
2 a policyjna - Belka K. (sala 22)
Język polski
2 a policyjna - Szmalec B. (sala 27)
2 09:05-09:50 Religia
2 a religia - Patałąg T. (sala 40)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 a religia zwoln. - Wesołka M. (czytelnia - sala 37)
Podstawy przedsiębiorczości
2 a policyjna - Nawrocka L. (sala 27)
Język polski
2 a policyjna - Szmalec B. (sala 21)
Chemia
2 a policyjna - Migocki A. (sala 15)
Język polski
2 a policyjna - Szmalec B. (sala 27)
3 10:00-10:45 Biologia
2 a policyjna - Bobulska M. (sala 43)
Fizyka
2 a policyjna - Tomalak R. (sala 14)
język niemiecki
2 a niem. gr 1 - Fehler A. (sala 5)
wychowanie fizyczne
2 a wf gr 2 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
zajęcia z wychowawcą
2 a policyjna - Belka K. (sala 22)
Geografia
2 a policyjna - Michalik M. (sala 17)
4 11:00-11:45 Historia
2 a policyjna - Horak-Janikowska M. (sala 44)
wiedza o społeczeństwie
2 a policyjna - Belka K. (sala 22)
język angielski
2 a ang. gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
wychowanie fizyczne
2 a wf gr 2 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
język niemiecki
2 a niem. gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
wychowanie fizyczne
2 a wf gr 1 - Czekaj W. (siłow.1 D)
Biologia
2 a policyjna - Bobulska M. (sala 43)
5 11:55-12:40 Matematyka
2 a policyjna - Warmuz M. (sala 5)
Historia
2 a policyjna - Horak-Janikowska M. (sala 44)
Geografia
2 a policyjna - Michalik M. (sala 17)
Historia i teraźniejszość
2 a policyjna - Belka K. (sala 22)
6 12:50-13:35 Matematyka
2 a policyjna - Warmuz M. (sala 5)
Informatyka
2 a inf. gr 1 - Winszczyk B. (sala 34)
język niemiecki
2 a niem. gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
Religia
2 a religia - Patałąg T. (sala 40)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 a religia zwoln. - Jurek D. (czytelnia - sala 37)
wiedza o społeczeństwie
2 a policyjna - Belka K. (sala 22)
7 13:40-14:25 Matematyka
2 a policyjna - Warmuz M. (sala 5)
Matematyka
2 a policyjna - Warmuz M. (sala 27)
język angielski
2 a ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 15)
język angielski
2 a ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 15)
język niemiecki
2 a niem. gr 1 - Fehler A. (sala 5)
8 14:30-15:15 Matematyka
2 a policyjna - Warmuz M. (sala 5)
język angielski
2 a ang. gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
wychowanie fizyczne
2 a wf gr 2 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
Informatyka
2 a inf. gr 2 - Winszczyk B. (sala 34)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 2 aT ekonomista-reklama - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Wykonywanie prac biurowych
2 aT ekonomista - Niedziela B. (sala 14)
wychowanie fizyczne
2 aT wf gr. 2 - Kolanik E. (s.gimn.)
język angielski
2 aT ang. gr. 2 - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
Język polski
2 aT ekonomista-reklama - Szmalec B. (sala 24)
Historia i teraźniejszość
2 aT ekonomista-reklama - Belka K. (sala 22)
1 08:15-09:00 Podstawy ekonomii i statystyki
2 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
wychowanie fizyczne
2 aT wf gr. 2 - Kolanik E. (s.gimn.)
Informatyka
2 aT inf. gr. 1 - Winszczyk B. (sala 34)
Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
2 aT reklama - Puchała A. (sala 49)
Religia
2 aT- bLO religia - Patałąg T. (sala 40)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 aT religia zwoln. - Wesołka M. (czytelnia - sala 37)
Wykonywanie prac biurowych
2 aT ekonomista - Niedziela B. (sala 14)
język niemiecki
2 aT niem. gr. 2 - Fehler A. (sala 5)
2 09:05-09:50 Podstawy przedsiębiorczości
2 aT ekonomista-reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
zajęcia z wychowawcą
2 aT ekonomista-reklama - Winszczyk B. (sala 34)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
2 aT ekonomista - Misiak I. (sala 34)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 aT reklama - Puchała A. (sala 49)
Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
2 aT ekonomista - Belka K. (sala 22)
Podstawy reklamy
2 aT reklama - Misiak I. (sala 41)
Geografia
2 aT ekonomista-reklama - Michalik M. (sala 17)
3 10:00-10:45 Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 aT reklama - Fajer B. (sala 3)
wychowanie fizyczne
2 aT wf gr. 1 - Henkel J. (siłow. 2 Chł.)
Chemia
2 aT ekonomista-reklama - Migocki A. (sala 19)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
2 aT ekonomista - Misiak I. (sala 34)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 aT reklama - Puchała A. (sala 49)
Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
2 aT reklama - Puchała A. (sala 49)
wychowanie fizyczne
2 aT wf gr. 1 - Henkel J. (s.gimn.)
język angielski
2 aT ang. gr. 2 - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 aT ekonomista - Fajer B. (sala 21)
4 11:00-11:45 Sporządzanie biznesplanu
2 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Informatyka
2 aT inf. gr. 2 - Winszczyk B. (sala 34)
Matematyka
2 aT ekonomista-reklama - Grzelewska M. (sala 3)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
2 aT ekonomista - Misiak I. (sala 34)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 aT reklama - Puchała A. (sala 49)
wychowanie fizyczne
2 aT wf gr. 1 - Henkel J. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 aT wf gr. 2 - Kolanik E. (sala gimn. 2)
język angielski
2 aT ang. gr 1 - Szeliga A. (sala 15)
język niemiecki
2 aT niem. gr. 2 - Fehler A. (sala 5)
5 11:55-12:40 Sporządzanie biznesplanu
2 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 aT reklama - Puchała A. (sala 49)
Matematyka
2 aT ekonomista-reklama - Grzelewska M. (sala 3)
język niemiecki
2 aT niem. gr. 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 aT reklama - Puchała A. (sala 49)
język angielski
2 aT ang. gr 1 - Szeliga A. (sala 15)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 aT reklama - Puchała A. (sala 49)
Historia
2 aT ekonomista-reklama - Horak-Janikowska M. (sala 44)
6 12:50-13:35 Sporządzanie biznesplanu
2 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 aT reklama - Puchała A. (sala 49)
Fizyka
2 aT ekonomista-reklama - Tomalak R. (sala 14)
Biologia
2 aT ekonomista-reklama - Bobulska M. (sala 43)
język niemiecki
2 aT niem. gr. 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 aT reklama - Puchała A. (sala 49)
Matematyka
2 aT ekonomista-reklama - Grzelewska M. (sala 3)
7 13:40-14:25 Język polski
2 aT ekonomista-reklama - Szmalec B. (sala 31)
Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
2 aT ekonomista - Belka K. (sala 22)
Podstawy reklamy
2 aT reklama - Misiak I. (sala 41)
Historia
2 aT ekonomista-reklama - Horak-Janikowska M. (sala 44)
Podstawy ekonomii i statystyki
2 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
8 14:30-15:15 Język polski
2 aT ekonomista-reklama - Szmalec B. (sala 31)
Religia
2 aT- bLO religia - Patałąg T. (sala 40)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 2 b psychologii społ. - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Religia
2 aT- bLO religia - Patałąg T. (sala 40)
Geografia
2 b psychologii społ. - Michalik M. (sala 17)
język angielski
2 b ang. gr. 2 - Włoczka P. (sala 48)
język niemiecki
2 b niem. gr.1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
2 09:05-09:50 język angielski
2 b ang. gr. 2 - Włoczka P. (sala 48)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 1 - Czekaj W. (s.gimn.)
Język polski
2 b psychologii społ. - Staszewska K. (sala 24)
Biologia
2 b psychologii społ. - Bobulska M. (sala 43)
3 10:00-10:45 Język polski
2 b psychologii społ. - Staszewska K. (sala 24)
Historia
2 b psychologii społ. - Rojowski J. (sala 45)
Biologia
2 b psychologii społ. - Bobulska M. (sala 43)
język angielski
2 b ang. gr. 2 - Włoczka P. (sala 48)
język niemiecki
2 b niem. gr.1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
zajęcia z wychowawcą
2 b psychologii społ. - Włoczka P. (sala 48)
4 11:00-11:45 Język polski
2 b psychologii społ. - Staszewska K. (sala 24)
język angielski
2 b ang gr 1 - Jastal I. (sala 27)
język angielski
2 b ang. gr. 2 - Włoczka P. (sala 48)
Informatyka
2 b inf. gr 1 - Winszczyk B. (sala 14)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 2 - Henkel J. (sala gimn. 2)
Chemia
2 b psychologii społ. - Migocki A. (sala 3)
Język polski
2 b psychologii społ. - Staszewska K. (sala 24)
5 11:55-12:40 Fizyka
2 b psychologii społ. - Tomalak R. (sala 14)
Matematyka
2 b psychologii społ. - Warmuz M. (sala 27)
język angielski
2 b ang gr 1 - Jastal I. (sala 27)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 2 - Henkel J. (sala gimn. 2)
Historia
2 b psychologii społ. - Rojowski J. (sala 45)
Podstawy przedsiębiorczości
2 b psychologii społ. - Misiak I. (sala 41)
6 12:50-13:35 Geografia
2 b psychologii społ. - Michalik M. (sala 17)
Matematyka
2 b psychologii społ. - Warmuz M. (sala 27)
język angielski
2 b ang gr 1 - Jastal I. (sala 27)
język niemiecki
2 b niem. gr. 2 - Fehler A. (sala 5)
język angielski
2 b ang gr 1 - Jastal I. (sala 27)
język niemiecki
2 b niem. gr. 2 - Fehler A. (sala 5)
język angielski
2 b ang gr 1 - Jastal I. (sala 27)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 2 - Henkel J. (s.gimn.)
7 13:40-14:25 Biologia
2 b psychologii społ. - Bobulska M. (sala 43)
psychologia
2 b psychologii społ. - Cembrzyńska K. (sala 43)
Historia i teraźniejszość
2 b psychologii społ. - Belka K. (sala 22)
język angielski
2 b ang. gr. 2 - Włoczka P. (sala 48)
Informatyka
2 b inf. gr 2 - Winszczyk B. (sala 34)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 1 - Czekaj W. (s.gimn.)
8 14:30-15:15 Chemia
2 b psychologii społ. - Migocki A. (sala 40)
Matematyka
2 b psychologii społ. - Warmuz M. (sala 27)
Religia
2 aT- bLO religia - Patałąg T. (sala 40)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 1 - Czekaj W. (s.gimn.)
9 15:20-16:05 Matematyka
2 b psychologii społ. - Warmuz M. (sala 5)
Matematyka
2 b psychologii społ. - Warmuz M. (sala 27)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 2 bT moda/stylista - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT stylista - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
Podstawy przedsiębiorczości
2 bT moda/stylista - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Religia
2 bT - cT religia - Patałąg T. (sala 40)
1 08:15-09:00 Historia i teraźniejszość
2 bT moda/stylista - Belka K. (sala 22)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 bT moda - Fajer B. (sala 31)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT stylista - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
język angielski
2 bT moda/stylista - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
Religia
2 bT - cT religia - Patałąg T. (sala 40)
2 09:05-09:50 wychowanie fizyczne
2 bT moda/stylista - Henkel J. (siłow. 2 Chł.)
Geografia
2 bT moda/stylista - Michalik M. (sala 17)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Kęsik K. (sala 19)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT stylista - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Kęsik K. (sala 19)
Podstawy odzieżownictwa
2 bT stylista - Rybicka J. (sala 47)
język angielski
2 bT moda/stylista - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
3 10:00-10:45 język niemiecki
2 bT moda/stylista - Patałąg T. (sala 40)
Język polski
2 bT moda/stylista - Staszewska K. (sala 24)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Kęsik K. (sala 19)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT stylista - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Kęsik K. (sala 19)
Dobór fryzur, ubioru i makijażu do kształtu sylwetki
2 bT stylista - Migocki A. (sala 39)
Matematyka
2 bT moda/stylista - Grzelewska M. (sala 22)
4 11:00-11:45 Historia
2 bT moda/stylista - Rojowski J. (sala 45)
Język polski
2 bT moda/stylista - Staszewska K. (sala 24)
Podstawy odzieżownictwa
2 bT moda - Rybicka J. (sala 47)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT stylista - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
język niemiecki
2 bT moda/stylista - Patałąg T. (sala 40)
Matematyka
2 bT moda/stylista - Grzelewska M. (sala 22)
5 11:55-12:40 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 bT stylista - Fajer B. (sala 4)
Historia
2 bT moda/stylista - Rojowski J. (sala 45)
Język polski
2 bT moda/stylista - Staszewska K. (sala 24)
zajęcia z wychowawcą
2 bT moda/stylista - Staszewska K. (sala 24)
Fizyka
2 bT moda/stylista - Tomalak R. (sala 14)
6 12:50-13:35 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
Dobór tematyczny fryzur, ubioru i makijażu do kreowania wizerunku
2 bT stylista - Migocki A. (sala 39)
Matematyka
2 bT moda/stylista - Grzelewska M. (sala 3)
wychowanie fizyczne
2 bT moda/stylista - Henkel J. (siłow. 2 Chł.)
Chemia
2 bT moda/stylista - Migocki A. (sala 3)
Biologia
2 bT moda/stylista - Bobulska M. (sala 43)
7 13:40-14:25 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT stylista - Rybkowska A. (sala 19)
wychowanie fizyczne
2 bT moda/stylista - Henkel J. (siłow. 2 Chł.)
Informatyka
2 bT moda/stylista - Winszczyk B. (sala 34)
8 14:30-15:15 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT stylista - Rybkowska A. (sala 19)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Kęsik K. (sala 18)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT stylista - Rybkowska A. (sala 19)
9 15:20-16:05 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Sieńko - Jarosz D. (sala 18)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda - Kęsik K. (sala 18)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT stylista - Rybkowska A. (sala 19)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 2 c psychologii społ. - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Chemia
2 c psychologii społ. - Komuda J. (sala 44)
język angielski
2 c ang. gr 1 - Cupryn E. (sala 26)
język angielski
2 c ang. gr 2 - Jastal I. (sala 27)
wychowanie fizyczne
2 c wf gr 1 - Czekaj W. (siłow. 2 Chł.)
język angielski
2 c ang. gr 1 - Cupryn E. (sala 26)
1 08:15-09:00 Chemia
2 c psychologii społ. - Komuda J. (sala 44)
Język polski
2 c psychologii społ. - Staszewska K. (sala 24)
język angielski
2 c ang. gr 2 - Jastal I. (sala 27)
wychowanie fizyczne
2 c wf gr 1 - Czekaj W. (siłow. 2 Chł.)
język angielski
2 c ang. gr 2 - Jastal I. (sala 27)
wychowanie fizyczne
2 c wf gr 1 - Czekaj W. (s.gimn.)
Język polski
2 c psychologii społ. - Staszewska K. (sala 24)
2 09:05-09:50 Język polski
2 c psychologii społ. - Staszewska K. (sala 24)
Język polski
2 c psychologii społ. - Staszewska K. (sala 24)
Religia
2 c religia - Patałąg T. (sala 40)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 c religia zwoln. - Wesołka M. (czytelnia - sala 37)
język angielski
2 c ang. gr 1 - Cupryn E. (sala 42)
język angielski
2 c ang. gr 2 - Jastal I. (sala 27)
Fizyka
2 c psychologii społ. - Tomalak R. (sala 14)
3 10:00-10:45 Matematyka
2 c psychologii społ. - Swiers P. (sala 28)
psychologia
2 c psychologii społ. - Cembrzyńska K. (sala 43)
zajęcia z wychowawcą
2 c psychologii społ. - Patałąg T. (sala 40)
Geografia
2 c psychologii społ. - Michalik M. (sala 17)
Biologia
2 c psychologii społ. - Bobulska M. (sala 43)
4 11:00-11:45 Geografia
2 c psychologii społ. - Michalik M. (sala 17)
Informatyka
2 c inf. gr 1 - Winszczyk B. (sala 49)
język niemiecki
2 c niem. gr. 2 - Patałąg T. (sala 40)
Historia i teraźniejszość
2 c psychologii społ. - Belka K. (sala 22)
Biologia
2 c psychologii społ. - Bobulska M. (sala 43)
Religia
2 c religia - Patałąg T. (sala 40)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 c religia zwoln. - Wesołka M. (czytelnia - sala 37)
5 11:55-12:40 Historia
2 c psychologii społ. - Horak-Janikowska M. (sala 44)
Matematyka
2 c psychologii społ. - Swiers P. (sala 28)
Matematyka
2 c psychologii społ. - Swiers P. (sala 28)
Historia
2 c psychologii społ. - Horak-Janikowska M. (sala 44)
język niemiecki
2 c niem. gr. 1 - Fehler A. (sala 5)
język niemiecki
2 c niem. gr. 2 - Patałąg T. (sala 40)
6 12:50-13:35 Matematyka
2 c psychologii społ. - Swiers P. (sala 28)
język niemiecki
2 c niem. gr. 1 - Fehler A. (sala 5)
wychowanie fizyczne
2 c wf gr. 2 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
język angielski
2 c ang. gr 1 - Cupryn E. (sala 42)
wychowanie fizyczne
2 c wf gr. 2 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
Matematyka
2 c psychologii społ. - Swiers P. (sala 28)
Podstawy przedsiębiorczości
2 c psychologii społ. - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
2 c wf gr. 2 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
język angielski
2 c ang. gr 1 - Cupryn E. (sala 26)
Informatyka
2 c inf. gr. 2 - Winszczyk B. (sala 34)
Biologia
2 c psychologii społ. - Bobulska M. (sala 43)
8 14:30-15:15 język angielski
2 c ang. gr 2 - Jastal I. (sala 27)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 2 cT logistyk - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Zabezpieczanie majątku
2 cT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Religia
2 bT - cT religia - Patałąg T. (sala 40)
1 08:15-09:00 Przechowywanie zapasów
2 cT logistyk - Górny B. (sala 50)
Matematyka
2 cT logistyk - Górny B. (sala 50)
zajęcia z wychowawcą
2 cT logistyk - Górny B. (sala 50)
Matematyka
2 cT logistyk - Górny B. (sala 49)
Religia
2 bT - cT religia - Patałąg T. (sala 40)
2 09:05-09:50 Przyjmowanie i wydawanie zapasów
2 cT logistyk - Górny B. (sala 50)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
2 cT logistyk - Górny B. (sala 50)
Matematyka
2 cT logistyk - Górny B. (sala 50)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
2 cT logistyk - Górny B. (sala 49)
Język polski
2 cT logistyk - Staszewska K. (sala 24)
3 10:00-10:45 Geografia
2 cT logistyk - Michalik M. (sala 17)
Podstawy przedsiębiorczości
2 cT logistyk - Nawrocka L. (sala 27)
Język polski
2 cT logistyk - Staszewska K. (sala 24)
język angielski
2 cT ang. gr.2 - Szeliga A. (sala 15)
wychowanie fizyczne
2 cT wf gr.1 - Tarczyńska E. (s.Samoob.)
Organizowanie pracy magazynów
2 cT logistyk - Jarosz-Lewandowska D. (sala 3)
4 11:00-11:45 Historia i teraźniejszość
2 cT logistyk - Belka K. (sala 22)
Historia
2 cT logistyk - Horak-Janikowska M. (sala 44)
Język polski
2 cT logistyk - Staszewska K. (sala 24)
Informatyka
2 cT inf. gr. 2 - Winszczyk B. (sala 49)
wychowanie fizyczne
2 cT wf gr.1 - Tarczyńska E. (s.Samoob.)
Obsługa klientów i kontrahentów
2 cT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
5 11:55-12:40 Organizowanie pracy magazynów
2 cT logistyk - Jarosz-Lewandowska D. (sala 3)
Chemia
2 cT logistyk - Migocki A. (sala 19)
Podstawy logistyki
2 cT logistyk - Misiak I. (sala 41)
Biologia
2 cT logistyk - Bobulska M. (sala 43)
Informatyka
2 cT inf. gr.1 - Winszczyk B. (sala 34)
wychowanie fizyczne
2 cT wf gr. 2 - Kolanik E. (s.Samoob.)
6 12:50-13:35 język angielski
2 cT ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
wychowanie fizyczne
2 cT wf gr. 2 - Kolanik E. (siłow. 2 Chł.)
język angielski
2 cT ang. gr. 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
język niemiecki
2 cT niem. gr.2 - Patałąg T. (sala 40)
Organizowanie pracy magazynów
2 cT logistyk - Jarosz-Lewandowska D. (sala 3)
Zabezpieczanie majątku
2 cT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Podstawy logistyki
2 cT logistyk - Misiak I. (sala 41)
7 13:40-14:25 język niemiecki
2 cT niem. gr.1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
wychowanie fizyczne
2 cT wf gr. 2 - Kolanik E. (siłow. 2 Chł.)
Fizyka
2 cT logistyk - Tomalak R. (sala 14)
język niemiecki
2 cT niem. gr.2 - Patałąg T. (sala 40)
wychowanie fizyczne
2 cT wf gr.1 - Tarczyńska E. (siłow.1 D)
Obsługa klientów i kontrahentów
2 cT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
8 14:30-15:15 język angielski
2 cT ang. gr.2 - Szeliga A. (sala 15)
język niemiecki
2 cT niem. gr.1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
Historia
2 cT logistyk - Horak-Janikowska M. (sala 44)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 3 a policyjna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Język polski
3 a policyjna - Swiers M. (sala 45)
Chemia
3 a policyjna - Komuda J. (sala 44)
Historia
3 a policyjna - Horak-Janikowska M. (sala 44)
2 09:05-09:50 Język polski
3 a policyjna - Swiers M. (sala 45)
wychowanie fizyczne
3 a policyjna - Henkel J. (s.Samoob.)
Podstawy przedsiębiorczości
3 a policyjna - Nawrocka L. (sala 44)
Geografia
3 a policyjna - Michalik M. (sala 17)
Matematyka
3 a policyjna - Swiers P. (sala 28)
3 10:00-10:45 prawo karne
3 a policyjna - Belka K. (sala 22)
wychowanie fizyczne
3 a policyjna - Henkel J. (s.Samoob.)
wiedza o społeczeństwie
3 a policyjna - Belka K. (sala 22)
Matematyka
3 a policyjna - Swiers P. (sala 28)
Matematyka
3 a policyjna - Swiers P. (sala 28)
4 11:00-11:45 Religia
3 a religia - Patałąg T. (sala 40)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 a religia zwoln. - Jurek D. (czytelnia - sala 37)
Fizyka
3 a policyjna - Tomalak R. (sala 14)
Matematyka
3 a policyjna - Swiers P. (sala 28)
Fizyka
3 a policyjna - Tomalak R. (sala 14)
Informatyka
3 a policyjna - Winszczyk B. (sala 34)
5 11:55-12:40 Geografia
3 a policyjna - Michalik M. (sala 17)
Język polski
3 a policyjna - Swiers M. (sala 50)
Historia
3 a policyjna - Horak-Janikowska M. (sala 44)
Religia
3 a religia - Patałąg T. (sala 40)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 a religia zwoln. - Wesołka M. (czytelnia - sala 37)
wychowanie fizyczne
3 a policyjna - Henkel J. (s.gimn.)
6 12:50-13:35 język niemiecki
3 a policyjna - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
Język polski
3 a policyjna - Swiers M. (sala 50)
zajęcia z wychowawcą
3 a policyjna - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
język angielski
3 a policyjna - Cupryn E. (sala 26)
język angielski
3 a policyjna - Cupryn E. (sala 26)
7 13:40-14:25 Geografia
3 a policyjna - Michalik M. (sala 17)
Matematyka
3 a policyjna - Swiers P. (sala 28)
wiedza o społeczeństwie
3 a policyjna - Belka K. (sala 22)
język angielski
3 a policyjna - Cupryn E. (sala 26)
8 14:30-15:15 język niemiecki
3 a policyjna - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
Biologia
3 a policyjna - Bibiela A. (sala 43)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 3 a T ekon./log. - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Podstawy ekonomii i statystyki
3 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Informatyka
3 aT inf. gr 2 - Winszczyk B. (sala 34)
język angielski
3 aT ang. gr 1 - Szeliga A. (sala 15)
język niemiecki
3 aT niem. gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
język angielski
3 aT ang. gr 2 - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
1 08:15-09:00 Matematyka
3 a T ekon./log. - Swiers P. (sala 28)
Chemia
3 a T ekon./log. - Cembrzyńska K. (sala 43)
Matematyka
3 a T ekon./log. - Swiers P. (sala 28)
Biologia
3 a T ekon./log. - Bobulska M. (sala 43)
język niemiecki
3 aT niem. gr 1 - Fehler A. (sala 5)
2 09:05-09:50 Historia
3 a T ekon./log. - Horak-Janikowska M. (sala 44)
język angielski
3 aT ang. gr 1 - Szeliga A. (sala 15)
Planowanie procesów transportowych
3 aT logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 aT ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
język niemiecki
3 aT niem. gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
Matematyka
3 a T ekon./log. - Swiers P. (sala 28)
zajęcia z wychowawcą
3 a T ekon./log. - Domałeczna A. (sala 31)
3 10:00-10:45 Planowanie procesów transportowych
3 aT logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
wychowanie fizyczne
3 aT wf. gr 1 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
Język obcy zawodowy
3 aT ekonomista - Włoczka P. (sala 48)
Organizowanie procesów transportowych
3 aT logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 aT ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 aT logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Podstawy ekonomii i statystyki
3 aT ekonomista - Misiak I. (sala 41)
Podstawy logistyki
3 aT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Religia
3 aT religia - Patałąg T. (sala 40)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 aT religia zwoln. - Wesołka M. (czytelnia - sala 37)
4 11:00-11:45 wychowanie fizyczne
3 aT wf. gr 1 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 aT wf. gr 2 - Kolanik E. (sala gimn. 2)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 aT ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
Organizowanie procesów transportowych
3 aT logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 aT ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
wychowanie fizyczne
3 aT wf. gr 2 - Kolanik E. (siłow.1 D)
Podstawy przedsiębiorczości
3 a T ekon./log. - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 aT ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
Organizowanie procesów transportowych
3 aT logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
5 11:55-12:40 Matematyka
3 a T ekon./log. - Swiers P. (sala 28)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 aT ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
Podstawy logistyki
3 aT logistyk - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
język niemiecki
3 aT niem. gr 1 - Fehler A. (sala 5)
wychowanie fizyczne
3 aT wf. gr 2 - Kolanik E. (siłow.1 D)
Matematyka
3 a T ekon./log. - Swiers P. (sala 28)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 aT ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
Organizowanie procesów transportowych
3 aT logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
6 12:50-13:35 Historia
3 a T ekon./log. - Horak-Janikowska M. (sala 44)
Geografia
3 a T ekon./log. - Michalik M. (sala 17)
Religia
3 aT religia - Patałąg T. (sala 40)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 aT religia zwoln. - Wesołka M. (czytelnia - sala 37)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 aT ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 aT logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
7 13:40-14:25 Język polski
3 a T ekon./log. - Staszewska K. (sala 24)
Fizyka
3 a T ekon./log. - Tomalak R. (sala 14)
Język polski
3 a T ekon./log. - Staszewska K. (sala 24)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 aT ekonomista - Kowalska R. (sala 35)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 aT logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
8 14:30-15:15 Język obcy zawodowy
3 aT logistyk - Cupryn E. (sala 26)
Język polski
3 a T ekon./log. - Staszewska K. (sala 24)
język angielski
3 aT ang. gr 2 - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
wychowanie fizyczne
3 aT wf. gr 1 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
9 15:20-16:05 Informatyka
3 aT inf. gr 1 - Winszczyk B. (sala 34)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 3 b psychologia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Religia
3 bT - bLO religia - Patałąg T. (sala 40)
psychologia
3 b psychologia - Cembrzyńska K. (sala 43)
język angielski
3 b ang. gr 1 - Włoczka P. (sala 48)
język angielski
3 b ang. gr 1 - Włoczka P. (sala 48)
1 08:15-09:00 Religia
3 bT - bLO religia - Patałąg T. (sala 40)
zajęcia z wychowawcą
3 b psychologia - Cupryn E. (sala 19)
Podstawy przedsiębiorczości
3 b psychologia - Misiak I. (sala 41)
Matematyka
3 b psychologia - Swiers P. (sala 28)
2 09:05-09:50 Biologia
3 b psychologia - Bobulska M. (sala 43)
język angielski
3 b ang. gr 1 - Włoczka P. (sala 48)
wychowanie fizyczne
3 b wf gr 2 - Kolanik E. (siłow.1 D)
Matematyka
3 b psychologia - Swiers P. (sala 28)
Biologia
3 b psychologia - Bobulska M. (sala 43)
język niemiecki
3 b niem. gr 2 - Fehler A. (sala 5)
wychowanie fizyczne
3 b wf gr 1 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
3 10:00-10:45 Fizyka
3 b psychologia - Tomalak R. (sala 14)
Język polski
3 b psychologia - Swiers M. (sala 50)
Geografia
3 b psychologia - Michalik M. (sala 17)
Fizyka
3 b psychologia - Tomalak R. (sala 14)
język angielski
3 b ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 15)
wychowanie fizyczne
3 b wf gr 1 - Czekaj W. (sala gimn. 2)
4 11:00-11:45 Matematyka
3 b psychologia - Swiers P. (sala 28)
Język polski
3 b psychologia - Swiers M. (sala 50)
język angielski
3 b ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 15)
język niemiecki
3 b niem. gr 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
Chemia
3 b psychologia - Komuda J. (sala 44)
Historia
3 b psychologia - Horak-Janikowska M. (sala 44)
5 11:55-12:40 Język polski
3 b psychologia - Swiers M. (sala 50)
język niemiecki
3 b niem. gr 1 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
język niemiecki
3 b niem. gr 2 - Fehler A. (sala 5)
Biologia
3 b psychologia - Bobulska M. (sala 43)
Informatyka
3 b inf. gr 2 - Winszczyk B. (sala 34)
wychowanie fizyczne
3 b wf gr 1 - Czekaj W. (siłow. 2 Chł.)
Matematyka
3 b psychologia - Swiers P. (sala 28)
6 12:50-13:35 Język polski
3 b psychologia - Swiers M. (sala 50)
Matematyka
3 b psychologia - Swiers P. (sala 28)
Historia
3 b psychologia - Horak-Janikowska M. (sala 44)
język angielski
3 b ang. gr 1 - Włoczka P. (sala 48)
język angielski
3 b ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 15)
Informatyka
3 b inf. gr 1 - Winszczyk B. (sala 47)
wychowanie fizyczne
3 b wf gr 2 - Kolanik E. (s.Samoob.)
7 13:40-14:25 język angielski
3 b ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 15)
język angielski
3 b ang. gr 1 - Włoczka P. (sala 48)
język angielski
3 b ang. gr 2 - Szeliga A. (sala 15)
wychowanie fizyczne
3 b wf gr 2 - Kolanik E. (s.Samoob.)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 3 b T rekl./moda - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Religia
3 bT - bLO religia - Patałąg T. (sala 40)
Chemia
3 b T rekl./moda - Komuda J. (sala 43)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 bT moda - Rybkowska A. (sala 18)
1 08:15-09:00 Religia
3 bT - bLO religia - Patałąg T. (sala 40)
Biologia
3 b T rekl./moda - Bibiela A. (sala 41)
język angielski
3 bT ang. gr 1 - Szeliga A. (sala 15)
język angielski
3 bT ang. gr 2 - Cupryn E. (sala 26)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 bT moda - Rybkowska A. (sala 18)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 bT reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 bT moda - Kęsik K. (sala 18)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 bT reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
2 09:05-09:50 Matematyka
3 b T rekl./moda - Swiers P. (sala 28)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
3 bT moda - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Realizowanie kampanii reklamowej
3 bT reklama - Puchała A. (sala 49)
wychowanie fizyczne
3 b T rekl./moda - Tarczyńska E. (siłow. 2 Chł.)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 bT moda - Rybkowska A. (sala 18)
język niemiecki
3 bT niem. gr 1 - Fehler A. (sala 5)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 bT moda - Kęsik K. (sala 18)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 bT reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
3 10:00-10:45 język angielski
3 bT ang. gr 1 - Szeliga A. (sala 15)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 bT moda - Kęsik K. (sala 19)
Język obcy zawodowy
3 bT moda - Cupryn E. (sala 26)
Realizowanie kampanii reklamowej
3 bT reklama - Puchała A. (sala 49)
Matematyka
3 b T rekl./moda - Swiers P. (sala 28)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 bT moda - Rybkowska A. (sala 18)
Planowanie kampanii reklamowej
3 bT reklama - Rybicka J. (sala 47)
Historia
3 b T rekl./moda - Horak-Janikowska M. (sala 44)
4 11:00-11:45 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 bT moda - Kęsik K. (sala 19)
Język obcy zawodowy
3 bT reklama - Cupryn E. (sala 26)
Matematyka
3 b T rekl./moda - Swiers P. (sala 28)
zajęcia z wychowawcą
3 b T rekl./moda - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 bT moda - Rybkowska A. (sala 18)
Planowanie kampanii reklamowej
3 bT reklama - Rybicka J. (sala 47)
Matematyka
3 b T rekl./moda - Swiers P. (sala 28)
5 11:55-12:40 Język polski
3 b T rekl./moda - Staszewska K. (sala 24)
język angielski
3 bT ang. gr 2 - Cupryn E. (sala 26)
Planowanie kampanii reklamowej
3 bT reklama - Rybicka J. (sala 47)
Informatyka
3 bT moda - Winszczyk B. (sala 34)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 bT reklama - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
język niemiecki
3 bT niem. gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
Język obcy zawodowy
3 bT reklama - Cupryn E. (sala 26)
Geografia
3 b T rekl./moda - Michalik M. (sala 17)
6 12:50-13:35 Podstawy przedsiębiorczości
3 b T rekl./moda - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
3 bT moda - Kęsik K. (sala 18)
Planowanie kampanii reklamowej
3 bT reklama - Rybicka J. (sala 47)
Język polski
3 b T rekl./moda - Staszewska K. (sala 24)
Historia
3 b T rekl./moda - Horak-Janikowska M. (sala 44)
wychowanie fizyczne
3 b T rekl./moda - Tarczyńska E. (siłow. 2 Chł.)
7 13:40-14:25 Matematyka
3 b T rekl./moda - Swiers P. (sala 28)
język niemiecki
3 bT niem. gr 1 - Fehler A. (sala 5)
język niemiecki
3 bT niem. gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
Język polski
3 b T rekl./moda - Staszewska K. (sala 24)
Fizyka
3 b T rekl./moda - Tomalak R. (sala 14)
wychowanie fizyczne
3 b T rekl./moda - Tarczyńska E. (siłow. 2 Chł.)
8 14:30-15:15 Informatyka
3 bT reklama - Winszczyk B. (sala 34)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 4 a LO polic/psych - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Religia
4 bT - aLO - 3aT religia - Patałąg T. (sala 40)
1 08:15-09:00 język angielski
4 a LO ang gr 2 - Włoczka P. (sala 48)
język niemiecki
4 a LO niem gr 1 - Fehler A. (sala 5)
Religia
4 bT - aLO - 3aT religia - Patałąg T. (sala 40)
wiedza o społeczeństwie
4 a LO policyjna - Belka K. (sala 22)
wychowanie fizyczne
4 a LO wf gr 2 - Tarczyńska E. (s.gimn.)
Matematyka
4 a LO polic/psych - Warmuz M. (sala 50)
Matematyka
4 a LO polic/psych - Warmuz M. (sala 19)
2 09:05-09:50 zajęcia z wychowawcą
4 a LO polic/psych - Tarczyńska E. (sala 3)
Historia
4 a LO polic/psych - Rojowski J. (sala 45)
Historia
4 a LO polic/psych - Rojowski J. (sala 45)
Matematyka
4 a LO polic/psych - Warmuz M. (sala 50)
Matematyka
4 a LO polic/psych - Warmuz M. (sala 19)
3 10:00-10:45 Język polski
4 a LO polic/psych - Czekaj S. (sala 27)
język niemiecki
4 a LO niem gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
wiedza o społeczeństwie
4 a LO policyjna - Belka K. (sala 22)
język niemiecki
4 a LO niem gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
wychowanie fizyczne
4 a LO wf gr 1 - Czekaj W. (siłow.1 D)
Matematyka
4 a LO polic/psych - Warmuz M. (sala 50)
Matematyka
4 a LO polic/psych - Warmuz M. (sala 19)
4 11:00-11:45 język angielski
4 a LO ang gr 2 - Włoczka P. (sala 48)
wychowanie fizyczne
4 a LO wf gr 1 - Czekaj W. (s.Samoob.)
Język polski
4 a LO polic/psych - Czekaj S. (sala 45)
Biologia
4 a LO psychologia - Bobulska M. (sala 43)
wychowanie fizyczne
4 a LO wf gr 1 - Czekaj W. (siłow.1 D)
język angielski
4 a LO ang gr 2 - Włoczka P. (sala 48)
język niemiecki
4 a LO niem gr 1 - Fehler A. (sala 5)
Geografia
4 a LO policyjna - Michalik M. (sala 17)
wychowanie fizyczne
4 a LO wf gr 2 - Tarczyńska E. (sala gimn. 2)
5 11:55-12:40 język angielski
4 a LO ang gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
Biologia
4 a LO psychologia - Bobulska M. (sala 43)
język angielski
4 a LO ang gr 2 - Włoczka P. (sala 48)
Geografia
4 a LO policyjna - Michalik M. (sala 17)
język angielski
4 a LO ang gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
język angielski
4 a LO ang gr 2 - Włoczka P. (sala 48)
język angielski
4 a LO ang gr 1 - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
wychowanie fizyczne
4 a LO wf gr 2 - Tarczyńska E. (siłow. 2 Chł.)
6 12:50-13:35 Język polski
4 a LO polic/psych - Czekaj S. (sala 50)
7 13:40-14:25 Język polski
4 a LO polic/psych - Czekaj S. (sala 50)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 4 a T ekon/log - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Religia
4 bT - aLO - 3aT religia - Patałąg T. (sala 40)
1 08:15-09:00 Religia
4 bT - aLO - 3aT religia - Patałąg T. (sala 40)
język angielski
4 a T ang gr 1 - Włoczka P. (sala 48)
wychowanie fizyczne
4 a T wf gr2 - Kolanik E. (sala gimn. 2)
język angielski
4 a T ang gr 1 - Włoczka P. (sala 48)
Język obcy zawodowy
4 a T logistyk - Cupryn E. (sala 26)
Podstawy logistyki
4 a T logistyk - Górny B. (sala 50)
2 09:05-09:50 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 a T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Planowanie procesów transportowych
4 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Matematyka
4 a T ekon/log - Swiers A. (sala 32)
Matematyka
4 a T ekon/log - Swiers A. (sala 32)
Chemia
4 a T ekon/log - Komuda J. (sala 44)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 a T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
język niemiecki
4 a T niem gr 2 - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
3 10:00-10:45 język angielski
4 a T ang gr 2 - Włoczka P. (sala 48)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
4 a T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Matematyka
4 a T ekon/log - Swiers A. (sala 32)
wiedza o społeczeństwie
4 a T ekon/log - Nawrocka L. (sala 44)
Matematyka
4 a T ekon/log - Swiers A. (sala 32)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 a T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
wychowanie fizyczne
4 a T wf gr2 - Kolanik E. (siłow.1 D)
4 11:00-11:45 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
4 a T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Organizowanie procesów transportowych
4 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
zajęcia z wychowawcą
4 a T ekon/log - Fehler A. (sala 5)
język angielski
4 a T ang gr 2 - Włoczka P. (sala 48)
Język obcy zawodowy
4 a T ekonomiści - Cupryn E. (sala 26)
Geografia
4 a T ekon/log - Rojowski J. (sala 45)
język angielski
4 a T ang gr 1 - Włoczka P. (sala 48)
wychowanie fizyczne
4 a T wf gr2 - Kolanik E. (siłow.1 D)
5 11:55-12:40 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
4 a T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Organizowanie procesów transportowych
4 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Planowanie procesów transportowych
4 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
wychowanie fizyczne
4 a T wf gr1 - Henkel J. (sala gimn. 2)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
4 a T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Organizowanie procesów transportowych
4 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Fizyka
4 a T ekon/log - Tomalak R. (sala 14)
Biologia
4 a T ekon/log - Bobulska M. (sala 43)
6 12:50-13:35 Historia
4 a T ekon/log - Horak-Janikowska M. (sala 44)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 a T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Organizowanie procesów transportowych
4 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
4 a T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Organizowanie procesów transportowych
4 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
wychowanie fizyczne
4 a T wf gr1 - Henkel J. (sala gimn. 2)
Język polski
4 a T ekon/log - Grzyb M. (sala 22)
7 13:40-14:25 Matematyka
4 a T ekon/log - Swiers A. (sala 32)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 a T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Organizowanie procesów transportowych
4 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
4 a T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 a T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
wychowanie fizyczne
4 a T wf gr1 - Henkel J. (sala gimn. 2)
Język polski
4 a T ekon/log - Grzyb M. (sala 22)
8 14:30-15:15 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 a T ekonomiści - Kowalska R. (sala 35)
język angielski
4 a T ang gr 2 - Włoczka P. (sala 48)
język niemiecki
4 a T niem gr 1 - Fehler A. (sala 5)
9 15:20-16:05 Język polski
4 a T ekon/log - Grzyb M. (sala 22)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 4 b T rekl/moda - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 b T moda - Kęsik K. (sala 19)
Planowanie kampanii reklamowej
4 b T reklama - Rybicka J. (sala 47)
Religia
4 bT - aLO - 3aT religia - Patałąg T. (sala 40)
Język obcy zawodowy
4 b T moda - Cupryn E. (sala 26)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 b T moda - Kęsik K. (sala 19)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 b T reklama - Rybicka J. (sala 47)
1 08:15-09:00 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 b T moda - Kęsik K. (sala 19)
Planowanie kampanii reklamowej
4 b T reklama - Rybicka J. (sala 47)
Religia
4 bT - aLO - 3aT religia - Patałąg T. (sala 40)
wiedza o społeczeństwie
4 b T rekl/moda - Nawrocka L. (sala 45)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 b T moda - Kęsik K. (sala 19)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 b T reklama - Rybicka J. (sala 47)
2 09:05-09:50 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 b T moda - Kęsik K. (sala 19)
Realizowanie kampanii reklamowej
4 b T reklama - Puchała A. (sala 49)
Biologia
4 b T rekl/moda - Bobulska M. (sala 43)
Geografia
4 b T rekl/moda - Michalik M. (sala 17)
Fizyka
4 b T rekl/moda - Tomalak R. (sala 14)
3 10:00-10:45 Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 b T moda - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Realizowanie kampanii reklamowej
4 b T reklama - Puchała A. (sala 49)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 b T moda - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Planowanie kampanii reklamowej
4 b T reklama - Rybicka J. (sala 47)
wychowanie fizyczne
4 b T rekl/moda - Henkel J. (siłow. 2 Chł.)
Chemia
4 b T rekl/moda - Komuda J. (sala 44)
wychowanie fizyczne
4 b T rekl/moda - Henkel J. (siłow. 2 Chł.)
4 11:00-11:45 Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 b T moda - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Realizowanie kampanii reklamowej
4 b T reklama - Puchała A. (sala 49)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 b T moda - Nobis-Biernacka S. (sala 21)
Planowanie kampanii reklamowej
4 b T reklama - Rybicka J. (sala 47)
język angielski
4 b T rekl/moda - Jastal I. (sala 27)
język angielski
4 b T rekl/moda - Jastal I. (sala 27)
wychowanie fizyczne
4 b T rekl/moda - Henkel J. (siłow. 2 Chł.)
5 11:55-12:40 Matematyka
4 b T rekl/moda - Swiers A. (sala 32)
Język polski
4 b T rekl/moda - Staszewska K. (sala 24)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 b T moda - Rybkowska A. (sala 18)
Język obcy zawodowy
4 b T reklama - Cupryn E. (sala 26)
zajęcia z wychowawcą
4 b T rekl/moda - Rybicka J. (sala 47)
Matematyka
4 b T rekl/moda - Swiers A. (sala 32)
6 12:50-13:35 Matematyka
4 b T rekl/moda - Swiers A. (sala 32)
Język polski
4 b T rekl/moda - Staszewska K. (sala 24)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 b T moda - Rybkowska A. (sala 18)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 b T reklama - Rybicka J. (sala 47)
Matematyka
4 b T rekl/moda - Swiers A. (sala 32)
język niemiecki
4 b T rekl/moda - Fehler A. (sala 5)
7 13:40-14:25 Język polski
4 b T rekl/moda - Staszewska K. (sala 24)
Matematyka
4 b T rekl/moda - Swiers A. (sala 32)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 b T moda - Rybkowska A. (sala 18)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 b T reklama - Rybicka J. (sala 47)
język angielski
4 b T rekl/moda - Jastal I. (sala 27)
8 14:30-15:15 Język obcy zawodowy
4 b T reklama - Cupryn E. (sala 26)
Historia
4 b T rekl/moda - Rojowski J. (sala 45)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 5 A/P T ekon/rach - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Religia
5 B/P T- APT religia - Patałąg T. (sala 40)
Język polski
5 A/P T ekon/rach - Grzyb M. (sala 22)
1 08:15-09:00 Matematyka
5 A/P T ekon/rach - Swiers A. (sala 32)
Matematyka
5 A/P T ekon/rach - Swiers A. (sala 32)
Religia
5 B/P T- APT religia - Patałąg T. (sala 40)
Język polski
5 A/P T ekon/rach - Grzyb M. (sala 22)
2 09:05-09:50 Matematyka
5 A/P T ekon/rach - Swiers A. (sala 32)
język niemiecki
5 A/P T ekon/rach - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
wiedza o społeczeństwie
5 A/P T ekon/rach - Belka K. (sala 22)
Język polski
5 A/P T ekon/rach - Grzyb M. (sala 22)
3 10:00-10:45 Matematyka
5 A/P T ekon/rach - Swiers A. (sala 32)
zajęcia z wychowawcą
5 A/P T ekon/rach - Kowalska R. (sala 35)
język angielski
5 A/P T ekon/rach - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
Specjalność
5 A/P T ekon/rach - Kowalska R. (sala 35)
Matematyka
5 A/P T ekon/rach - Swiers A. (sala 32)
4 11:00-11:45 język angielski
5 A/P T ekon/rach - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
wychowanie fizyczne
5 A/P T ekon/rach - Kolanik E. (s.Samoob.)
Historia
5 A/P T ekon/rach - Horak-Janikowska M. (sala 44)
Specjalność
5 A/P T ekon/rach - Kowalska R. (sala 35)
język angielski
5 A/P T ekon/rach - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
5 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
5 A/P T ekon/rach - Kolanik E. (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
5 A/P T ekon/rach - Kolanik E. (s.Samoob.)
Matematyka
5 A/P T ekon/rach - Swiers A. (sala 32)
Specjalność
5 A/P T ekon/rach - Kowalska R. (sala 35)
Język obcy zawodowy
5 A/P T rachunkowość - Cupryn E. (sala 26)
6 12:50-13:35 Język obcy zawodowy
5 A/P T ekonomista - Cupryn E. (sala 26)
Język obcy zawodowy
5 A/P T rachunkowość - Cupryn E. (sala 26)
Specjalność
5 A/P T ekon/rach - Kowalska R. (sala 35)
7 13:40-14:25 Język obcy zawodowy
5 A/P T ekonomista - Cupryn E. (sala 26)
Specjalność
5 A/P T ekon/rach - Kowalska R. (sala 35)
8 14:30-15:15 Język polski
5 A/P T ekon/rach - Grzyb M. (sala 22)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 5 B/P T reklama moda - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język polski
5 B/P T reklama moda - Czekaj S. (sala 44)
Religia
5 B/P T- APT religia - Patałąg T. (sala 40)
1 08:15-09:00 Język polski
5 B/P T reklama moda - Czekaj S. (sala 44)
Religia
5 B/P T- APT religia - Patałąg T. (sala 40)
Specjalność
5 B/P T reklama - Puchała A. (sala 49)
2 09:05-09:50 Język polski
5 B/P T reklama moda - Czekaj S. (sala 27)
wiedza o społeczeństwie
5 B/P T reklama moda - Belka K. (sala 22)
wychowanie fizyczne
5 B/P T reklama moda - Kolanik E. (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
5 B/P T reklama moda - Kolanik E. (siłow.1 D)
Specjalność
5 B/P T reklama - Puchała A. (sala 49)
3 10:00-10:45 Historia
5 B/P T reklama moda - Horak-Janikowska M. (sala 44)
zajęcia z wychowawcą
5 B/P T reklama moda - Szeliga A. (sala 15)
Matematyka
5 B/P T reklama moda - Swiers A. (sala 32)
wychowanie fizyczne
5 B/P T reklama moda - Kolanik E. (siłow.1 D)
Specjalność
5 B/P T moda - Kęsik K. (sala 18)
Specjalność
5 B/P T reklama - Puchała A. (sala 49)
4 11:00-11:45 Matematyka
5 B/P T reklama moda - Swiers A. (sala 32)
Matematyka
5 B/P T reklama moda - Swiers A. (sala 32)
język niemiecki
5 B/P T reklama moda - Fehler A. (sala 5)
Matematyka
5 B/P T reklama moda - Swiers A. (sala 32)
Specjalność
5 B/P T moda - Kęsik K. (sala 18)
Specjalność
5 B/P T reklama - Puchała A. (sala 49)
5 11:55-12:40 język angielski
5 B/P T reklama moda - Szeliga A. (sala 15)
Matematyka
5 B/P T reklama moda - Swiers A. (sala 32)
język angielski
5 B/P T reklama moda - Szeliga A. (sala 15)
Matematyka
5 B/P T reklama moda - Swiers A. (sala 32)
Specjalność
5 B/P T moda - Kęsik K. (sala 18)
Specjalność
5 B/P T reklama - Puchała A. (sala 49)
6 12:50-13:35 język angielski
5 B/P T reklama moda - Szeliga A. (sala 15)
Język polski
5 B/P T reklama moda - Czekaj S. (sala 50)
Specjalność
5 B/P T moda - Kęsik K. (sala 18)
7 13:40-14:25 Język obcy zawodowy
5 B/P T reklama - Cupryn E. (sala 26)
Specjalność
5 B/P T moda - Kęsik K. (sala 18)
8 14:30-15:15 Język obcy zawodowy
5 B/P T reklama - Cupryn E. (sala 26)
Specjalność
5 B/P T moda - Kęsik K. (sala 18)
9 15:20-16:05 Specjalność
5 B/P T moda - Kęsik K. (sala 18)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Klasa 5 C/P T logistyk - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język polski
5 C/P T logistyk - Czekaj S. (sala 27)
język niemiecki
5 C/P T logistyk - Drzewiecka - Świderska A. (sala 4)
1 08:15-09:00 Język polski
5 C/P T logistyk - Czekaj S. (sala 27)
wiedza o społeczeństwie
5 C/P T logistyk - Nawrocka L. (sala 45)
język angielski
5 C/P T logistyk - Eckert - Kinecka J. (sala 14)
Specjalność
5 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
język angielski
5 C/P T logistyk - Eckert - Kinecka J. (sala 43)
2 09:05-09:50 Matematyka
5 C/P T logistyk - Tomalak R. (sala 14)
Język polski
5 C/P T logistyk - Czekaj S. (sala 44)
Matematyka
5 C/P T logistyk - Tomalak R. (sala 14)
Specjalność
5 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Religia
5 C/P T religia - Patałąg T. (sala 40)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
5 C/P T religia zwoln. - Jurek D. (czytelnia - sala 37)
3 10:00-10:45 język angielski
5 C/P T logistyk - Eckert - Kinecka J. (sala 5)
Język polski
5 C/P T logistyk - Czekaj S. (sala 44)
Matematyka
5 C/P T logistyk - Tomalak R. (sala 14)
Specjalność
5 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
Matematyka
5 C/P T logistyk - Tomalak R. (sala 14)
4 11:00-11:45 Matematyka
5 C/P T logistyk - Tomalak R. (sala 14)
Język obcy zawodowy
5 C/P T logistyk - Cupryn E. (sala 26)
Religia
5 C/P T religia - Patałąg T. (sala 40)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
5 C/P T religia zwoln. - Wesołka M. (czytelnia - sala 37)
Specjalność
5 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
wychowanie fizyczne
5 C/P T logistyk - Czekaj W. (sala gimn. 2)
5 11:55-12:40 Język obcy zawodowy
5 C/P T logistyk - Cupryn E. (sala 26)
Matematyka
5 C/P T logistyk - Tomalak R. (sala 14)
wychowanie fizyczne
5 C/P T logistyk - Czekaj W. (s.Samoob.)
Specjalność
5 C/P T logistyk - Domałeczna A. (sala 31)
wychowanie fizyczne
5 C/P T logistyk - Czekaj W. (sala gimn. 2)
6 12:50-13:35 zajęcia z wychowawcą
5 C/P T logistyk - Eckert - Kinecka J. (sala 42)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Belka Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Historia i teraźniejszość
1 a LO policyjna (sala 22)
Historia i teraźniejszość
2 aT ekonomista-reklama (sala 22)
1 08:15-09:00 Historia i teraźniejszość
2 bT moda/stylista (sala 22)
wiedza o społeczeństwie
4 a LO policyjna (sala 22)
prawo cywilne
2 a policyjna (sala 22)
2 09:05-09:50 wiedza o społeczeństwie
5 B/P T reklama moda (sala 22)
wiedza o społeczeństwie
5 A/P T ekon/rach (sala 22)
Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
2 aT ekonomista (sala 22)
3 10:00-10:45 prawo karne
3 a policyjna (sala 22)
wiedza o społeczeństwie
4 a LO policyjna (sala 22)
wiedza o społeczeństwie
3 a policyjna (sala 22)
zajęcia z wychowawcą
2 a policyjna (sala 22)
4 11:00-11:45 Historia i teraźniejszość
2 cT logistyk (sala 22)
wiedza o społeczeństwie
2 a policyjna (sala 22)
Historia i teraźniejszość
2 c psychologii społ. (sala 22)
wiedza o społeczeństwie
1 a LO policyjna (sala 22)
5 11:55-12:40 Historia i teraźniejszość
1 a T ekon.-rekl. (sala 22)
Historia i teraźniejszość
1 a LO policyjna (sala 22)
Historia i teraźniejszość
1 cT logistyk (sala 22)
Historia i teraźniejszość
2 a policyjna (sala 22)
6 12:50-13:35 wiedza o społeczeństwie
1 a LO policyjna (sala 22)
Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
1 aT ekonomista (sala 22)
Historia i teraźniejszość
1 bT moda-styl. (sala 22)
wiedza o społeczeństwie
2 a policyjna (sala 22)
7 13:40-14:25 Historia i teraźniejszość
1 b LO psychologiczna (sala 22)
Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
2 aT ekonomista (sala 22)
Historia i teraźniejszość
2 b psychologii społ. (sala 22)
wiedza o społeczeństwie
3 a policyjna (sala 22)
8 14:30-15:15 Historia i teraźniejszość
1 b LO psychologiczna (sala 22)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Bibiela Aleksandra - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Biologia
3 b T rekl./moda (sala 41)
2 09:05-09:50 Biologia
1 a LO policyjna (sala 41)
3 10:00-10:45 Biologia
1 a T ekon.-rekl. (sala 41)
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40 Biologia
1 bT moda-styl. (sala 21)
6 12:50-13:35 Biologia
1 b LO psychologiczna (sala 43)
7 13:40-14:25 Biologia
1 b LO psychologiczna (sala 43)
8 14:30-15:15 Biologia
3 a policyjna (sala 43)
9 15:20-16:05 Biologia
1 cT logistyk (sala 43)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Bobulska Maria - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Biologia
3 a T ekon./log. (sala 43)
2 09:05-09:50 Biologia
3 b psychologia (sala 43)
Biologia
4 b T rekl/moda (sala 43)
Biologia
3 b psychologia (sala 43)
Biologia
2 b psychologii społ. (sala 43)
3 10:00-10:45 Biologia
2 a policyjna (sala 43)
Biologia
2 b psychologii społ. (sala 43)
Biologia
2 c psychologii społ. (sala 43)
4 11:00-11:45 Biologia
4 a LO psychologia (sala 43)
Biologia
2 c psychologii społ. (sala 43)
Biologia
2 a policyjna (sala 43)
5 11:55-12:40 Biologia
4 a LO psychologia (sala 43)
Biologia
3 b psychologia (sala 43)
Biologia
2 cT logistyk (sala 43)
Biologia
4 a T ekon/log (sala 43)
6 12:50-13:35 Biologia
2 aT ekonomista-reklama (sala 43)
Biologia
2 bT moda/stylista (sala 43)
7 13:40-14:25 Biologia
2 b psychologii społ. (sala 43)
Biologia
2 c psychologii społ. (sala 43)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Cembrzyńska Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 psychologia
3 b psychologia (sala 43)
1 08:15-09:00 Chemia
3 a T ekon./log. (sala 43)
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45 psychologia
2 c psychologii społ. (sala 43)
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25 psychologia
2 b psychologii społ. (sala 43)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Ciepłak Bogdan - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Cupryn Ewa - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 język angielski
2 c ang. gr 1 (sala 26)
Język obcy zawodowy
4 b T moda (sala 26)
język angielski
2 c ang. gr 1 (sala 26)
1 08:15-09:00 zajęcia z wychowawcą
3 b psychologia (sala 19)
język angielski
3 bT ang. gr 2 (sala 26)
Język obcy zawodowy
4 a T logistyk (sala 26)
2 09:05-09:50 język angielski
2 c ang. gr 1 (sala 42)
3 10:00-10:45 język angielski
1 aT reklama (sala 26)
Język obcy zawodowy
3 bT moda (sala 26)
4 11:00-11:45 Język obcy zawodowy
3 bT reklama (sala 26)
Język obcy zawodowy
5 C/P T logistyk (sala 26)
Język obcy zawodowy
4 a T ekonomiści (sala 26)
5 11:55-12:40 Język obcy zawodowy
5 C/P T logistyk (sala 26)
język angielski
3 bT ang. gr 2 (sala 26)
Język obcy zawodowy
4 b T reklama (sala 26)
Język obcy zawodowy
3 bT reklama (sala 26)
Język obcy zawodowy
5 A/P T rachunkowość (sala 26)
6 12:50-13:35 Język obcy zawodowy
5 A/P T ekonomista (sala 26)
Język obcy zawodowy
5 A/P T rachunkowość (sala 26)
język angielski
2 c ang. gr 1 (sala 42)
język angielski
3 a policyjna (sala 26)
język angielski
3 a policyjna (sala 26)
7 13:40-14:25 Język obcy zawodowy
5 A/P T ekonomista (sala 26)
Język obcy zawodowy
5 B/P T reklama (sala 26)
język angielski
2 c ang. gr 1 (sala 26)
język angielski
3 a policyjna (sala 26)
8 14:30-15:15 Język obcy zawodowy
4 b T reklama (sala 26)
Język obcy zawodowy
5 B/P T reklama (sala 26)
Język obcy zawodowy
3 aT logistyk (sala 26)
9 15:20-16:05 język angielski
1 aT reklama (sala 26)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Czekaj Sylwia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język polski
5 C/P T logistyk (sala 27)
Język polski
5 B/P T reklama moda (sala 44)
1 08:15-09:00 Język polski
5 C/P T logistyk (sala 27)
Język polski
5 B/P T reklama moda (sala 44)
2 09:05-09:50 Język polski
5 B/P T reklama moda (sala 27)
Język polski
5 C/P T logistyk (sala 44)
3 10:00-10:45 Język polski
4 a LO polic/psych (sala 27)
Język polski
5 C/P T logistyk (sala 44)
4 11:00-11:45 Język polski
1 a LO policyjna (sala 27)
Język polski
4 a LO polic/psych (sala 45)
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35 Język polski
5 B/P T reklama moda (sala 50)
Język polski
4 a LO polic/psych (sala 50)
7 13:40-14:25 Język polski
1 a LO policyjna (sala 50)
Język polski
4 a LO polic/psych (sala 50)
8 14:30-15:15 Język polski
1 a LO policyjna (sala 50)
Język polski
1 a LO policyjna (sala 50)
9 15:20-16:05 Filozofia
1 a LO policyjna (sala 50)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Czekaj Wiesław - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 wychowanie fizyczne
2 a wf gr 1 (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
2 c wf gr 1 (siłow. 2 Chł.)
1 08:15-09:00 wychowanie fizyczne
2 a wf gr 1 (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
2 c wf gr 1 (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
2 c wf gr 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 aT reklama (sala gimn. 2)
2 09:05-09:50 wychowanie fizyczne
2 b wf gr 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 a LO gr 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 b wf gr 1 (sala gimn. 2)
3 10:00-10:45 wychowanie fizyczne
1 a LO gr 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 bT gr. 2. (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
4 a LO wf gr 1 (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
1 a LO gr 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 b wf gr 1 (sala gimn. 2)
4 11:00-11:45 wychowanie fizyczne
4 a LO wf gr 1 (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
1 bT gr. 2. (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
4 a LO wf gr 1 (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
2 a wf gr 1 (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
5 C/P T logistyk (sala gimn. 2)
5 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
5 C/P T logistyk (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
3 b wf gr 1 (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
5 C/P T logistyk (sala gimn. 2)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
1 aT reklama (sala gimn. 2)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
1 aT reklama (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 bT gr. 2. (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 1 (s.gimn.)
8 14:30-15:15 wychowanie fizyczne
2 b wf gr 1 (s.gimn.)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Domałeczna Agnieszka - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Przyjmowanie i wydawanie zapasów
1 cT logistyk (sala 31)
Specjalność
5 C/P T logistyk (sala 31)
2 09:05-09:50 Planowanie procesów transportowych
4 a T logistyk (sala 31)
Planowanie procesów transportowych
3 aT logistyk (sala 31)
Specjalność
5 C/P T logistyk (sala 31)
zajęcia z wychowawcą
3 a T ekon./log. (sala 31)
3 10:00-10:45 Planowanie procesów transportowych
3 aT logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
3 aT logistyk (sala 31)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 aT logistyk (sala 31)
Specjalność
5 C/P T logistyk (sala 31)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
1 cT logistyk (sala 31)
4 11:00-11:45 Organizowanie procesów transportowych
4 a T logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
3 aT logistyk (sala 31)
Specjalność
5 C/P T logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
3 aT logistyk (sala 31)
5 11:55-12:40 Organizowanie procesów transportowych
4 a T logistyk (sala 31)
Planowanie procesów transportowych
4 a T logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
4 a T logistyk (sala 31)
Specjalność
5 C/P T logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
3 aT logistyk (sala 31)
6 12:50-13:35 Organizowanie procesów transportowych
4 a T logistyk (sala 31)
Organizowanie procesów transportowych
4 a T logistyk (sala 31)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 a T logistyk (sala 31)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 aT logistyk (sala 31)
7 13:40-14:25 Organizowanie procesów transportowych
4 a T logistyk (sala 31)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 a T logistyk (sala 31)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4 a T logistyk (sala 31)
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
3 aT logistyk (sala 31)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Drzewiecka - Świderska Agnieszka - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 język niemiecki
3 aT niem. gr 2 (sala 4)
język niemiecki
5 C/P T logistyk (sala 4)
1 08:15-09:00 język niemiecki
1 a LO gr 2 (sala 4)
język niemiecki
1 b LO gr. 1 (sala 4)
język niemiecki
1 a LO gr 2 (sala 4)
język niemiecki
2 b niem. gr.1 (sala 4)
2 09:05-09:50 język niemiecki
5 A/P T ekon/rach (sala 4)
język niemiecki
3 aT niem. gr 2 (sala 4)
język niemiecki
1 b LO gr. 1 (sala 4)
język niemiecki
4 a T niem gr 2 (sala 4)
3 10:00-10:45 język niemiecki
4 a LO niem gr 2 (sala 4)
język niemiecki
4 a LO niem gr 2 (sala 4)
język niemiecki
2 b niem. gr.1 (sala 4)
język niemiecki
1 aT reklama (sala 4)
4 11:00-11:45 język niemiecki
1 bT gr. 1 (sala 4)
język niemiecki
1 cT gr. 2 (sala 4)
język niemiecki
3 b niem. gr 1 (sala 4)
język niemiecki
2 a niem. gr 2 (sala 4)
5 11:55-12:40 język niemiecki
3 b niem. gr 1 (sala 4)
język niemiecki
2 aT niem. gr. 1 (sala 4)
język niemiecki
3 bT niem. gr 2 (sala 4)
6 12:50-13:35 język niemiecki
3 a policyjna (sala 4)
język niemiecki
2 a niem. gr 2 (sala 4)
zajęcia z wychowawcą
3 a policyjna (sala 4)
język niemiecki
2 aT niem. gr. 1 (sala 4)
7 13:40-14:25 język niemiecki
2 cT niem. gr.1 (sala 4)
język niemiecki
3 bT niem. gr 2 (sala 4)
język niemiecki
1 cT gr. 2 (sala 4)
język niemiecki
1 bT gr. 1 (sala 4)
8 14:30-15:15 język niemiecki
3 a policyjna (sala 4)
język niemiecki
1 aT reklama (sala 4)
język niemiecki
2 cT niem. gr.1 (sala 4)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Eckert - Kinecka Joanna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 język angielski
2 aT ang. gr. 2 (sala 42)
język angielski
2 a ang. gr 1 (sala 42)
język angielski
3 aT ang. gr 2 (sala 42)
1 08:15-09:00 język angielski
5 C/P T logistyk (sala 14)
język angielski
2 bT moda/stylista (sala 42)
język angielski
5 C/P T logistyk (sala 43)
2 09:05-09:50 język angielski
1 a LO gr 1 (sala 42)
język angielski
2 bT moda/stylista (sala 42)
3 10:00-10:45 język angielski
5 C/P T logistyk (sala 5)
język angielski
1 a LO gr 1 (sala 42)
język angielski
5 A/P T ekon/rach (sala 42)
język angielski
1 a LO gr 1 (sala 42)
język angielski
2 aT ang. gr. 2 (sala 42)
4 11:00-11:45 język angielski
5 A/P T ekon/rach (sala 42)
język angielski
2 a ang. gr 1 (sala 42)
język angielski
1 cT gr 1 (sala 42)
język angielski
5 A/P T ekon/rach (sala 42)
5 11:55-12:40 język angielski
4 a LO ang gr 1 (sala 42)
język angielski
1 cT gr 1 (sala 42)
język angielski
4 a LO ang gr 1 (sala 42)
język angielski
4 a LO ang gr 1 (sala 42)
6 12:50-13:35 język angielski
2 cT ang. gr. 1 (sala 42)
język angielski
2 cT ang. gr. 1 (sala 42)
zajęcia z wychowawcą
5 C/P T logistyk (sala 42)
7 13:40-14:25 język angielski
1 bT gr. 1 (sala 42)
język angielski
1 bT gr. 1 (sala 42)
8 14:30-15:15 język angielski
2 a ang. gr 1 (sala 42)
język angielski
3 aT ang. gr 2 (sala 42)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Fajer Barbara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 bT moda (sala 31)
2 09:05-09:50 Religia
1 a LO religia (sala 22)
Religia
1 aT religia (sala 31)
Filozofia
1 b LO psychologiczna (sala 41)
3 10:00-10:45 Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 aT reklama (sala 3)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 aT ekonomista (sala 21)
4 11:00-11:45 Bezpieczeństwo i higiena pracy
1 cT logistyk (sala 3)
5 11:55-12:40 Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 bT stylista (sala 4)
Religia
1 b LO religia (sala 45)
Religia
1 a LO religia (sala 3)
6 12:50-13:35 Religia
1 b LO religia (sala 21)
Filozofia
1 cT logistyk (sala 41)
Filozofia
1 a T ekon.-rekl. (sala 50)
7 13:40-14:25 Religia
1 aT religia (sala 21)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Fehler Angelika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 język niemiecki
4 a LO niem gr 1 (sala 5)
język niemiecki
2 aT niem. gr. 2 (sala 5)
język niemiecki
3 aT niem. gr 1 (sala 5)
2 09:05-09:50 język niemiecki
1 b LO gr. 2 (sala 5)
język niemiecki
1 bT gr. 2. (sala 5)
język niemiecki
3 bT niem. gr 1 (sala 5)
język niemiecki
3 b niem. gr 2 (sala 5)
3 10:00-10:45 język niemiecki
2 a niem. gr 1 (sala 5)
język niemiecki
1 b LO gr. 2 (sala 5)
4 11:00-11:45 zajęcia z wychowawcą
4 a T ekon/log (sala 5)
język niemiecki
5 B/P T reklama moda (sala 5)
język niemiecki
4 a LO niem gr 1 (sala 5)
język niemiecki
2 aT niem. gr. 2 (sala 5)
5 11:55-12:40 język niemiecki
3 b niem. gr 2 (sala 5)
język niemiecki
3 aT niem. gr 1 (sala 5)
język niemiecki
1 cT gr 1 (sala 5)
język niemiecki
2 c niem. gr. 1 (sala 5)
6 12:50-13:35 język niemiecki
2 c niem. gr. 1 (sala 5)
język niemiecki
2 b niem. gr. 2 (sala 5)
język niemiecki
2 b niem. gr. 2 (sala 5)
język niemiecki
4 b T rekl/moda (sala 5)
7 13:40-14:25 język niemiecki
3 bT niem. gr 1 (sala 5)
język niemiecki
1 cT gr 1 (sala 5)
język niemiecki
2 a niem. gr 1 (sala 5)
język niemiecki
1 bT gr. 2. (sala 5)
8 14:30-15:15 język niemiecki
4 a T niem gr 1 (sala 5)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Górny Barbara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Przechowywanie zapasów
2 cT logistyk (sala 50)
Matematyka
2 cT logistyk (sala 50)
zajęcia z wychowawcą
2 cT logistyk (sala 50)
Matematyka
2 cT logistyk (sala 49)
Podstawy logistyki
4 a T logistyk (sala 50)
2 09:05-09:50 Przyjmowanie i wydawanie zapasów
2 cT logistyk (sala 50)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
2 cT logistyk (sala 50)
Matematyka
2 cT logistyk (sala 50)
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
2 cT logistyk (sala 49)
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Grabowska Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Grzelewska Małgorzata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45 Matematyka
2 bT moda/stylista (sala 22)
4 11:00-11:45 Matematyka
2 aT ekonomista-reklama (sala 3)
Matematyka
2 bT moda/stylista (sala 22)
5 11:55-12:40 Matematyka
2 aT ekonomista-reklama (sala 3)
6 12:50-13:35 Matematyka
2 bT moda/stylista (sala 3)
Matematyka
2 aT ekonomista-reklama (sala 3)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Grzyb Monika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język polski
5 A/P T ekon/rach (sala 22)
1 08:15-09:00 Język polski
5 A/P T ekon/rach (sala 22)
2 09:05-09:50 Język polski
5 A/P T ekon/rach (sala 22)
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35 Język polski
4 a T ekon/log (sala 22)
7 13:40-14:25 Język polski
4 a T ekon/log (sala 22)
8 14:30-15:15 Język polski
5 A/P T ekon/rach (sala 22)
9 15:20-16:05 Język polski
4 a T ekon/log (sala 22)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Heflich Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Henkel Józef - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 wychowanie fizyczne
1 b LO gr. 2 (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
1 cT gr 1 (s.gimn.)
2 09:05-09:50 wychowanie fizyczne
2 bT moda/stylista (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
3 a policyjna (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
1 b LO gr. 2 (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
1 cT gr 1 (s.gimn.)
3 10:00-10:45 wychowanie fizyczne
2 aT wf gr. 1 (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
3 a policyjna (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
4 b T rekl/moda (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
2 aT wf gr. 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
4 b T rekl/moda (siłow. 2 Chł.)
4 11:00-11:45 wychowanie fizyczne
1 cT gr 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 aT wf gr. 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
4 b T rekl/moda (siłow. 2 Chł.)
5 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
4 a T wf gr1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 b LO gr. 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 a policyjna (s.gimn.)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
2 bT moda/stylista (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
4 a T wf gr1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 b wf gr 2 (s.gimn.)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
2 bT moda/stylista (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
4 a T wf gr1 (sala gimn. 2)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Herisz Aleksandra - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45 Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 aT reklama (sala 17)
5 11:55-12:40 Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 aT reklama (sala 17)
6 12:50-13:35 Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 aT reklama (sala 17)
7 13:40-14:25 Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
1 aT reklama (sala 17)
8 14:30-15:15 Plastyka
1 bT moda-styl. (sala 17)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Horak-Janikowska Maria - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Historia
3 a policyjna (sala 44)
2 09:05-09:50 Historia
3 a T ekon./log. (sala 44)
3 10:00-10:45 Historia
5 B/P T reklama moda (sala 44)
Historia
3 b T rekl./moda (sala 44)
4 11:00-11:45 Historia
2 a policyjna (sala 44)
Historia
2 cT logistyk (sala 44)
Historia
5 A/P T ekon/rach (sala 44)
Historia
3 b psychologia (sala 44)
5 11:55-12:40 Historia
2 c psychologii społ. (sala 44)
Historia
2 a policyjna (sala 44)
Historia
3 a policyjna (sala 44)
Historia
2 c psychologii społ. (sala 44)
Historia
2 aT ekonomista-reklama (sala 44)
6 12:50-13:35 Historia
4 a T ekon/log (sala 44)
Historia
3 a T ekon./log. (sala 44)
Historia
3 b psychologia (sala 44)
Historia
3 b T rekl./moda (sala 44)
7 13:40-14:25 Historia
2 aT ekonomista-reklama (sala 44)
8 14:30-15:15 Historia
2 cT logistyk (sala 44)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Hyla Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Jarosz-Lewandowska Dagmara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 język niemiecki
1 a LO gr 1 (sala 3)
2 09:05-09:50 Organizowanie pracy magazynów
1 cT logistyk (sala 3)
Biznes i zarządzanie
1 a T ekon.-rekl. (sala 3)
3 10:00-10:45 Biznes i zarządzanie
1 b LO psychologiczna (sala 3)
Organizowanie pracy magazynów
2 cT logistyk (sala 3)
4 11:00-11:45 Organizowanie pracy magazynów
1 cT logistyk (sala 3)
Biznes i zarządzanie
1 bT moda-styl. (sala 3)
5 11:55-12:40 Organizowanie pracy magazynów
2 cT logistyk (sala 3)
Biznes i zarządzanie
1 a LO policyjna (sala 3)
język niemiecki
1 a LO gr 1 (sala 3)
6 12:50-13:35 Organizowanie pracy magazynów
2 cT logistyk (sala 3)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Jastal Iwona - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 język angielski
2 c ang. gr 2 (sala 27)
1 08:15-09:00 język angielski
2 c ang. gr 2 (sala 27)
język angielski
2 c ang. gr 2 (sala 27)
2 09:05-09:50 język angielski
1 b LO gr. 1 (sala 27)
język angielski
2 c ang. gr 2 (sala 27)
3 10:00-10:45 język angielski
1 bT gr. 2. (sala 27)
4 11:00-11:45 język angielski
2 b ang gr 1 (sala 27)
język angielski
4 b T rekl/moda (sala 27)
język angielski
4 b T rekl/moda (sala 27)
5 11:55-12:40 język angielski
1 b LO gr. 1 (sala 27)
język angielski
1 b LO gr. 1 (sala 43)
język angielski
2 b ang gr 1 (sala 27)
język angielski
1 b LO gr. 1 (sala 27)
język angielski
1 b LO gr. 1 (sala 27)
6 12:50-13:35 język angielski
2 b ang gr 1 (sala 27)
język angielski
2 b ang gr 1 (sala 27)
język angielski
2 b ang gr 1 (sala 27)
7 13:40-14:25 język angielski
1 bT gr. 2. (sala 27)
język angielski
4 b T rekl/moda (sala 27)
8 14:30-15:15 język angielski
2 c ang. gr 2 (sala 27)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Jurek Dorota - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 a LO religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
5 C/P T religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
3 10:00-10:45 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 cT religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
4 11:00-11:45 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 a religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
5 11:55-12:40 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 bT religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
6 12:50-13:35 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 a religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
7 13:40-14:25 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 aT religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Kęsik Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 b T moda (sala 19)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 2. (sala 19)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 b T moda (sala 19)
zajęcia z wychowawcą
1 bT moda-styl. (sala 19)
1 08:15-09:00 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 b T moda (sala 19)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 2. (sala 19)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 b T moda (sala 19)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 bT moda (sala 18)
2 09:05-09:50 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4 b T moda (sala 19)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 19)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 19)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 bT moda (sala 18)
3 10:00-10:45 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 bT moda (sala 19)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 19)
Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 19)
Specjalność
5 B/P T moda (sala 18)
4 11:00-11:45 Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
3 bT moda (sala 19)
Specjalność
5 B/P T moda (sala 18)
5 11:55-12:40 Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 1 (sala 19)
Specjalność
5 B/P T moda (sala 18)
6 12:50-13:35 Projektowanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 1 (sala 19)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
3 bT moda (sala 18)
Specjalność
5 B/P T moda (sala 18)
7 13:40-14:25 Specjalność
5 B/P T moda (sala 18)
8 14:30-15:15 Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 18)
Specjalność
5 B/P T moda (sala 18)
9 15:20-16:05 Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 18)
Specjalność
5 B/P T moda (sala 18)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Kolanik Elżbieta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 wychowanie fizyczne
2 aT wf gr. 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 aT ekonomista (s.gimn.)
1 08:15-09:00 wychowanie fizyczne
2 aT wf gr. 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
4 a T wf gr2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
1 aT ekonomista (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 cT gr. 2 (siłow. 2 Chł.)
2 09:05-09:50 wychowanie fizyczne
1 bT gr. 1 (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
3 b wf gr 2 (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
5 B/P T reklama moda (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
5 B/P T reklama moda (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
1 cT gr. 2 (siłow. 2 Chł.)
3 10:00-10:45 wychowanie fizyczne
1 bT gr. 1 (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
1 bT gr. 1 (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
5 B/P T reklama moda (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
4 a T wf gr2 (siłow.1 D)
4 11:00-11:45 wychowanie fizyczne
3 aT wf. gr 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
5 A/P T ekon/rach (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
3 aT wf. gr 2 (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
2 aT wf gr. 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
4 a T wf gr2 (siłow.1 D)
5 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
5 A/P T ekon/rach (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
5 A/P T ekon/rach (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
3 aT wf. gr 2 (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
1 cT gr. 2 (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
2 cT wf gr. 2 (s.Samoob.)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
2 cT wf gr. 2 (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
3 b wf gr 2 (s.Samoob.)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
2 cT wf gr. 2 (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
3 b wf gr 2 (s.Samoob.)
8 14:30-15:15 wychowanie fizyczne
1 aT ekonomista (s.gimn.)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Komuda Justyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Chemia
2 c psychologii społ. (sala 44)
Chemia
3 b T rekl./moda (sala 43)
1 08:15-09:00 Chemia
2 c psychologii społ. (sala 44)
Chemia
3 a policyjna (sala 44)
2 09:05-09:50 Chemia
4 a T ekon/log (sala 44)
3 10:00-10:45 Chemia
4 b T rekl/moda (sala 44)
4 11:00-11:45 Chemia
3 b psychologia (sala 44)
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Kowalska Romana - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 a T ekonomiści (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 aT ekonomista (sala 35)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 a T ekonomiści (sala 35)
3 10:00-10:45 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
4 a T ekonomiści (sala 35)
zajęcia z wychowawcą
5 A/P T ekon/rach (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 aT ekonomista (sala 35)
Specjalność
5 A/P T ekon/rach (sala 35)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 a T ekonomiści (sala 35)
4 11:00-11:45 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
4 a T ekonomiści (sala 35)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 aT ekonomista (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 aT ekonomista (sala 35)
Specjalność
5 A/P T ekon/rach (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 aT ekonomista (sala 35)
5 11:55-12:40 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
4 a T ekonomiści (sala 35)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 aT ekonomista (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
4 a T ekonomiści (sala 35)
Specjalność
5 A/P T ekon/rach (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3 aT ekonomista (sala 35)
6 12:50-13:35 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 a T ekonomiści (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
4 a T ekonomiści (sala 35)
Specjalność
5 A/P T ekon/rach (sala 35)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 aT ekonomista (sala 35)
7 13:40-14:25 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 a T ekonomiści (sala 35)
Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
4 a T ekonomiści (sala 35)
Specjalność
5 A/P T ekon/rach (sala 35)
Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
3 aT ekonomista (sala 35)
8 14:30-15:15 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4 a T ekonomiści (sala 35)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Michalik Małgorzata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Geografia
2 a policyjna (sala 17)
Geografia
1 a LO policyjna (sala 17)
Geografia
2 b psychologii społ. (sala 17)
zajęcia z wychowawcą
1 a LO policyjna (sala 17)
2 09:05-09:50 Geografia
1 cT logistyk (sala 17)
Geografia
2 bT moda/stylista (sala 17)
Geografia
4 b T rekl/moda (sala 17)
Geografia
3 a policyjna (sala 17)
Geografia
2 aT ekonomista-reklama (sala 17)
3 10:00-10:45 Geografia
2 cT logistyk (sala 17)
Geografia
3 b psychologia (sala 17)
Geografia
2 c psychologii społ. (sala 17)
Geografia
2 a policyjna (sala 17)
4 11:00-11:45 Geografia
2 c psychologii społ. (sala 17)
Geografia
1 a T ekon.-rekl. (sala 17)
Geografia
1 b LO psychologiczna (sala 17)
Geografia
4 a LO policyjna (sala 17)
5 11:55-12:40 Geografia
3 a policyjna (sala 17)
Geografia
4 a LO policyjna (sala 17)
Geografia
2 a policyjna (sala 17)
Geografia
3 b T rekl./moda (sala 17)
6 12:50-13:35 Geografia
2 b psychologii społ. (sala 17)
Geografia
3 a T ekon./log. (sala 17)
Geografia
1 a LO policyjna (sala 17)
7 13:40-14:25 Geografia
3 a policyjna (sala 17)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Migocki Angelika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Chemia
2 a policyjna (sala 15)
1 08:15-09:00 Chemia
1 b LO psychologiczna (sala 15)
Chemia
1 bT moda-styl. (sala 3)
2 09:05-09:50 Chemia
2 a policyjna (sala 15)
3 10:00-10:45 Chemia
2 aT ekonomista-reklama (sala 19)
Chemia
1 a LO policyjna (sala 41)
Dobór fryzur, ubioru i makijażu do kształtu sylwetki
2 bT stylista (sala 39)
4 11:00-11:45 zajęcia z wychowawcą
1 b LO psychologiczna (sala 19)
Chemia
1 a T ekon.-rekl. (sala 41)
Chemia
2 b psychologii społ. (sala 3)
5 11:55-12:40 Chemia
2 cT logistyk (sala 19)
6 12:50-13:35 Dobór tematyczny fryzur, ubioru i makijażu do kreowania wizerunku
2 bT stylista (sala 39)
Chemia
1 cT logistyk (sala 19)
Chemia
2 bT moda/stylista (sala 3)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15 Chemia
2 b psychologii społ. (sala 40)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Misiak Iwona - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Podstawy ekonomii i statystyki
3 aT ekonomista (sala 41)
Podstawy reklamy
1 aT reklama (sala 41)
1 08:15-09:00 Podstawy ekonomii i statystyki
2 aT ekonomista (sala 41)
Podstawy przedsiębiorczości
3 b psychologia (sala 41)
2 09:05-09:50 Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista (sala 41)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
2 aT ekonomista (sala 34)
Podstawy reklamy
2 aT reklama (sala 41)
3 10:00-10:45 Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista (sala 41)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
2 aT ekonomista (sala 34)
Podstawy ekonomii i statystyki
3 aT ekonomista (sala 41)
Podstawy ekonomii i statystyki
1 aT ekonomista (sala 41)
4 11:00-11:45 Sporządzanie biznesplanu
2 aT ekonomista (sala 41)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
2 aT ekonomista (sala 34)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista (sala 41)
Podstawy ekonomii i statystyki
1 aT ekonomista (sala 41)
5 11:55-12:40 Sporządzanie biznesplanu
2 aT ekonomista (sala 41)
zajęcia z wychowawcą
1 a T ekon.-rekl. (sala 41)
Podstawy logistyki
2 cT logistyk (sala 41)
Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
1 aT ekonomista (sala 41)
Podstawy przedsiębiorczości
2 b psychologii społ. (sala 41)
6 12:50-13:35 Sporządzanie biznesplanu
2 aT ekonomista (sala 41)
Podstawy reklamy
1 aT reklama (sala 41)
Podstawy logistyki
2 cT logistyk (sala 41)
7 13:40-14:25 Podstawy reklamy
2 aT reklama (sala 41)
Podstawy ekonomii i statystyki
2 aT ekonomista (sala 41)
8 14:30-15:15 Podstawy ekonomii i statystyki
1 aT ekonomista (sala 41)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Nawrocka Liliana - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 wiedza o społeczeństwie
5 C/P T logistyk (sala 45)
wiedza o społeczeństwie
4 b T rekl/moda (sala 45)
2 09:05-09:50 Podstawy przedsiębiorczości
2 a policyjna (sala 27)
Podstawy przedsiębiorczości
3 a policyjna (sala 44)
3 10:00-10:45 Podstawy przedsiębiorczości
2 cT logistyk (sala 27)
wiedza o społeczeństwie
4 a T ekon/log (sala 44)
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Niedziela Beata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Wykonywanie prac biurowych
2 aT ekonomista (sala 14)
Wykonywanie prac biurowych
1 aT ekonomista (sala 5)
Wykonywanie prac biurowych
1 aT ekonomista (sala 5)
1 08:15-09:00 Wykonywanie prac biurowych
1 aT ekonomista (sala 5)
Wykonywanie prac biurowych
2 aT ekonomista (sala 14)
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Nobis-Biernacka Sonia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Zabezpieczanie majątku
2 cT logistyk (sala 21)
Przechowywanie zapasów
1 cT logistyk (sala 21)
Podstawy przedsiębiorczości
2 bT moda/stylista (sala 21)
1 08:15-09:00 Biznes i zarządzanie
1 cT logistyk (sala 21)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 bT reklama (sala 21)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 bT reklama (sala 21)
2 09:05-09:50 Podstawy przedsiębiorczości
2 aT ekonomista-reklama (sala 21)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
3 bT moda (sala 21)
Przechowywanie zapasów
1 cT logistyk (sala 21)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 bT reklama (sala 21)
3 10:00-10:45 Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 b T moda (sala 21)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 b T moda (sala 21)
Przechowywanie zapasów
1 cT logistyk (sala 21)
Podstawy logistyki
3 aT logistyk (sala 21)
4 11:00-11:45 Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 b T moda (sala 21)
Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
4 b T moda (sala 21)
zajęcia z wychowawcą
3 b T rekl./moda (sala 21)
Podstawy przedsiębiorczości
3 a T ekon./log. (sala 21)
Obsługa klientów i kontrahentów
2 cT logistyk (sala 21)
5 11:55-12:40 Podstawy logistyki
1 cT logistyk (sala 21)
Podstawy logistyki
3 aT logistyk (sala 21)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
3 bT reklama (sala 21)
Podstawy logistyki
1 cT logistyk (sala 21)
6 12:50-13:35 Podstawy przedsiębiorczości
3 b T rekl./moda (sala 21)
Zabezpieczanie majątku
2 cT logistyk (sala 21)
Podstawy przedsiębiorczości
2 c psychologii społ. (sala 21)
7 13:40-14:25 Zabezpieczanie majątku
1 cT logistyk (sala 21)
Obsługa klientów i kontrahentów
2 cT logistyk (sala 21)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Patałąg Tadeusz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Religia
3 bT - bLO religia (sala 40)
Religia
4 bT - aLO - 3aT religia (sala 40)
Religia
5 B/P T- APT religia (sala 40)
Religia
2 bT - cT religia (sala 40)
1 08:15-09:00 Religia
3 bT - bLO religia (sala 40)
Religia
4 bT - aLO - 3aT religia (sala 40)
Religia
2 aT- bLO religia (sala 40)
Religia
5 B/P T- APT religia (sala 40)
Religia
2 bT - cT religia (sala 40)
2 09:05-09:50 Religia
2 a religia (sala 40)
Religia
2 c religia (sala 40)
Religia
5 C/P T religia (sala 40)
3 10:00-10:45 język niemiecki
2 bT moda/stylista (sala 40)
Religia
1 cT religia (sala 40)
zajęcia z wychowawcą
2 c psychologii społ. (sala 40)
Religia
1 cT religia (sala 40)
Religia
3 aT religia (sala 40)
4 11:00-11:45 Religia
3 a religia (sala 40)
język niemiecki
2 c niem. gr. 2 (sala 40)
Religia
5 C/P T religia (sala 40)
język niemiecki
2 bT moda/stylista (sala 40)
Religia
2 c religia (sala 40)
5 11:55-12:40 Religia
1 bT religia (sala 40)
język niemiecki
1 aT ekonomista (sala 40)
Religia
3 a religia (sala 40)
język niemiecki
2 c niem. gr. 2 (sala 40)
6 12:50-13:35 język niemiecki
2 cT niem. gr.2 (sala 40)
Religia
2 a religia (sala 40)
Religia
3 aT religia (sala 40)
Religia
1 bT religia (sala 40)
7 13:40-14:25 język niemiecki
2 cT niem. gr.2 (sala 40)
język niemiecki
1 aT ekonomista (sala 40)
8 14:30-15:15 Religia
2 aT- bLO religia (sala 40)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Puchała Aleksandra - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
2 aT reklama (sala 49)
Specjalność
5 B/P T reklama (sala 49)
2 09:05-09:50 Realizowanie kampanii reklamowej
4 b T reklama (sala 49)
Realizowanie kampanii reklamowej
3 bT reklama (sala 49)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 aT reklama (sala 49)
Specjalność
5 B/P T reklama (sala 49)
3 10:00-10:45 Realizowanie kampanii reklamowej
4 b T reklama (sala 49)
Realizowanie kampanii reklamowej
3 bT reklama (sala 49)
Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 aT reklama (sala 49)
Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
2 aT reklama (sala 49)
Specjalność
5 B/P T reklama (sala 49)
4 11:00-11:45 Realizowanie kampanii reklamowej
4 b T reklama (sala 49)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 aT reklama (sala 49)
Specjalność
5 B/P T reklama (sala 49)
5 11:55-12:40 Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 aT reklama (sala 49)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 aT reklama (sala 49)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 aT reklama (sala 49)
Specjalność
5 B/P T reklama (sala 49)
6 12:50-13:35 Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
2 aT reklama (sala 49)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
2 aT reklama (sala 49)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Qaddourah Hasseeb - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Rojowski Jacek - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50 Historia
4 a LO polic/psych (sala 45)
Historia
4 a LO polic/psych (sala 45)
Historia
1 a T ekon.-rekl. (sala 45)
Historia
1 bT moda-styl. (sala 45)
3 10:00-10:45 Historia
1 cT logistyk (sala 45)
Historia
2 b psychologii społ. (sala 45)
Historia
1 b LO psychologiczna (sala 45)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 a T ekon.-rekl. (sala 45)
Historia
1 a LO policyjna (sala 45)
4 11:00-11:45 Historia
2 bT moda/stylista (sala 45)
Geografia
4 a T ekon/log (sala 45)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 a LO policyjna (sala 45)
5 11:55-12:40 Historia
1 a LO policyjna (sala 45)
Historia
2 bT moda/stylista (sala 45)
Historia
2 b psychologii społ. (sala 45)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 bT moda-styl. (sala 45)
6 12:50-13:35 edukacja dla bezpieczeństwa
1 b LO psychologiczna (sala 45)
Geografia
1 bT moda-styl. (sala 45)
Historia
1 bT moda-styl. (sala 45)
Historia
1 b LO psychologiczna (sala 45)
7 13:40-14:25 Historia
1 cT logistyk (sala 45)
Historia
1 a T ekon.-rekl. (sala 45)
8 14:30-15:15 edukacja dla bezpieczeństwa
1 cT logistyk (sala 45)
Historia
4 b T rekl/moda (sala 45)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Rybicka Joanna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Planowanie kampanii reklamowej
4 b T reklama (sala 47)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 b T reklama (sala 47)
1 08:15-09:00 Planowanie kampanii reklamowej
4 b T reklama (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT gr. 2. (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT gr. 1 (sala 47)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 b T reklama (sala 47)
2 09:05-09:50 Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
1 aT reklama (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT gr. 2. (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
1 bT gr. 1 (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
2 bT stylista (sala 47)
3 10:00-10:45 Planowanie kampanii reklamowej
4 b T reklama (sala 47)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
1 aT reklama (sala 47)
Planowanie kampanii reklamowej
3 bT reklama (sala 47)
4 11:00-11:45 Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
1 aT reklama (sala 47)
Planowanie kampanii reklamowej
4 b T reklama (sala 47)
Podstawy odzieżownictwa
2 bT moda (sala 47)
Planowanie kampanii reklamowej
3 bT reklama (sala 47)
Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
1 aT reklama (sala 47)
5 11:55-12:40 Podstawy odzieżownictwa
1 bT gr. 2. (sala 47)
Planowanie kampanii reklamowej
3 bT reklama (sala 47)
Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
1 aT reklama (sala 47)
zajęcia z wychowawcą
4 b T rekl/moda (sala 47)
6 12:50-13:35 Podstawy odzieżownictwa
1 bT gr. 2. (sala 47)
Planowanie kampanii reklamowej
3 bT reklama (sala 47)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 b T reklama (sala 47)
7 13:40-14:25 Podstawy odzieżownictwa
1 bT gr. 1 (sala 47)
Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności reklamy
4 b T reklama (sala 47)
8 14:30-15:15 Podstawy odzieżownictwa
1 bT gr. 1 (sala 47)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Rybkowska Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 1 (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 bT moda (sala 18)
1 08:15-09:00 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 1 (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 bT moda (sala 18)
2 09:05-09:50 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 1 (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 bT moda (sala 18)
3 10:00-10:45 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 1 (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 bT moda (sala 18)
4 11:00-11:45 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 1 (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
3 bT moda (sala 18)
5 11:55-12:40 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 b T moda (sala 18)
6 12:50-13:35 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 b T moda (sala 18)
7 13:40-14:25 Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT stylista (sala 19)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
4 b T moda (sala 18)
8 14:30-15:15 Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT stylista (sala 19)
Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT stylista (sala 19)
9 15:20-16:05 Projektowanie wyrobów odzieżowych
2 bT stylista (sala 19)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Sieńko - Jarosz Dorota - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 2. (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT stylista (sala 18)
1 08:15-09:00 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 2. (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT stylista (sala 18)
2 09:05-09:50 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 2. (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT stylista (sala 18)
3 10:00-10:45 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 2. (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT stylista (sala 18)
4 11:00-11:45 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1 bT gr. 2. (sala 18)
Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT stylista (sala 18)
5 11:55-12:40 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 18)
6 12:50-13:35 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 18)
7 13:40-14:25 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 18)
8 14:30-15:15 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 18)
9 15:20-16:05 Wykonywanie wyrobów odzieżowych
2 bT moda (sala 18)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Staszewska Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język polski
1 a T ekon.-rekl. (sala 24)
1 08:15-09:00 Język polski
1 a T ekon.-rekl. (sala 24)
Język polski
2 c psychologii społ. (sala 24)
Język polski
1 cT logistyk (sala 24)
Język polski
1 cT logistyk (sala 24)
Język polski
2 c psychologii społ. (sala 24)
2 09:05-09:50 Język polski
2 c psychologii społ. (sala 24)
Język polski
2 c psychologii społ. (sala 24)
Język polski
1 cT logistyk (sala 24)
Język polski
2 b psychologii społ. (sala 24)
Język polski
2 cT logistyk (sala 24)
3 10:00-10:45 Język polski
2 b psychologii społ. (sala 24)
Język polski
2 bT moda/stylista (sala 24)
Język polski
2 cT logistyk (sala 24)
Język polski
1 bT moda-styl. (sala 24)
Język polski
1 bT moda-styl. (sala 24)
4 11:00-11:45 Język polski
2 b psychologii społ. (sala 24)
Język polski
2 bT moda/stylista (sala 24)
Język polski
2 cT logistyk (sala 24)
Język polski
1 bT moda-styl. (sala 24)
Język polski
2 b psychologii społ. (sala 24)
5 11:55-12:40 Język polski
3 b T rekl./moda (sala 24)
Język polski
4 b T rekl/moda (sala 24)
Język polski
2 bT moda/stylista (sala 24)
zajęcia z wychowawcą
2 bT moda/stylista (sala 24)
Język polski
1 a T ekon.-rekl. (sala 24)
6 12:50-13:35 Język polski
4 b T rekl/moda (sala 24)
Język polski
3 b T rekl./moda (sala 24)
7 13:40-14:25 Język polski
4 b T rekl/moda (sala 24)
Język polski
3 a T ekon./log. (sala 24)
Język polski
3 b T rekl./moda (sala 24)
Język polski
3 a T ekon./log. (sala 24)
8 14:30-15:15 Język polski
3 a T ekon./log. (sala 24)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Swiers Andrzej - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Matematyka
5 A/P T ekon/rach (sala 32)
Matematyka
5 A/P T ekon/rach (sala 32)
2 09:05-09:50 Matematyka
5 A/P T ekon/rach (sala 32)
Matematyka
4 a T ekon/log (sala 32)
Matematyka
4 a T ekon/log (sala 32)
Matematyka
1 bT moda-styl. (sala 32)
Matematyka
1 a LO policyjna (sala 32)
3 10:00-10:45 Matematyka
5 A/P T ekon/rach (sala 32)
Matematyka
4 a T ekon/log (sala 32)
Matematyka
5 B/P T reklama moda (sala 32)
Matematyka
4 a T ekon/log (sala 32)
Matematyka
5 A/P T ekon/rach (sala 32)
4 11:00-11:45 Matematyka
5 B/P T reklama moda (sala 32)
Matematyka
5 B/P T reklama moda (sala 32)
Matematyka
1 a LO policyjna (sala 32)
Matematyka
5 B/P T reklama moda (sala 32)
Matematyka
1 bT moda-styl. (sala 32)
5 11:55-12:40 Matematyka
4 b T rekl/moda (sala 32)
Matematyka
5 B/P T reklama moda (sala 32)
Matematyka
5 A/P T ekon/rach (sala 32)
Matematyka
5 B/P T reklama moda (sala 32)
Matematyka
4 b T rekl/moda (sala 32)
6 12:50-13:35 Matematyka
4 b T rekl/moda (sala 32)
Matematyka
1 a LO policyjna (sala 32)
Matematyka
4 b T rekl/moda (sala 32)
7 13:40-14:25 Matematyka
4 a T ekon/log (sala 32)
Matematyka
4 b T rekl/moda (sala 32)
Matematyka
1 bT moda-styl. (sala 32)
Matematyka
1 a LO policyjna (sala 32)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Swiers Mirosława - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Język polski
3 a policyjna (sala 45)
2 09:05-09:50 Język polski
3 a policyjna (sala 45)
3 10:00-10:45 Język polski
1 b LO psychologiczna (sala 50)
Język polski
3 b psychologia (sala 50)
4 11:00-11:45 Język polski
1 b LO psychologiczna (sala 50)
Język polski
3 b psychologia (sala 50)
5 11:55-12:40 Język polski
3 b psychologia (sala 50)
Język polski
3 a policyjna (sala 50)
6 12:50-13:35 Język polski
3 b psychologia (sala 50)
Język polski
3 a policyjna (sala 50)
7 13:40-14:25 Język polski
1 b LO psychologiczna (sala 50)
8 14:30-15:15 Język polski
1 b LO psychologiczna (sala 50)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Swiers Piotr - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Matematyka
3 a T ekon./log. (sala 28)
Matematyka
3 a T ekon./log. (sala 28)
Matematyka
3 b psychologia (sala 28)
Matematyka
1 b LO psychologiczna (sala 28)
2 09:05-09:50 Matematyka
3 b T rekl./moda (sala 28)
Matematyka
3 b psychologia (sala 28)
Matematyka
3 a T ekon./log. (sala 28)
Matematyka
3 a policyjna (sala 28)
3 10:00-10:45 Matematyka
2 c psychologii społ. (sala 28)
Matematyka
1 b LO psychologiczna (sala 28)
Matematyka
3 b T rekl./moda (sala 28)
Matematyka
3 a policyjna (sala 28)
Matematyka
3 a policyjna (sala 28)
4 11:00-11:45 Matematyka
3 b psychologia (sala 28)
Matematyka
3 b T rekl./moda (sala 28)
Matematyka
3 a policyjna (sala 28)
Matematyka
1 b LO psychologiczna (sala 28)
Matematyka
3 b T rekl./moda (sala 28)
5 11:55-12:40 Matematyka
3 a T ekon./log. (sala 28)
Matematyka
2 c psychologii społ. (sala 28)
Matematyka
2 c psychologii społ. (sala 28)
Matematyka
3 a T ekon./log. (sala 28)
Matematyka
3 b psychologia (sala 28)
6 12:50-13:35 Matematyka
2 c psychologii społ. (sala 28)
Matematyka
3 b psychologia (sala 28)
Matematyka
1 b LO psychologiczna (sala 28)
Matematyka
2 c psychologii społ. (sala 28)
7 13:40-14:25 Matematyka
3 b T rekl./moda (sala 28)
Matematyka
3 a policyjna (sala 28)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Szarzyńska Bożena - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Szeliga Agnieszka - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 język angielski
3 aT ang. gr 1 (sala 15)
język angielski
2 a ang. gr 2 (sala 15)
1 08:15-09:00 język angielski
3 bT ang. gr 1 (sala 15)
2 09:05-09:50 język angielski
3 aT ang. gr 1 (sala 15)
język angielski
1 a LO gr 2 (sala 15)
3 10:00-10:45 język angielski
3 bT ang. gr 1 (sala 15)
zajęcia z wychowawcą
5 B/P T reklama moda (sala 15)
język angielski
1 aT ekonomista (sala 15)
język angielski
2 cT ang. gr.2 (sala 15)
język angielski
3 b ang. gr 2 (sala 15)
4 11:00-11:45 język angielski
1 aT ekonomista (sala 15)
język angielski
1 a LO gr 2 (sala 15)
język angielski
3 b ang. gr 2 (sala 15)
język angielski
1 cT gr. 2 (sala 15)
język angielski
2 aT ang. gr 1 (sala 15)
5 11:55-12:40 język angielski
5 B/P T reklama moda (sala 15)
język angielski
1 cT gr. 2 (sala 15)
język angielski
5 B/P T reklama moda (sala 15)
język angielski
2 aT ang. gr 1 (sala 15)
język angielski
1 a LO gr 2 (sala 15)
6 12:50-13:35 język angielski
5 B/P T reklama moda (sala 15)
język angielski
3 b ang. gr 2 (sala 15)
7 13:40-14:25 język angielski
3 b ang. gr 2 (sala 15)
język angielski
3 b ang. gr 2 (sala 15)
język angielski
2 a ang. gr 2 (sala 15)
język angielski
2 a ang. gr 2 (sala 15)
8 14:30-15:15 język angielski
2 cT ang. gr.2 (sala 15)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Szmalec Bożena - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Język polski
2 aT ekonomista-reklama (sala 24)
1 08:15-09:00 Język polski
2 a policyjna (sala 21)
Język polski
2 a policyjna (sala 27)
2 09:05-09:50 Język polski
2 a policyjna (sala 21)
Język polski
2 a policyjna (sala 27)
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25 Język polski
2 aT ekonomista-reklama (sala 31)
8 14:30-15:15 Język polski
2 aT ekonomista-reklama (sala 31)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Tarczyńska Edyta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 wychowanie fizyczne
1 b LO gr. 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
4 a LO wf gr 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 a LO gr 1 (s.Samoob.)
2 09:05-09:50 zajęcia z wychowawcą
4 a LO polic/psych (sala 3)
wychowanie fizyczne
1 b LO gr. 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
3 b T rekl./moda (siłow. 2 Chł.)
wychowanie fizyczne
1 a LO gr 1 (s.Samoob.)
3 10:00-10:45 wychowanie fizyczne
3 aT wf. gr 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 a wf gr 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 cT wf gr.1 (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
1 b LO gr. 1 (s.gimn.)
4 11:00-11:45 wychowanie fizyczne
3 aT wf. gr 1 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
1 a LO gr 1 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 a wf gr 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
2 cT wf gr.1 (s.Samoob.)
wychowanie fizyczne
4 a LO wf gr 2 (sala gimn. 2)
5 11:55-12:40 wychowanie fizyczne
4 a LO wf gr 2 (siłow. 2 Chł.)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
2 c wf gr. 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 c wf gr. 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 b T rekl./moda (siłow. 2 Chł.)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
2 c wf gr. 2 (sala gimn. 2)
wychowanie fizyczne
2 cT wf gr.1 (siłow.1 D)
wychowanie fizyczne
3 b T rekl./moda (siłow. 2 Chł.)
8 14:30-15:15 wychowanie fizyczne
2 a wf gr 2 (s.gimn.)
wychowanie fizyczne
3 aT wf. gr 1 (sala gimn. 2)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Tomalak Robert - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50 Matematyka
5 C/P T logistyk (sala 14)
Fizyka
1 a T ekon.-rekl. (sala 14)
Matematyka
5 C/P T logistyk (sala 14)
Fizyka
4 b T rekl/moda (sala 14)
Fizyka
2 c psychologii społ. (sala 14)
3 10:00-10:45 Fizyka
3 b psychologia (sala 14)
Fizyka
2 a policyjna (sala 14)
Matematyka
5 C/P T logistyk (sala 14)
Fizyka
3 b psychologia (sala 14)
Matematyka
5 C/P T logistyk (sala 14)
4 11:00-11:45 Matematyka
5 C/P T logistyk (sala 14)
Fizyka
3 a policyjna (sala 14)
Matematyka
1 cT logistyk (sala 45)
Fizyka
3 a policyjna (sala 14)
Fizyka
1 b LO psychologiczna (sala 14)
5 11:55-12:40 Fizyka
2 b psychologii społ. (sala 14)
Matematyka
5 C/P T logistyk (sala 14)
Fizyka
1 bT moda-styl. (sala 14)
Fizyka
4 a T ekon/log (sala 14)
Fizyka
2 bT moda/stylista (sala 14)
6 12:50-13:35 zajęcia z wychowawcą
1 cT logistyk (sala 14)
Fizyka
2 aT ekonomista-reklama (sala 14)
Matematyka
1 cT logistyk (sala 45)
Fizyka
1 a LO policyjna (sala 14)
Fizyka
1 cT logistyk (sala 14)
7 13:40-14:25 Fizyka
2 cT logistyk (sala 14)
Fizyka
3 a T ekon./log. (sala 14)
Fizyka
3 b T rekl./moda (sala 14)
Matematyka
1 cT logistyk (sala 14)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Tomczyk Izabela - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00
2 09:05-09:50
3 10:00-10:45
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40
6 12:50-13:35
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Warmuz Monika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Matematyka
1 a T ekon.-rekl. (sala 3)
Matematyka
4 a LO polic/psych (sala 50)
Matematyka
4 a LO polic/psych (sala 19)
2 09:05-09:50 Matematyka
4 a LO polic/psych (sala 50)
Matematyka
4 a LO polic/psych (sala 19)
3 10:00-10:45 Matematyka
4 a LO polic/psych (sala 50)
Matematyka
4 a LO polic/psych (sala 19)
4 11:00-11:45
5 11:55-12:40 Matematyka
2 a policyjna (sala 5)
Matematyka
2 b psychologii społ. (sala 27)
6 12:50-13:35 Matematyka
1 a T ekon.-rekl. (sala 3)
Matematyka
2 a policyjna (sala 5)
Matematyka
2 b psychologii społ. (sala 27)
7 13:40-14:25 Matematyka
1 a T ekon.-rekl. (sala 3)
Matematyka
2 a policyjna (sala 5)
Matematyka
2 a policyjna (sala 27)
8 14:30-15:15 Matematyka
2 a policyjna (sala 5)
Matematyka
2 b psychologii społ. (sala 27)
9 15:20-16:05 Matematyka
2 b psychologii społ. (sala 5)
Matematyka
2 b psychologii społ. (sala 27)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Wesołka Monika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:15-09:00 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 aT religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
2 09:05-09:50 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 a religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 aT religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 c religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
3 10:00-10:45 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 cT religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 aT religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
4 11:00-11:45 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
5 C/P T religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 c religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
5 11:55-12:40 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 b LO religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 a LO religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 a religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
6 12:50-13:35 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 b LO religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 aT religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 bT religia zwoln. (czytelnia - sala 37)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Winszczyk Bożena - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 Informatyka
3 aT inf. gr 2 (sala 34)
Informatyka
1 cT gr 1 (sala 34)
1 08:15-09:00 Informatyka
1 bT gr. 1 (sala 34)
Informatyka
2 aT inf. gr. 1 (sala 34)
2 09:05-09:50 Informatyka
1 b LO gr. 1 (sala 34)
zajęcia z wychowawcą
2 aT ekonomista-reklama (sala 34)
3 10:00-10:45 Informatyka
1 a LO gr 1 (sala 34)
Informatyka
1 a LO gr 2 (sala 34)
4 11:00-11:45 Informatyka
2 aT inf. gr. 2 (sala 34)
Informatyka
2 c inf. gr 1 (sala 49)
Informatyka
2 b inf. gr 1 (sala 14)
Informatyka
2 cT inf. gr. 2 (sala 49)
Informatyka
3 a policyjna (sala 34)
5 11:55-12:40 Informatyka
1 b LO gr. 2 (sala 34)
Informatyka
3 bT moda (sala 34)
Informatyka
3 b inf. gr 2 (sala 34)
Informatyka
2 cT inf. gr.1 (sala 34)
6 12:50-13:35 Informatyka
2 a inf. gr 1 (sala 34)
Informatyka
1 aT ekonomista (sala 34)
Informatyka
3 b inf. gr 1 (sala 47)
7 13:40-14:25 Informatyka
1 bT gr. 2. (sala 34)
Informatyka
2 c inf. gr. 2 (sala 34)
Informatyka
2 bT moda/stylista (sala 34)
Informatyka
2 b inf. gr 2 (sala 34)
8 14:30-15:15 Informatyka
3 bT reklama (sala 34)
Informatyka
1 cT gr. 2 (sala 34)
Informatyka
2 a inf. gr 2 (sala 34)
Informatyka
1 aT reklama (sala 34)
9 15:20-16:05 Informatyka
3 aT inf. gr 1 (sala 34)
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Nauczyciel Włoczka Paulina - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 język angielski
3 b ang. gr 1 (sala 48)
język angielski
3 b ang. gr 1 (sala 48)
1 08:15-09:00 język angielski
4 a LO ang gr 2 (sala 48)
język angielski
1 b LO gr. 2 (sala 48)
język angielski
4 a T ang gr 1 (sala 48)
język angielski
4 a T ang gr 1 (sala 48)
język angielski
2 b ang. gr. 2 (sala 48)
2 09:05-09:50 język angielski
1 b LO gr. 2 (sala 48)
język angielski
3 b ang. gr 1 (sala 48)
język angielski
2 b ang. gr. 2 (sala 48)
język angielski
1 b LO gr. 2 (sala 48)
3 10:00-10:45 język angielski
4 a T ang gr 2 (sala 48)
Język obcy zawodowy
3 aT ekonomista (sala 48)
język angielski
2 b ang. gr. 2 (sala 48)
zajęcia z wychowawcą
2 b psychologii społ. (sala 48)
4 11:00-11:45 język angielski
4 a LO ang gr 2 (sala 48)
język angielski
2 b ang. gr. 2 (sala 48)
język angielski
4 a T ang gr 2 (sala 48)
język angielski
4 a LO ang gr 2 (sala 48)
język angielski
4 a T ang gr 1 (sala 48)
5 11:55-12:40 język angielski
1 b LO gr. 2 (sala 48)
język angielski
4 a LO ang gr 2 (sala 48)
język angielski
4 a LO ang gr 2 (sala 48)
język angielski
1 b LO gr. 2 (sala 48)
6 12:50-13:35 język angielski
3 b ang. gr 1 (sala 48)
7 13:40-14:25 język angielski
3 b ang. gr 1 (sala 48)
język angielski
2 b ang. gr. 2 (sala 48)
8 14:30-15:15 język angielski
4 a T ang gr 2 (sala 48)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55
11 17:00-17:45
12 17:50-18:35

Dziennik Rozwijanie kompetencji językowych 3 a LO - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:15-09:00
Rozwijanie kompetencji językowych
Szeliga A. (sala 15)

Dziennik Rozwijanie kompetencji językowych 3 b LO - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
13:40-14:25
Rozwijanie kompetencji językowych
Cupryn E. (sala 26)

Dziennik Rozwijanie kompetencji językowych 4 a LO - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
11:55-12:40
Rozwijanie kompetencji językowych
Eckert - Kinecka J. (sala 42)

Dziennik Rozwijanie zainteresowań zgodnych z zawodem 2 aT - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:15-09:00
Rozwijanie zainteresowań związanych z zawodem
Misiak I. (sala 41)

Dziennik Rozwijanie zainteresowań zgodnych z zawodem 2 bT - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
13:40-14:25
Rozwijanie zainteresowań związanych z zawodem
Kęsik K. (sala 18)

Dziennik Rozwijanie zainteresowań zgodnych z zawodem 2 cT - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
07:25-08:10
Rozwijanie zainteresowań związanych z zawodem
Domałeczna A. (sala 31)

Dziennik Rozwijanie zainteresowań zgodnych z zawodem 4 bT - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
09:05-09:50
Rozwijanie zainteresowań związanych z zawodem
Rybicka J. (sala 47)

Dziennik Rozwijanie zainteresowań zgodnych z zawodem 5 aT - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
09:05-09:50
Rozwijanie zainteresowań związanych z zawodem
Kowalska R. (sala 35)

Dziennik Rozwijanie zainteresowań zgodnych z zawodem 5 BT - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
07:25-08:10
Rozwijanie zainteresowań związanych z zawodem
Rybicka J. (sala 47)

Dziennik Rozwijanie zainteresowań związanych z zawodem 5cT - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
07:25-08:10
Rozwijanie zainteresowań związanych z zawodem
Domałeczna A. (sala 31)

Dziennik Rozwijanie zainteresowań związanych z zawodem 4 a T - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:15-09:00
Rozwijanie zainteresowań związanych z zawodem
Kowalska R. (sala 35)

Dziennik Wyrównywanie kompetencji matematycznych 1 aLO - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
12:50-13:35
Wyrównywanie kompetencji matematycznych
Swiers A. (sala 32)

Dziennik Wyrównywanie kompetencji matematycznych 1 aT - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
14:30-15:15
Wyrównywanie kompetencji matematycznych
Warmuz M. (sala 3)

Dziennik Wyrównywanie kompetencji matematycznych 1 bLO - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
14:30-15:15
Wyrównywanie kompetencji matematycznych
Swiers P. (sala 28)

Dziennik Wyrównywanie kompetencji matematycznych 1 bT - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:15-09:00
Wyrównywanie kompetencji matematycznych
Swiers A. (sala 32)

Dziennik Wyrównywanie kompetencji matematycznych 1 cT - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
14:30-15:15
Wyrównywanie kompetencji matematycznych
Tomalak R. (sala 14)